HELSENORGE

Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Møteplan 2022

Sjå også styrepapira for meir detaljert årsplan.

Fredag 14.01Digitalt møte
Onsdag 23.03Stavanger
Tirsdag 19.04Stord
Tirsdag 24.05Odda sjukehus
Fredag 17.06Haugesund
Onsdag 28.09Haugesund
Fredag 28.10Stord
Fredag 25.11
Haugesund ​​


StyretStyreleiar
Petter Steen jr.

Nestleiar
Brian Bjordal

Styremedlemer
Helga Arianson
Kjersti Follesø
Anne Sissel Faugstad
Ingvill Skogseth
Per Karlsen


Valde styremedlemer frå februar 2021 til februar 2023
Nina Budal
Laura Lill Haavik
Pernille Nylehn
Åse-Berit Apeland Rolland

Varamedlemmer
Jorge Enrique Morales Del Pino
Valborg Sekse
Anne Catherine Skaar
Gina Helland
Kristine Aasheim Imsland
Heiko Bratke

 


Styresaker 24.5.2022Styresaker 19.4.2022Styresaker 23.3.2022


Styresaker 14.1.2022Styresaker 26.11.2021Styresaker 28.10.2021

Styresaker 29.9.2021Styresaker 18.6.2021Styresaker 27.5.2021


Styresaker 20.4.2021


Styresaker 18.2.2021


Styresaker 14.1.2021


Styresaker 26.11.2020


Styresaker 29.10.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 28.9.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 19.6.2020


Styresaker 28.5.2020


Styresaker 14.4.2020

Styresaker 10.1.2020
Fann du det du leita etter?