Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Møteplan 2021

14.01.21

Virtuelt møte

18.02.21

Virtuelt møte

18.02.21

Virtuelt møte

20.04.21

Stord sjukehus

27.05.21

Odda sjukehus

28.05.21

Ullensvang

18.06.21

Haugesund, Hotel Maritim

29.09.21

Tysværtunet​

28.10.21

Haugesund sjukehus

26.11.21

Haugesund

Sjå også styrepapira for meir detaljert årsplan.

StyretStyreleiar

Per Bjørn Habbestad


Nestleiar
Brian Bjordal

Styremedlemer
Solfrid Borge
Kjersti Follesø
Anne Sissel Faugstad
Olav Akselsen
Per Karlsen


Valde styremedlemer frå februar 2021 til februar 2023


Nina Budal
Laura Lill Haavik
Pernille Nylehn
Åse-Berit Apeland Rolland

Varamedlemmer

Jorge Enrique Morales Del Pino
Valborg Sekse
Anne Catherine Skaar
Gina Helland
Kristine Aasheim Imsland
Heiko Bratke

 


Søk i styredokumentene

Styresaker 18.6.2021Styresaker 27.5.2021


Styresaker 20.4.2021


Styresaker 18.2.2021


Styresaker 14.1.2021


Styresaker 26.11.2020


Styresaker 29.10.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 28.9.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 19.6.2020


Styresaker 28.5.2020


Styresaker 14.4.2020

Styresaker 10.1.2020Styresaker 19.12.2019

Styresaker 28.11.2019

Styresaker 28.10.2019

Styresaker 27.9.2019

Styresaker 19.6.2019

Styresaker 23.5.2019

Styresaker 1.4.2019

Styresaker 11.1.2019

Styresaker 17.12.2018


Styresaker 29.11.2018

Styresaker 26.10.2018

Styresaker 27.9.2018

Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfStyremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfpdf24455354
sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200144
sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfsak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfpdf186588
sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfsak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfpdf127942
sak-54-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient.pdfsak-54-18-adm-dir-orient.pdfpdf119957
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf200138
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf8498777
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129704
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfpdf791364
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfpdf256570
sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfsak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfpdf2078734
sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfpdf162107
sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf608975
sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfpdf133829
sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfsak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfpdf941614
sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfsak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfpdf147095
sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfsak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfpdf249075
sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfsak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfpdf165958
sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf163930
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfpdf82546
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfpdf3656832
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf1296394
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf775990
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf150293
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf3599810
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfpdf1353108
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfpdf632617
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf117709

Styresaker 7.9.2018

sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-07/sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182326

Styresaker 21.6.2018

sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200664
sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfsak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfpdf194544
sak-37-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient.pdfsak-37-18-adm-dir-orient.pdfpdf107285
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf180941
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf2946326
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129517
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfpdf144336
sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf519716
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfpdf180647
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfpdf744414
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfpdf556902
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfpdf39089
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfpdf143579
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfpdf995818
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfpdf373686
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf273673
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfpdf162545
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfpdf131734
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfpdf12392
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfpdf76445
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfpdf870851
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfpdf48047
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfpdf36998
sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfsak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfpdf1201498
sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfpdf3373542
sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfsak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfpdf193567
sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfsak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfpdf450923
sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfsak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfpdf2761599
sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf158532
sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf115798
sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfpdf285223
styresaker-samla-2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/styresaker-samla-2018-06-21.pdfstyresaker-samla-2018-06-21.pdfpdf15401684


Styresaker 28.5.2018

sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf232786
sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfsak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfpdf159660
sak-28-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient.pdfsak-28-18-adm-dir-orient.pdfpdf118562
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf178930
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf1823427
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf164519
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfpdf1303846
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfpdf411860
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfpdf916108
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfpdf1204125
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfpdf298771
sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf623626
sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfsak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfpdf298355
sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfsak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfpdf932324
sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfpdf282222
sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfpdf944613
sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf161616
sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf111870
sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfpdf650086
sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfpdf2421861
sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfpdf333679
sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfpdf127390
sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfpdf575483
sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfpdf220109
sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfpdf440400
styresaker-samla-2018-05-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/styresaker-samla-2018-05-28.pdfstyresaker-samla-2018-05-28.pdfpdf12045625

Styresaker 4.4.2018

Samla styresaker 4-4-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/Samla styresaker 4-4-2018.pdfSamla styresaker 4-4-2018.pdfpdf17653317
sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf183680
sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfsak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfpdf170047
sak-17-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient.pdfsak-17-18-adm-dir-orient.pdfpdf98683
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf122915
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfpdf156038
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfpdf1478375
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf125160
sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfpdf3181884
sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfsak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfpdf726164
sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf464328
sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf1303371
sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf499965
sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfsak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfpdf857951
sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf144719
sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf110645
sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfpdf9159035
sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfpdf407710
sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfpdf130663

Styresaker 7.3.2018

sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf181885
sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfsak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfpdf144366
sak-10-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient.pdfsak-10-18-adm-dir-orient.pdfpdf98310
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf159266
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfpdf166690
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfpdf542230
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf208278
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfpdf118273
sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf593323
sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfsak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfpdf2374282
sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf11508031
sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf148034
sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfpdf110662
sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfpdf145564
sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfpdf1396667
sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfpdf121724
sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfpdf303461
sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfpdf378040
sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfpdf218617
samla-styresaker-2018-03-07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/samla-styresaker-2018-03-07.pdfsamla-styresaker-2018-03-07.pdfpdf17007201


Styresaker 12.1.2018

Samla styresaker 12-1-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/Samla styresaker 12-1-2018.pdfSamla styresaker 12-1-2018.pdfpdf7220050
sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182036
sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfsak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfpdf172965
sak-3-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient.pdfsak-3-18-adm-dir-orient.pdfpdf97728
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf157019
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf3040807
sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfsak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfpdf124865
sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf1118489
sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf1031702
sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf147588
sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf108984
sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfpdf347548
sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfpdf124224
sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfpdf1720095Fann du det du leita etter?