Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Møteplan 2021

14.01.21

Virtuelt møte

18.02.21

Virtuelt møte

18.02.21

Virtuelt møte

20.04.21

Stord sjukehus

27.05.21

Odda sjukehus

28.05.21

Ullensvang

18.06.21

Haugesund, Hotel Maritim

29.09.21

Stavanger

30.09.21

Stavanger

28.10.21

Haugesund sjukehus

26.11.21

Haugesund

Sjå også styrepapira for meir detaljert årsplan.

StyretStyreleiar

Per Bjørn Habbestad


Nestleiar
Brian Bjordal

Styremedlemer
Solfrid Borge
Kjersti Follesø
Anne Sissel Faugstad
Olav Akselsen
Per Karlsen


Valde styremedlemer frå februar 2021 til februar 2023


Nina Budal
Laura Lill Haavik
Pernille Nylehn
Åse-Berit Apeland Rolland

Varamedlemmer

Jorge Enrique Morales Del Pino
Valborg Sekse
Anne Catherine Skaar
Gina Helland
Kristine Aasheim Imsland
Heiko Bratke

 


Søk i styredokumentene

Styresaker 20.4.2021


Styresaker 18.2.2021


Styresaker 14.1.2021


Styresaker 26.11.2020


Styresaker 29.10.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 28.9.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 19.6.2020


Styresaker 28.5.2020


Styresaker 14.4.2020

Styresaker 10.1.2020Styresaker 19.12.2019

Styresaker 28.11.2019

Styresaker 28.10.2019

Styresaker 27.9.2019

Styresaker 19.6.2019

Styresaker 23.5.2019

Styresaker 1.4.2019

Styresaker 11.1.2019

Styresaker 17.12.2018


Styresaker 29.11.2018

Styresaker 26.10.2018

Styresaker 27.9.2018

Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfStyremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfpdf24455354
sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200144
sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfsak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfpdf186588
sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfsak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfpdf127942
sak-54-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient.pdfsak-54-18-adm-dir-orient.pdfpdf119957
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf200138
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf8498777
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129704
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfpdf791364
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfpdf256570
sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfsak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfpdf2078734
sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfpdf162107
sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf608975
sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfpdf133829
sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfsak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfpdf941614
sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfsak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfpdf147095
sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfsak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfpdf249075
sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfsak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfpdf165958
sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf163930
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfpdf82546
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfpdf3656832
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf1296394
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf775990
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf150293
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf3599810
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfpdf1353108
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfpdf632617
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf117709

Styresaker 7.9.2018

sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-07/sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182326

Styresaker 21.6.2018

sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200664
sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfsak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfpdf194544
sak-37-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient.pdfsak-37-18-adm-dir-orient.pdfpdf107285
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf180941
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf2946326
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129517
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfpdf144336
sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf519716
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfpdf180647
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfpdf744414
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfpdf556902
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfpdf39089
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfpdf143579
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfpdf995818
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfpdf373686
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf273673
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfpdf162545
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfpdf131734
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfpdf12392
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfpdf76445
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfpdf870851
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfpdf48047
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfpdf36998
sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfsak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfpdf1201498
sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfpdf3373542
sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfsak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfpdf193567
sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfsak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfpdf450923
sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfsak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfpdf2761599
sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf158532
sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf115798
sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfpdf285223
styresaker-samla-2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/styresaker-samla-2018-06-21.pdfstyresaker-samla-2018-06-21.pdfpdf15401684


Styresaker 28.5.2018

sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf232786
sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfsak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfpdf159660
sak-28-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient.pdfsak-28-18-adm-dir-orient.pdfpdf118562
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf178930
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf1823427
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf164519
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfpdf1303846
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfpdf411860
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfpdf916108
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfpdf1204125
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfpdf298771
sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf623626
sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfsak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfpdf298355
sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfsak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfpdf932324
sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfpdf282222
sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfpdf944613
sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf161616
sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf111870
sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfpdf650086
sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfpdf2421861
sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfpdf333679
sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfpdf127390
sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfpdf575483
sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfpdf220109
sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfpdf440400
styresaker-samla-2018-05-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/styresaker-samla-2018-05-28.pdfstyresaker-samla-2018-05-28.pdfpdf12045625

Styresaker 4.4.2018

Samla styresaker 4-4-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/Samla styresaker 4-4-2018.pdfSamla styresaker 4-4-2018.pdfpdf17653317
sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf183680
sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfsak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfpdf170047
sak-17-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient.pdfsak-17-18-adm-dir-orient.pdfpdf98683
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf122915
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfpdf156038
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfpdf1478375
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf125160
sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfpdf3181884
sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfsak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfpdf726164
sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf464328
sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf1303371
sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf499965
sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfsak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfpdf857951
sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf144719
sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf110645
sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfpdf9159035
sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfpdf407710
sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfpdf130663

Styresaker 7.3.2018

sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf181885
sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfsak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfpdf144366
sak-10-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient.pdfsak-10-18-adm-dir-orient.pdfpdf98310
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf159266
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfpdf166690
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfpdf542230
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf208278
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfpdf118273
sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf593323
sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfsak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfpdf2374282
sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf11508031
sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf148034
sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfpdf110662
sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfpdf145564
sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfpdf1396667
sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfpdf121724
sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfpdf303461
sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfpdf378040
sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfpdf218617
samla-styresaker-2018-03-07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/samla-styresaker-2018-03-07.pdfsamla-styresaker-2018-03-07.pdfpdf17007201


Styresaker 12.1.2018

Samla styresaker 12-1-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/Samla styresaker 12-1-2018.pdfSamla styresaker 12-1-2018.pdfpdf7220050
sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182036
sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfsak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfpdf172965
sak-3-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient.pdfsak-3-18-adm-dir-orient.pdfpdf97728
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf157019
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf3040807
sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfsak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfpdf124865
sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf1118489
sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf1031702
sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf147588
sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf108984
sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfpdf347548
sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfpdf124224
sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfpdf1720095


Styresaker 19.12.2017

Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfStyremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfpdf2167351
sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182535
sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfsak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfpdf151836
sak-88-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient.pdfsak-88-17-adm-dir-orient.pdfpdf98889
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf161067
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf1117050
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf156259
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf119335
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfpdf140793
sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf662430
sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfsak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfpdf138295
sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfsak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfpdf225400
sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfsak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfpdf203724
sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf142321
sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf112957

Styresaker 24.11.2017

Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfStyremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfpdf6221790
sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182249
sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfsak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfpdf149274
sak-79-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient.pdfsak-79-17-adm-dir-orient.pdfpdf97637
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf148703
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf2055734
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf118749
sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf758547
sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf411074
sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf224286
sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfpdf137870
sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfsak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfpdf1266063
sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf146967
sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf112961
sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfpdf303384
sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfpdf1417886
sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfpdf44135
sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfpdf96426

Styresaker 26.10.2017

Samla styresaker 2017-10-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/Samla styresaker 2017-10-26.pdfSamla styresaker 2017-10-26.pdfpdf12630043
sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf212159
sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfsak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfpdf223961
sak-70-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient.pdfsak-70-17-adm-dir-orient.pdfpdf109981
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf130758
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf6063837
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfpdf202727
sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfsak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfpdf155661
sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf926446
sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfsak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfpdf761506
sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfsak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfpdf681095
sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfsak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfpdf1162723
sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf146328
sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf112995
sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfpdf314324
sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfpdf118516
sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfpdf951867
sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfpdf91696
sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfpdf1675167


Styresaker 29.9.2017

Styredokument samla - 2017-09-29.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/Styredokument samla - 2017-09-29.pdfStyredokument samla - 2017-09-29.pdfpdf17543595
sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184590
sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfsak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfpdf172009
sak-59-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient.pdfsak-59-17-adm-dir-orient.pdfpdf112266
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf134259
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf8385800
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf159490
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfpdf621013
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfpdf193071
sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf670694
sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfpdf124328
sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfsak-62-17-riving-av-bygningar.pdfpdf157939
sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfsak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfpdf953614
sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfpdf135464
sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfsak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfpdf3138084
sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfpdf149076
sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf148685
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf109500
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfpdf440152
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfpdf269394
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfpdf1505345
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfpdf220936
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfpdf112037
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfpdf714088
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfpdf550313
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfpdf499303

 

Styresaker 19.6.2017

Samla styresaker 19-6-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/Samla styresaker 19-6-2017.pdfSamla styresaker 19-6-2017.pdfpdf10704586
sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf214426
sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfsak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfpdf179223
sak-45-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient.pdfsak-45-17-adm-dir-orient.pdfpdf100114
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf150161
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf4810464
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf121319
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf118106
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfpdf814065
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfpdf1513609
sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf632402
sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfsak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfpdf790458
sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfpdf921475
sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfsak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfpdf1137234
sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfsak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfpdf216393
sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfsak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfpdf368449
sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfsak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfpdf211218
sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfsak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfpdf163459
sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfsak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfpdf227916
sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfsak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfpdf142472
sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf143830
sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfpdf249276
sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf110030

Styresaker 28.4.2017

Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfStyremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfpdf14640181
sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf186134
sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfsak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfpdf175272
sak-31-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient.pdfsak-31-17-adm-dir-orient.pdfpdf111462
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf130948
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf6830917
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf103473
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfpdf203715
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfpdf186609
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfpdf713854
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfpdf116940
sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf688433
sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfsak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfpdf224502
sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfsak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfpdf534607
sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfpdf742123
sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfpdf213917
sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfpdf1385854
sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfsak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfpdf188539
sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfsak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfpdf217531
sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf121910
sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf112771
sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfpdf274863
sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfpdf131649
sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfpdf93157
sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfpdf2306870
sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfpdf211125
sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf942478

Styresaker 3.4.2017

sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184636
sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfsak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfpdf167717
sak-20-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient.pdfsak-20-17-adm-dir-orient.pdfpdf96733
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf151974
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf7935494
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf114626
sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf671534
sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfpdf226048

Hoveddokument - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfpdf2260394
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfpdf766777
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfpdf142241107


Programmering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfpdf233184
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfpdf14833
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfpdf1385648
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf412566
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf13623169
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfpdf380211
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf3775095
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfpdf328759
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfpdf327790
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfpdf327721
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfpdf279885
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfpdf329256
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfpdf317964
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfpdf329175
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfpdf253009


Prosjektering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfpdf1298148
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfpdf1017537
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfpdf786069
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfpdf31417828
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfpdf4686932
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfpdf19477
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfpdf811617
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfpdf22222
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfpdf2592295
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfpdf911822


Fortsettelse styresaker 3.4.2017

sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfsak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfpdf10050919
sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfpdf432054
sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfsak-25-17-høyring-helse-2035.pdfpdf6712292
sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfsak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfpdf303691
sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf122351
sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf393985
sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfpdf161612
sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfpdf291921
sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfpdf390676
sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfpdf593839
sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfpdf22837
sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfpdf514685
sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfpdf330269
samla-styresaker-3-4-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/samla-styresaker-3-4-2017.pdfsamla-styresaker-3-4-2017.pdfpdf234086414

Styresaker 7.3.2017

Samla styresaker 7-3-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/Samla styresaker 7-3-2017.pdfSamla styresaker 7-3-2017.pdfpdf48413501
sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf185936
sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfsak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfpdf152887
sak-13-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient.pdfsak-13-17-adm-dir-orient.pdfpdf110334
sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfpdf139902
sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfpdf151782
sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfpdf101889
sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfpdf430745
sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf608045
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfpdf240164
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfpdf3727544
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfpdf7808551
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfpdf267586
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfpdf113253
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfpdf1584670
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfpdf153012
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf584968
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfpdf86024
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfpdf2583977
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfpdf111752
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfpdf1337133
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfpdf196008
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfpdf370570
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfpdf1620531
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfpdf66992
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfpdf396698
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfpdf116269
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfpdf902918
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfpdf16743
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfpdf521385
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfpdf119879
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfpdf42841
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfpdf45378
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfpdf178545
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfpdf33073
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfpdf499247
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfpdf186014
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfpdf23292
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfpdf36276
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfpdf19007973
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfpdf902136
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfpdf62279
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfpdf141331
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfpdf2260241
sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf118093
sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfpdf115480
sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfpdf2114834
sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfpdf254277


Styresaker 13.1.2017

Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfSamla styrepapirer - 13-1-2017.pdfpdf20019221
sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf187208
sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf2344912
sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfsak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfpdf132650
sak-3-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-3-17-adm-dir-orient.pdfsak-3-17-adm-dir-orient.pdfpdf5163560
sak-4-17-risikorapportering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-4-17-risikorapportering.pdfsak-4-17-risikorapportering.pdfpdf122386
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfpdf138101
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfpdf582061
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfpdf263242
sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfsak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfpdf431314
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfpdf164435
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfpdf3727544
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfpdf7808551
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfpdf53132
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfpdf264855
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfpdf113253
sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf142119


Styresaker 19.12.2016

Samla styresaker 2016-12-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/Samla styresaker 2016-12-19.pdfSamla styresaker 2016-12-19.pdfpdf8446128
sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf185510
sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfsak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfpdf156197
sak-078-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient.pdfsak-078-16-adm-dir-orient.pdfpdf113045
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf146078
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf2569937
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf101771
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfpdf1514044
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfpdf103391
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfpdf146399
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfpdf177527
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf164476
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfpdf174183
sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf1080281
sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfsak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfpdf97639
sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfsak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfpdf169682
sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfsak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfpdf284936
sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf121111
sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf41897
sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfpdf901489
sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfpdf218090
sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfpdf145064
sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfsak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfpdf1718915
sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfsak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfpdf138702

Styresaker 25.11.2016

Styresaker 25-11-2016 samla.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/Styresaker 25-11-2016 samla.pdfStyresaker 25-11-2016 samla.pdfpdf4117362
sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184782
sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfsak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfpdf177285
sak-070-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient.pdfsak-070-16-adm-dir-orient.pdfpdf98024
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf144008
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf1456531
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf101930
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfpdf125430
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfpdf866624
sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfsak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfpdf1110949
sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfpdf220069
sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfsak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfpdf219320
sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf141304
sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf119411
sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf155053
sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfpdf106382
sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfpdf163775

Styresaker 27.10.2016

Samla styresaker 27-10-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/Samla styresaker 27-10-2016.pdfSamla styresaker 27-10-2016.pdfpdf22582512
sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf248019
sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfsak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfpdf213037
sak-059-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient.pdfsak-059-16-adm-dir-orient.pdfpdf110118
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf155625
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf4471964
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf100991
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfpdf118898
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfpdf119519
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfpdf6115480
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfpdf115463
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfpdf132389
sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf937085
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfpdf164960
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfpdf146910
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfpdf3115830
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfpdf1043589
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfpdf123240
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfpdf120944
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf193287
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfpdf1868015
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfpdf119946
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfpdf31959
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfpdf89704
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfpdf77714
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfpdf136744
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfpdf207476
sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfsak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfpdf832266
sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfsak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfpdf136530
sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfsak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfpdf1939232
sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfsak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfpdf193906
sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfsak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfpdf645545
sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf121745
sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf26682
sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfpdf623529
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfpdf117435
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfpdf129025
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfpdf185829
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfpdf283822

Styresaker 23.9.2016

Samla styresaker 23-09-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/Samla styresaker 23-09-2016.pdfSamla styresaker 23-09-2016.pdfpdf26069139
sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184977
sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfsak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfpdf177997
sak-048-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient.pdfsak-048-16-adm-dir-orient.pdfpdf110648
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf161761
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf5278252
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf114477
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfpdf4318413
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfpdf118030
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfpdf231305
sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf1093256
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfpdf153369
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfpdf47742
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfpdf149887
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfpdf2385485
sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf152230
sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfsak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfpdf4178750
sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfsak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfpdf172127
sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfsak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfpdf387072
sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfsak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfpdf3250466
sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf122516
sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfpdf529214
sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfpdf886567
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfpdf89829
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfpdf443784
sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfpdf439044
sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfpdf1757155
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfpdf1448632
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfpdf192940
sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf152071


 

Fann du det du leita etter?