Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Fonna består av representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Styremedlem

Styreleiar

Kjell Arvid Svendsen

Nestleiar

Brian Bjordal

Styremedlem

Solfrid Borge
Gunnar Birkeland
Kristin Skorpen
Olav Akselsen
Hilde Christiansen (oppnevnt av Helse Vest)

Valde styremedlem frå mars 2019 til mars 2021

Nina Budal
Pål Midbøe
Helge Espelid
Åse Berit Rolland

Varamedlem

Laura-Lill Haavik
Valborg Sekse
Harald Nes
Gina Helland
Velaug Kolbjørnsen Frøyland
Bjørn Nedrebø
Søk i styredokumentene

Styresaker 10.1.2020Styresaker 19.12.2019

Styresaker 28.11.2019

Styresaker 28.10.2019

Styresaker 27.9.2019

Styresaker 19.6.2019

Styresaker 23.5.2019

Styresaker 1.4.2019

Styresaker 11.1.2019

Styresaker 17.12.2018


Styresaker 29.11.2018

Styresaker 26.10.2018

Styresaker 27.9.2018

Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfStyremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdf
sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfsak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdf
sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfsak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient.pdfsak-54-18-adm-dir-orient.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdf
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdf
sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfsak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdf
sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdf
sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdf
sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfsak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdf
sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfsak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdf
sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfsak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdf
sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfsak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdf
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdf

Styresaker 7.9.2018

sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-07/sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf

Styresaker 21.6.2018

sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfsak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdf
sak-37-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient.pdfsak-37-18-adm-dir-orient.pdf
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdf
sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdf
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdf
sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfsak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdf
sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdf
sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfsak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdf
sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfsak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdf
sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfsak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdf
sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdf
sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdf
styresaker-samla-2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/styresaker-samla-2018-06-21.pdfstyresaker-samla-2018-06-21.pdf


Styresaker 28.5.2018

sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfsak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient.pdfsak-28-18-adm-dir-orient.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdf
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdf
sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfsak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdf
sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfsak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdf
sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdf
sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdf
sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdf
styresaker-samla-2018-05-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/styresaker-samla-2018-05-28.pdfstyresaker-samla-2018-05-28.pdf

Styresaker 4.4.2018

Samla styresaker 4-4-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/Samla styresaker 4-4-2018.pdfSamla styresaker 4-4-2018.pdf
sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfsak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdf
sak-17-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient.pdfsak-17-18-adm-dir-orient.pdf
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdf
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdf
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdf
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdf
sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfsak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdf
sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdf
sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdf
sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfsak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdf
sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdf
sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdf
sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdf
sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdf

Styresaker 7.3.2018

sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfsak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient.pdfsak-10-18-adm-dir-orient.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdf
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdf
sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfsak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdf
sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdf
sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdf
samla-styresaker-2018-03-07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/samla-styresaker-2018-03-07.pdfsamla-styresaker-2018-03-07.pdf


Styresaker 12.1.2018

Samla styresaker 12-1-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/Samla styresaker 12-1-2018.pdfSamla styresaker 12-1-2018.pdf
sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfsak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdf
sak-3-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient.pdfsak-3-18-adm-dir-orient.pdf
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfsak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdf
sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdf
sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdf
sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar.pdf
sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdf
sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdf
sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdf
sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdf


Styresaker 19.12.2017

Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfStyremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdf
sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfsak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient.pdfsak-88-17-adm-dir-orient.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdf
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdf
sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfsak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdf
sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfsak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdf
sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfsak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdf
sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdf

Styresaker 24.11.2017

Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfStyremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdf
sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfsak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdf
sak-79-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient.pdfsak-79-17-adm-dir-orient.pdf
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdf
sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdf
sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdf
sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdf
sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfsak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdf
sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdf

Styresaker 26.10.2017

Samla styresaker 2017-10-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/Samla styresaker 2017-10-26.pdfSamla styresaker 2017-10-26.pdf
sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfsak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdf
sak-70-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient.pdfsak-70-17-adm-dir-orient.pdf
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdf
sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfsak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdf
sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfsak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdf
sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfsak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdf
sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfsak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdf
sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdf


Styresaker 29.9.2017

Styredokument samla - 2017-09-29.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/Styredokument samla - 2017-09-29.pdfStyredokument samla - 2017-09-29.pdf
sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfsak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient.pdfsak-59-17-adm-dir-orient.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdf
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdf
sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdf
sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfsak-62-17-riving-av-bygningar.pdf
sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfsak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdf
sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdf
sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfsak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdf
sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdf
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdf

 

Styresaker 19.6.2017

Samla styresaker 19-6-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/Samla styresaker 19-6-2017.pdfSamla styresaker 19-6-2017.pdf
sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfsak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient.pdfsak-45-17-adm-dir-orient.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdf
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdf
sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfsak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdf
sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdf
sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfsak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdf
sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfsak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdf
sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfsak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdf
sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfsak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdf
sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfsak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdf
sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfsak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdf
sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfsak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdf
sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdf
sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdf

Styresaker 28.4.2017

Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfStyremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdf
sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfsak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient.pdfsak-31-17-adm-dir-orient.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdf
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdf
sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfsak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdf
sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfsak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdf
sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdf
sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdf
sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdf
sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfsak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdf
sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfsak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdf
sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdf

Styresaker 3.4.2017

sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfsak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdf
sak-20-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient.pdfsak-20-17-adm-dir-orient.pdf
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdf
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdf

Hoveddokument - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdf


Programmering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdf


Prosjektering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdf
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdf


Fortsettelse styresaker 3.4.2017

sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfsak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdf
sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdf
sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfsak-25-17-høyring-helse-2035.pdf
sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfsak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdf
sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdf
samla-styresaker-3-4-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/samla-styresaker-3-4-2017.pdfsamla-styresaker-3-4-2017.pdf

Styresaker 7.3.2017

Samla styresaker 7-3-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/Samla styresaker 7-3-2017.pdfSamla styresaker 7-3-2017.pdf
sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfsak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient.pdfsak-13-17-adm-dir-orient.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdf
sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdf
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdf
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdf


Styresaker 13.1.2017

Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfSamla styrepapirer - 13-1-2017.pdf
sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-10-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfsak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdf
sak-3-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-3-17-adm-dir-orient.pdfsak-3-17-adm-dir-orient.pdf
sak-4-17-risikorapportering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-4-17-risikorapportering.pdfsak-4-17-risikorapportering.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdf
sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfsak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdf
sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdf


Styresaker 19.12.2016

Samla styresaker 2016-12-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/Samla styresaker 2016-12-19.pdfSamla styresaker 2016-12-19.pdf
sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfsak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient.pdfsak-078-16-adm-dir-orient.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdf
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdf
sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfsak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdf
sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfsak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdf
sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfsak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdf
sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar.pdf
sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdf
sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdf
sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdf
sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdf
sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfsak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdf
sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfsak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdf

Styresaker 25.11.2016

Styresaker 25-11-2016 samla.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/Styresaker 25-11-2016 samla.pdfStyresaker 25-11-2016 samla.pdf
sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfsak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient.pdfsak-070-16-adm-dir-orient.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdf
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdf
sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfsak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdf
sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdf
sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfsak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdf
sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdf
sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar.pdf
sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdf
sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdf
sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdf

Styresaker 27.10.2016

Samla styresaker 27-10-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/Samla styresaker 27-10-2016.pdfSamla styresaker 27-10-2016.pdf
sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfsak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient.pdfsak-059-16-adm-dir-orient.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdf
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdf
sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdf
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdf
sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfsak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdf
sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfsak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdf
sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfsak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdf
sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfsak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdf
sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfsak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdf
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdf

Styresaker 23.9.2016

Samla styresaker 23-09-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/Samla styresaker 23-09-2016.pdfSamla styresaker 23-09-2016.pdf
sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfsak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient.pdfsak-048-16-adm-dir-orient.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdf
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdf
sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdf
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdf
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdf
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdf
sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdf
sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfsak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdf
sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfsak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdf
sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfsak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdf
sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfsak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdf
sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdf


 

Styresaker 17.6.2016

Styremøte 2016-06-17 - Samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/Styremøte 2016-06-17 - Samla styresaker.pdfStyremøte 2016-06-17 - Samla styresaker.pdf
sak-036-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-036-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-036-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-037-16-protokoll-fraa-styremote-26-05-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-037-16-protokoll-fraa-styremote-26-05-16.pdfsak-037-16-protokoll-fraa-styremote-26-05-16.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient.pdfsak-038-16-adm-dir-orient.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-merete-røthing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-merete-røthing.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-merete-røthing.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-5-plan-for-budsjettprosessen 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-5-plan-for-budsjettprosessen 2017.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-5-plan-for-budsjettprosessen 2017.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-6-rapportering-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-6-rapportering-bierverv.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-6-rapportering-bierverv.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-8-status-prosjekt-odda-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-8-status-prosjekt-odda-stord.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-8-status-prosjekt-odda-stord.pdf
sak-038-16-adm-dir-orient-notat-9-mandat-samarbeid-kommunar-og-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-038-16-adm-dir-orient-notat-9-mandat-samarbeid-kommunar-og-helse-fonna.pdfsak-038-16-adm-dir-orient-notat-9-mandat-samarbeid-kommunar-og-helse-fonna.pdf
sak-039-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-039-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-039-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-1-vedtekter.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-1-vedtekter.pdfsak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-1-vedtekter.pdf
sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-2-styreinstruks-for-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-2-styreinstruks-for-helse-fonna.pdfsak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-2-styreinstruks-for-helse-fonna.pdf
sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-3-instruks-for-administrerande-direktor-i-helseforetak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-3-instruks-for-administrerande-direktor-i-helseforetak.pdfsak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-3-instruks-for-administrerande-direktor-i-helseforetak.pdf
sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-4-etiske-retningslinjer.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-4-etiske-retningslinjer.pdfsak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokument-vedlegg-4-etiske-retningslinjer.pdf
sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokumenter-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokumenter-for-helse-fonna-hf.pdfsak-040-16-aarleg-gjennomgang-av-styrande-dokumenter-for-helse-fonna-hf.pdf
sak-042-16-rapportering-styringsdokument-forste-halvaar-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-042-16-rapportering-styringsdokument-forste-halvaar-2016.pdfsak-042-16-rapportering-styringsdokument-forste-halvaar-2016.pdf
sak-043-16-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-043-16-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfsak-043-16-oppfølging-av-plan-somatikk.pdf
sak-044-16-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-044-16-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfsak-044-16-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-fraa-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-fraa-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-fraa-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-til-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-til-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar-brev-til-odda-kommune-foresspurnad-om-vidare-kjøp-av-helsetenester.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar-presisering-av-brev-27-05-16-oppfølging-av-styresak-maal-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar-presisering-av-brev-27-05-16-oppfølging-av-styresak-maal-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar-presisering-av-brev-27-05-16-oppfølging-av-styresak-maal-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar-revidert-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar-revidert-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar-revidert-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdf
sak-045-16-skriv-og-meldingar-styresak-067-16-maal-paa-aktivitet-i-psykisk-helsevern-barn-og-unge-og-vaksne.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/06-17/sak-045-16-skriv-og-meldingar-styresak-067-16-maal-paa-aktivitet-i-psykisk-helsevern-barn-og-unge-og-vaksne.pdfsak-045-16-skriv-og-meldingar-styresak-067-16-maal-paa-aktivitet-i-psykisk-helsevern-barn-og-unge-og-vaksne.pdf


 

Styresaker 26.5.2016

sak-028-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-028-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-028-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient.pdfsak-030-16-adm-dir-orient.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndighetskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndighetskrav.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndighetskrav.pdf
sak-031-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-031-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-031-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-035-16-skriv-og-meldingar-framside.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-035-16-skriv-og-meldingar-framside.pdfsak-035-16-skriv-og-meldingar-framside.pdf
sak-029-16-godkjenning-av-protokoll-29-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-029-16-godkjenning-av-protokoll-29-04-16.pdfsak-029-16-godkjenning-av-protokoll-29-04-16.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-4-avvik-ikt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-4-avvik-ikt.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-4-avvik-ikt.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-6-status-prosjekt-odda-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-6-status-prosjekt-odda-stord.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-6-status-prosjekt-odda-stord.pdf
sak-030-16-adm-dir-orient-notat-7-spesialeining-valen-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-030-16-adm-dir-orient-notat-7-spesialeining-valen-sjukehus.pdfsak-030-16-adm-dir-orient-notat-7-spesialeining-valen-sjukehus.pdf
sak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna.pdfsak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna.pdf
sak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna-vedlegg-beredskapsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna-vedlegg-beredskapsplan.pdfsak-032-16-beredskapsplan-for helse-fonna-vedlegg-beredskapsplan.pdf
sak-033-16-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-033-16-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdfsak-033-16-langtidsbudsjett-2017-2021-med-investeringsbudsjett.pdf
sak-034-16-risikorapportering-1-tertial-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-034-16-risikorapportering-1-tertial-2016.pdfsak-034-16-risikorapportering-1-tertial-2016.pdf
sak-035-16-skriv-og-meldingar-året-2015-for-haugesund-sanitetsforenings-revmatismeykehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-035-16-skriv-og-meldingar-året-2015-for-haugesund-sanitetsforenings-revmatismeykehus.pdfsak-035-16-skriv-og-meldingar-året-2015-for-haugesund-sanitetsforenings-revmatismeykehus.pdf
sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-foretaksmote-i-helse-fonna-19-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-foretaksmote-i-helse-fonna-19-04-16.pdfsak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-foretaksmote-i-helse-fonna-19-04-16.pdf
sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-10-02-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-10-02-16.pdfsak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-10-02-16.pdf
sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-29-02-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/05-26/sak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-29-02-16.pdfsak-035-16-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremote-rhf-29-02-16.pdf

Styresaker 29.4.2016

Styresaker 20-4-2016 - samla.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/Styresaker 20-4-2016 - samla.pdfStyresaker 20-4-2016 - samla.pdf
sak-019-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-019-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-019-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-020-16-godkjenning-av-protokoll-04-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-020-16-godkjenning-av-protokoll-04-04-16.pdfsak-020-16-godkjenning-av-protokoll-04-04-16.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient.pdfsak-021-16-adm-dir-orient.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-4-aarsmelding-kvalitetsutvalet-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-4-aarsmelding-kvalitetsutvalet-2015.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-4-aarsmelding-kvalitetsutvalet-2015.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-5-aarsmelding-arbeidsmiljoutvalet-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-5-aarsmelding-arbeidsmiljoutvalet-2015.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-5-aarsmelding-arbeidsmiljoutvalet-2015.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-6-aarsmelding-brukarutvalet-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-6-aarsmelding-brukarutvalet-2015.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-6-aarsmelding-brukarutvalet-2015.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-8-etablering-av-ø-hj-senger-i-sunnhordland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-8-etablering-av-ø-hj-senger-i-sunnhordland.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-8-etablering-av-ø-hj-senger-i-sunnhordland.pdf
sak-021-16-adm-dir-orient-notat-9-endring-folgefonn-dps.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-021-16-adm-dir-orient-notat-9-endring-folgefonn-dps.pdfsak-021-16-adm-dir-orient-notat-9-endring-folgefonn-dps.pdf
sak-022-16-rapport-fraa-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-022-16-rapport-fraa-verksemda.pdfsak-022-16-rapport-fraa-verksemda.pdf
sak-023-16-aarsrapport-2015-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-023-16-aarsrapport-2015-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-023-16-aarsrapport-2015-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdf
sak-024-16-aarsrapport-2015-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-024-16-aarsrapport-2015-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-024-16-aarsrapport-2015-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdf
sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukaromboda.pdf
sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-hordaland.pdfsak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-hordaland.pdf
sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-rogaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-rogaland.pdfsak-025-16-aarsmelding-2015-pasient-og-brukarombodet-i-rogaland.pdf
sak-026-16-handtering-av-uønskte-hendingar-i-helseføretaka.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-026-16-handtering-av-uønskte-hendingar-i-helseføretaka.pdfsak-026-16-handtering-av-uønskte-hendingar-i-helseføretaka.pdf
sak-027-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-29/sak-027-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-027-16-skriv-og-meldingar.pdf


 

Styresaker 4.4.2016

Sak-014-16-konseptrapport-hovuddokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/Sak-014-16-konseptrapport-hovuddokument.pdfSak-014-16-konseptrapport-hovuddokument.pdf
Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-08-gevinstrealiseringsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-08-gevinstrealiseringsrapport.pdfSak-014-16-konseptrapport-vedlegg-08-gevinstrealiseringsrapport.pdf
Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-09-langtidsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-09-langtidsbudsjett.pdfSak-014-16-konseptrapport-vedlegg-09-langtidsbudsjett.pdf
Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-10-kvalitetssikringsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-10-kvalitetssikringsrapport.pdfSak-014-16-konseptrapport-vedlegg-10-kvalitetssikringsrapport.pdf
Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-11-endringsoversikt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/Sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-11-endringsoversikt.pdfSak-014-16-konseptrapport-vedlegg-11-endringsoversikt.pdf
sak-009-16-innkalling-til-styremøte.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-009-16-innkalling-til-styremøte.pdfsak-009-16-innkalling-til-styremøte.pdf
sak-010-16-godkjenning-av-protokoll-29-01-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-010-16-godkjenning-av-protokoll-29-01-16.pdfsak-010-16-godkjenning-av-protokoll-29-01-16.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient.pdfsak-011-16-adm-dir-orient.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient-notat-1-rapportering-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient-notat-1-rapportering-tilsyn.pdfsak-011-16-adm-dir-orient-notat-1-rapportering-tilsyn.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-011-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient-notat-3-grønt-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient-notat-3-grønt-sjukehus.pdfsak-011-16-adm-dir-orient-notat-3-grønt-sjukehus.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient-notat-4-turnover-medarbeiderkategorier.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient-notat-4-turnover-medarbeiderkategorier.pdfsak-011-16-adm-dir-orient-notat-4-turnover-medarbeiderkategorier.pdf
sak-011-16-adm-dir-orient-notat-5-prosjektdirektiv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-011-16-adm-dir-orient-notat-5-prosjektdirektiv.pdfsak-011-16-adm-dir-orient-notat-5-prosjektdirektiv.pdf
sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015.pdfsak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015.pdf
sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsmelding.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsmelding.pdfsak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsmelding.pdf
sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsrekneskap.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsrekneskap.pdfsak-012-16-styret-si-aarsmelding-og-aarsrekneskap-for-2015-vedlegg-aarsrekneskap.pdf
sak-013-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-013-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-013-16-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-014-16-konseptrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport.pdfsak-014-16-konseptrapport.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-01-hovedfunksjonsprogram.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-01-hovedfunksjonsprogram.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-01-hovedfunksjonsprogram.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-02-hovedprogram-utstyr.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-02-hovedprogram-utstyr.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-02-hovedprogram-utstyr.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-03-overordna-teknisk-program.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-03-overordna-teknisk-program.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-03-overordna-teknisk-program.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-04-delfunksjonsprogram.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-04-delfunksjonsprogram.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-04-delfunksjonsprogram.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-05-skisseprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-05-skisseprosjekt.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-05-skisseprosjekt.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-06-kvalitativ-evaluering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-06-kvalitativ-evaluering.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-06-kvalitativ-evaluering.pdf
sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-07-usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-014-16-konseptrapport-vedlegg-07-usikkerhetsanalyse.pdfsak-014-16-konseptrapport-vedlegg-07-usikkerhetsanalyse.pdf
sak-015-16-styringsdokument-2016-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-015-16-styringsdokument-2016-helse-fonna-hf.pdfsak-015-16-styringsdokument-2016-helse-fonna-hf.pdf
sak-016-16-særavtalar-til-tenesteavtale-nr-4-om-kommunale-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-016-16-særavtalar-til-tenesteavtale-nr-4-om-kommunale-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfsak-016-16-særavtalar-til-tenesteavtale-nr-4-om-kommunale-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdf
sak-017-16-framside skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-framside skriv-og-meldingar.pdfsak-017-16-framside skriv-og-meldingar.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-10-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-10-12-16.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-10-12-16.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-22-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-22-12-16.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-22-12-16.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-10-02-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-10-02-16.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-10-02-16.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-4-ekstern-hoyring-utkast-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-palliativ-behandling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-4-ekstern-hoyring-utkast-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-palliativ-behandling.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-4-ekstern-hoyring-utkast-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-palliativ-behandling.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-5-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-5-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-5-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-6-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-01-03-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-6-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-01-03-16.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-6-protokoll-fraa-foretaksmote-i-helse-fonna-hf-01-03-16.pdf
sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-7-tilsynsmelding-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/sak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-7-tilsynsmelding-2015.pdfsak-017-16-skriv-og-meldingar-nr-7-tilsynsmelding-2015.pdf
styresaker-04-04-2016-samla.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/04-04/styresaker-04-04-2016-samla.pdfstyresaker-04-04-2016-samla.pdf

Fann du det du leita etter?