HELSENORGE

Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Møteplan 2022

Sjå også styrepapira for meir detaljert årsplan.

Fredag 14.01Digitalt møte
Onsdag 23.03Stavanger
Tirsdag 19.04Stord
Tirsdag 24.05Odda sjukehus
Fredag 17.06Haugesund
Onsdag 28.09Haugesund
Fredag 28.10Stord
Fredag 25.11
Haugesund ​​


Styret


Styr​​eleiar

Petter Steen jr.

​​Nestleiar

Brian Bjordal

Styremedlemer

Helga Arianson
Kjersti Follesø
Anne Sissel Faugstad
Ingvill Skogseth
Per Karlsen

Valde styreme​dlemer til februar 2023
Nina Budal
Laura Lill Haavik
Heiko Bratke
Åse-Berit Apeland Rolland

​Varam​​edlemmer

Pernille Nylehn
Jorge Enrique Morales Del Pino
Valborg Sekse
Anne Catherine Skaar
Gina Helland
Kristine Aasheim Imsland​

Styresaker 29.9.2022Styresaker 18.8.2022Styresaker 17.6.2022Styresaker 24.5.2022Styresaker 19.4.2022Styresaker 23.3.2022


Styresaker 14.1.2022Styresaker 26.11.2021Styresaker 28.10.2021

Styresaker 29.9.2021Styresaker 18.6.2021Styresaker 27.5.2021


Styresaker 20.4.2021


Styresaker 18.2.2021


Styresaker 14.1.2021Fann du det du leita etter?