Styret

Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.

Møteplan 2020

Månad
Dag/datoKlokkeslettAktivitetStadMerknad

Januar

 

Fredag 10.0109-12StyremøteHaugesund sjukehus 
AprilTirsdag 14.0412-16

Styremøte

 

Haugesund sjukehus/
Elektronisk møte
 
MaiTorsdag 28.0513-17StyremøteOdda sjukehus 
MaiFredag 29.0509-13Styreseminar Ullensvang 
JuniFredag 19.0609-14StyremøteHaugesundFellesmøte med brukarutval og ungdomsråd
SeptemberMåndag 28.0914-18StyremøteStavanger 
OktoberTorsdag 29.1009-13StyremøteStord DPS 
OktoberTorsdag 29.1013-16StyreseminarStord DPS 
NovemberTorsdag 26.1109-14StyremøteVirtuelt møte
 


Styret

Styreleiar

Per Bjørn Habbestad

Nestleiar

Brian Bjordal

Styremedlemer

Solfrid Borge
Kjersti Follesø
Anne Sissel Faugstad
Olav Akselsen
Per Karlsen

Valde styremedlemer frå mars 2019 til mars 2021

Nina Budal
Pål Midbøe
Helge Espelid
Åse-Berit A. Rolland

Varamedlemer

Laura-Lill Haavik
Valborg Sekse
Harald Nes
Gina Helland
Velaug Kolbjørnsen Frøyland
Bjørn Nedrebø
Søk i styredokumentene

Styresaker 14.1.2021


Styresaker 26.11.2020


Styresaker 29.10.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 28.9.2020

Sjå vedlegg til Revidert konseptrapport


Styresaker 19.6.2020


Styresaker 28.5.2020


Styresaker 14.4.2020

Styresaker 10.1.2020Styresaker 19.12.2019

Styresaker 28.11.2019

Styresaker 28.10.2019

Styresaker 27.9.2019

Styresaker 19.6.2019

Styresaker 23.5.2019

Styresaker 1.4.2019

Styresaker 11.1.2019

Styresaker 17.12.2018


Styresaker 29.11.2018

Styresaker 26.10.2018

Styresaker 27.9.2018

Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/Styremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfStyremøte 27-9-2018 - samla styresaker.pdfpdf24455354
sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-51-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200144
sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfsak-52-18-protokoll-frå-styremøte-21-06-18.pdfpdf186588
sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfsak-53-18-protokoll-frå-styremøte-07-09-18.pdfpdf127942
sak-54-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient.pdfsak-54-18-adm-dir-orient.pdfpdf119957
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf200138
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf8498777
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129704
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-5-screening-for-brystkreft.pdfpdf791364
sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfsak-54-18-adm-dir-orient-notat-7-status-budsjettprosess.pdfpdf256570
sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfsak-55-18-forsking-og-innovasjon-i-helse-fonna.pdfpdf2078734
sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-56-18-npe-saker-i-helse-fonna.pdfpdf162107
sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-57-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf608975
sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-58-18-risikorapportering-2-tertial.pdfpdf133829
sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfsak-59-18-partnerskapsavtale-for-folkehelse.pdfpdf941614
sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfsak-60-18-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2019.pdfpdf147095
sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfsak-61-18-orientering-om-odda-sjukehus.pdfpdf249075
sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfsak-62-18-endringsprosess-organisering-og-leiing.pdfpdf165958
sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf163930
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-1-protokoll-frå-føretaksmøte-070618.pdfpdf82546
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-vest-rhf-130618.pdfpdf3656832
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-3-brev-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf1296394
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-4-tilleggsdokument-oppdragsdokumentet.pdfpdf775990
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf150293
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-6-internrevisjonsrapport-om-sikring-av-gode-ikt-anskaffingar.pdfpdf3599810
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-7-oppfølging-av-internrevisjonsrapport.pdfpdf1353108
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-8-psykologteneste-i-sauda-og-suldal.pdfpdf632617
sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-27/sak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-65-18-skriv-og-meldingar-nr-9-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf117709

Styresaker 7.9.2018

sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/09-07/sak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-48-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182326

Styresaker 21.6.2018

sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-35-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf200664
sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfsak-36-18-protokoll-frå-styremøte-28-05-18.pdfpdf194544
sak-37-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient.pdfsak-37-18-adm-dir-orient.pdfpdf107285
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf180941
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf2946326
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf129517
sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfsak-37-18-adm-dir-orient-notat-5-bierverv.pdfpdf144336
sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-38-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf519716
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018.pdfpdf180647
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdfpdf744414
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-02-høyringssvar-frå-helse-stavanger.pdfpdf556902
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-03-høyringssvar-frå-suldal-kommune.pdfpdf39089
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-04-høyringssvar-frå-stord-kommune.pdfpdf143579
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-05-høyringssvar-frå-helse-førde.pdfpdf995818
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-06-høyringssvar-frå-vindafjord-kommune.pdfpdf373686
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-07-høyringssvar-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf273673
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-08-høyringssvar-frå-haugesund-kommune.pdfpdf162545
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-09-høyringssvar-frå-bømlo-kommune.pdfpdf131734
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-10-høyringssvar-frå-ungdomsrådet-i-helse-fonna.pdfpdf12392
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-11-høyringssvar-frå-helse-bergen.pdfpdf76445
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-12-høyringssvar-frå-odda-kommune.pdfpdf870851
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-13-høyringssvar-frå-tysvær-kommune.pdfpdf48047
sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfsak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-14-høyringssvar-frå-helsenettverket-på-haugalandet.pdfpdf36998
sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfsak-40-18-sal-av-tomt-på-stord.pdfpdf1201498
sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-41-18-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfpdf3373542
sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfsak-43-18-leiing-og-organisering-i-helse-fonna.pdfpdf193567
sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfsak-44-18-rapportering-på-styringsdokumentet.pdfpdf450923
sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfsak-45-18-nasjonal-pilot-legevakt.pdfpdf2761599
sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf158532
sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf115798
sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfsak-46-18-skriv-og-meldingar-2-svar-på-brev-frå-brukarutvalet-i-helse-fonna-hf.pdfpdf285223
styresaker-samla-2018-06-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/styresaker-samla-2018-06-21.pdfstyresaker-samla-2018-06-21.pdfpdf15401684


Styresaker 28.5.2018

sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-26-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf232786
sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfsak-27-18-protokoll-frå-styremøte-i-helse-fonna-04-04-18.pdfpdf159660
sak-28-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient.pdfsak-28-18-adm-dir-orient.pdfpdf118562
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf178930
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf1823427
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf164519
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2017.pdfpdf1303846
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2017.pdfpdf411860
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-6-årleg-melding-brukarutvalet-2017.pdfpdf916108
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-8-forbedring-2018-resultat-og-oppfølging-i-helse-fonna.pdfpdf1204125
sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfsak-28-18-adm-dir-orient-notat-9-prosess-for-leiing-og-organisering.pdfpdf298771
sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-29-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf623626
sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfsak-30-18-langtidsbudsjett-2019-2023-med-investeringsbudsjett.pdfpdf298355
sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfsak-31-18-risikorapportering-første tertial.pdfpdf932324
sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-32-18-årsrapport-2017-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfpdf282222
sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-33-18-årsrapport-2017-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfpdf944613
sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf161616
sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf111870
sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-2-rapport-internrevisjon-av-internasjonale-samarbeidsprosjekt.pdfpdf650086
sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-3-internrevisjon-samarbeidsprosjekt-i-utviklingsland.pdfpdf2421861
sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-4-informasjonstryggleik-i-helse-vest.pdfpdf333679
sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-5-krav-i-styringsdokument-legemidelområdet.pdfpdf127390
sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-6-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf- 08-02-18.pdfpdf575483
sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-7-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-21-02-18.pdfpdf220109
sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/sak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfsak-35-18-skriv-og-meldingar-8-haugesund-helikopterplass-sykehuset-vedtak-om-fornyet-teknisk-og-operativ-godkjenning.pdfpdf440400
styresaker-samla-2018-05-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/05-28/styresaker-samla-2018-05-28.pdfstyresaker-samla-2018-05-28.pdfpdf12045625

Styresaker 4.4.2018

Samla styresaker 4-4-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/Samla styresaker 4-4-2018.pdfSamla styresaker 4-4-2018.pdfpdf17653317
sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-15-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf183680
sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfsak-16-18-protokoll-frå-styremøte-07-03-18.pdfpdf170047
sak-17-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient.pdfsak-17-18-adm-dir-orient.pdfpdf98683
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf122915
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-5-tilsyn.pdfpdf156038
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-6-høyringar.pdfpdf1478375
sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-17-18-adm-dir-orient-notat-7-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf125160
sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-18-18-årsmelding-2017-pasient-og-brukaromboda.pdfpdf3181884
sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfsak-19-18-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2017.pdfpdf726164
sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-20-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf464328
sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-21-18-styringsdokument-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf1303371
sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-22-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf499965
sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfsak-23-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf.pdfpdf857951
sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf144719
sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf110645
sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-14.12.17.pdfpdf9159035
sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-21.2-18.pdfpdf407710
sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/04-04/sak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfsak-24-18-skriv-og-meldingar-4-protokoll-frå-føretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-3-18.pdfpdf130663

Styresaker 7.3.2018

sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-08-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf181885
sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfsak-09-18-protokoll-frå-styremøte-12-01-18.pdfpdf144366
sak-10-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient.pdfsak-10-18-adm-dir-orient.pdfpdf98310
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf159266
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-2-lover.pdfpdf166690
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-3-høyringar.pdfpdf542230
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf208278
sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfsak-10-18-adm-dir-orient-notat-5-økonomisk-resultat-2017.pdfpdf118273
sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfsak-11-18-rapport-frå-verksemda.pdfpdf593323
sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfsak-12-18-internrevisjon-risiko-knytt-til-matforsyning.pdfpdf2374282
sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfsak-13-18-utkast-til-utviklingsplan-for-helse-fonna-hf.pdfpdf11508031
sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf148034
sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2018.pdfpdf110662
sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-2-plan-for-internrevisjon-2018-2019-brev.pdfpdf145564
sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-3-plan-for-internrevisjon-2018-2019.pdfpdf1396667
sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-4-styringsmål-2018.pdfpdf121724
sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-10-11-17.pdfpdf303461
sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-6-styresak-helse-vest-rhf-vurdering-av-likviditet-og-finansieringsevne.pdfpdf378040
sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/sak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfsak-14-18-skriv-og-meldingar-7-sertifikat.pdfpdf218617
samla-styresaker-2018-03-07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/03-07/samla-styresaker-2018-03-07.pdfsamla-styresaker-2018-03-07.pdfpdf17007201


Styresaker 12.1.2018

Samla styresaker 12-1-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/Samla styresaker 12-1-2018.pdfSamla styresaker 12-1-2018.pdfpdf7220050
sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-18-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182036
sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfsak-2-18-protokoll-frå-styremøte-19-12-17.pdfpdf172965
sak-3-18-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient.pdfsak-3-18-adm-dir-orient.pdfpdf97728
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf157019
sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-3-18-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf3040807
sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfsak-4-18-risikorapportering-ved-årsslutt.pdfpdf124865
sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-5-18-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf1118489
sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfsak-6-18-fullmakter-i-utbyggingsprosjekt.pdfpdf1031702
sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar.pdfpdf147588
sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf.pdfpdf108984
sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-10-17.pdfpdf347548
sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-4-invitasjon-til-kvalitetskonferansen.pdfpdf124224
sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/01-12/sak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfsak-7-18-skriv-og-meldingar-5-datatilsynets-vurdering-av-svar-på-brevkontroll-fra-helse-fonna-hf.pdfpdf1720095


Styresaker 19.12.2017

Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/Styremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfStyremøte-19-12-2017-samla-styresaker.pdfpdf2167351
sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-86-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182535
sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfsak-87-17-protokoll-frå-styremøte-24-11-17.pdfpdf151836
sak-88-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient.pdfsak-88-17-adm-dir-orient.pdfpdf98889
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf161067
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf1117050
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf156259
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf119335
sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfsak-88-17-adm-dir-orient-notat-6-forbetringsundersøkinga.pdfpdf140793
sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-89-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf662430
sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfsak-90-17-løn-og-vilkår-til-administrerande-direktør.pdfpdf138295
sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfsak-91-17-leiinga-sin-gjennomgang.pdfpdf225400
sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfsak-92-17-leiinga-sin-gjenomgang-av-informasjonstryggleik.pdfpdf203724
sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf142321
sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/12-19/sak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-93-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf112957

Styresaker 24.11.2017

Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/Styremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfStyremøte Helse Fonna 24-11-2017 - samla styresaker.pdfpdf6221790
sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-77-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf182249
sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfsak-78-17-protokoll-frå-styremøte-26-10-17.pdfpdf149274
sak-79-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient.pdfsak-79-17-adm-dir-orient.pdfpdf97637
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf148703
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf2055734
sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-79-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf118749
sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-80-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf758547
sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-81-17-budsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf411074
sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfsak-82-17-investeringsbudsjett-2018-helse-fonna-hf.pdfpdf224286
sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-83-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfpdf137870
sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfsak-84-17-internrevisjon-forskingsaktiviteten-i-helse-vest.pdfpdf1266063
sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf146967
sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf112961
sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07.09.18.pdfpdf303384
sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-3-vedtak-plassering-av-finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-ulike.pdfpdf1417886
sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-4-psykologtjeneste-i-sauda-og-suldal.pdfpdf44135
sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/11-24/sak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfsak-85-17-skriv-og-meldingar-5-brev-til-styret-i-helse-vest-rhf.pdfpdf96426

Styresaker 26.10.2017

Samla styresaker 2017-10-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/Samla styresaker 2017-10-26.pdfSamla styresaker 2017-10-26.pdfpdf12630043
sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-68-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf212159
sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfsak-69-17-protokoll-frå-styremøte-29-09-17.pdfpdf223961
sak-70-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient.pdfsak-70-17-adm-dir-orient.pdfpdf109981
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf130758
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf6063837
sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfsak-70-17-adm-dir-orient-notat-9-evaluering-av-ferieavviklinga.pdfpdf202727
sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfsak-71-17-enterprise-for-bygg-haugesund-2020.pdfpdf155661
sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-72-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf926446
sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfsak-73-17-tilleggsdokument-til-styringsdokument-2017.pdfpdf761506
sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfsak-74-17-plan-for-internrevisjonen-i-helse-vest.pdfpdf681095
sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfsak-75-17-sjukefråvær-i-helse-fonna.pdfpdf1162723
sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf146328
sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna.pdfpdf112995
sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-21-06-17.pdfpdf314324
sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-3-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar-brev.pdfpdf118516
sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-4-rapport-internrevisjon-av-oppfølging-av-regionale-planar.pdfpdf951867
sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-frå-føretaksmøte-03-10-17.pdfpdf91696
sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/10-26/sak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfsak-76-17-skriv-og-meldingar-6-innpel-til-tiltaksplan-for-helse-2035.pdfpdf1675167


Styresaker 29.9.2017

Styredokument samla - 2017-09-29.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/Styredokument samla - 2017-09-29.pdfStyredokument samla - 2017-09-29.pdfpdf17543595
sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-57-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184590
sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfsak-58-17-protokoll-frå-styremøte-19-06-17.pdfpdf172009
sak-59-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient.pdfsak-59-17-adm-dir-orient.pdfpdf112266
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf134259
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf8385800
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf159490
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfpdf621013
sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfsak-59-17-adm-dir-orient-notat-7-prosess-for-organisering og leiing.pdfpdf193071
sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-60-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf670694
sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfsak-61-17-risikorapportering-2-tertial.pdfpdf124328
sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-62-17-riving-av-bygningar.pdfsak-62-17-riving-av-bygningar.pdfpdf157939
sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfsak-63-17-utviklingsplan-helse-fonna.pdfpdf953614
sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfsak-64-17-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2018.pdfpdf135464
sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfsak-65-17-forsking-og-innovasjon-helse-fonna.pdfpdf3138084
sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfsak-66-17-npe-saker-i-helse-fonna.pdfpdf149076
sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf148685
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf109500
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-04-04-17.pdfpdf440152
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-11-05-17.pdfpdf269394
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-4-bierverv.pdfpdf1505345
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-5-brev-frå-brukarutvalet.pdfpdf220936
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-6-oppfølging-av-internrevisjon-av-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggprosjekt-frå-2016.pdfpdf112037
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-7-protokoll-frå-føretaksmøte-12-06-17.pdfpdf714088
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-8-resultatkrav-2018.pdfpdf550313
sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/09-29/sak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfsak-67-17-skriv-og-meldingar-nr-9-oppdragsdokument-2017-tilleggsdokument.pdfpdf499303

 

Styresaker 19.6.2017

Samla styresaker 19-6-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/Samla styresaker 19-6-2017.pdfSamla styresaker 19-6-2017.pdfpdf10704586
sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-42-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf214426
sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfsak-44-17-protokoll-frå-styremøte-28-04-17.pdfpdf179223
sak-45-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient.pdfsak-45-17-adm-dir-orient.pdfpdf100114
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf150161
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf4810464
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf121319
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-4-bygg-haugesund.pdfpdf118106
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-5-informasjon-om-vedtak-odda-sjukehus.pdfpdf814065
sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfsak-45-17-adm-dir-orient-notat-6-utviklingsplan.pdfpdf1513609
sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-46-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf632402
sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfsak-47-17-felles-retningsliner-for-brukarmedverknad.pdfpdf790458
sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfsak-48-16-årleg-gjennomgang-av-styrande-dokument.pdfpdf921475
sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfsak-49-17-høyring-regional-plan-for-revmatologi-helse-vest.pdfpdf1137234
sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfsak-50-17-revisjon av inntektsmodell.pdfpdf216393
sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfsak-51-17-rapportering-styringsdokumentet.pdfpdf368449
sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfsak-52-17-oppfølging-av-plan-somatikk.pdfpdf211218
sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfsak-53-17-oppfølging-av-plan-for-psykisk-helsevern.pdfpdf163459
sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfsak-54-17-særavtale-til-tenesteavtale-4.pdfpdf227916
sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfsak-55-17-oversikt-bierverv-i-føretaket.pdfpdf142472
sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf143830
sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-protokoll-frå-styremøte-i-helse -vest-rhf-17-03-17.pdfpdf249276
sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/06-19/sak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-56-17-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf110030

Styresaker 28.4.2017

Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/Styremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfStyremøte Helse Fonna 28-4 - samla saker.pdfpdf14640181
sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-29-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf186134
sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfsak-30-17-protokoll-frå-styremøte-030417.pdfpdf175272
sak-31-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient.pdfsak-31-17-adm-dir-orient.pdfpdf111462
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf130948
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf6830917
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf103473
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-4-årsmelding-kvalitetsutvalet-2016.pdfpdf203715
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-5-årsmelding-arbeidsmiljøutvalet-2016.pdfpdf186609
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-6-årsmelding-brukarutvalet-2016.pdfpdf713854
sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfsak-31-17-adm-dir-orient-notat-7-oppfølging-hms-rapportering-eining-for-patologi.pdfpdf116940
sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-32-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf688433
sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfsak-33-17-langtidsbudsjett-2018-2022-med-investeringsbudsjett.pdfpdf224502
sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfsak-34-17-risikorapportering-1-tertial.pdfpdf534607
sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfsak-35-17-årsrapport-2016-tilsetteskader-og-hms-hendingar.pdfpdf742123
sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfsak-36-17-årsrapport-2016-avvikshandtering-pasientrelaterte-hendingar.pdfpdf213917
sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfsak-37-17-årsmelding-2016-pasient-og-brukaromboda.pdfpdf1385854
sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfsak-38-17-revidert-tenesteavtale-4-avtale-om-kommunen-sitt-øyeblikkeleg-hjelp-døgntilbod.pdfpdf188539
sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfsak-39-17-evaluering-av-endringar-ved-folgefonn-dps.pdfpdf217531
sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf121910
sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf112771
sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-rhf-02-02-17.pdfpdf274863
sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-rhf-20-02-17.pdfpdf131649
sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-4-mail-frå-anita-bang.pdfpdf93157
sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-5-brev-frå-hordaland-fylkeskommune.pdfpdf2306870
sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-6-sertifikat-grønt-sjukehus.pdfpdf211125
sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-28/sak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-40-17-skriv-og-meldingar-7-årsrapport-2016-meldeordningen-for uønskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf942478

Styresaker 3.4.2017

sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-18-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184636
sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfsak-19-17-protokoll-frå-styremøte-07-03-17.pdfpdf167717
sak-20-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient.pdfsak-20-17-adm-dir-orient.pdfpdf96733
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf151974
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-2-høyringar.pdfpdf7935494
sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-20-17-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf114626
sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-21-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf671534
sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/18-22/sak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-22-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfpdf226048

Hoveddokument - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.pdfpdf2260394
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-program-delrapport.pdfpdf766777
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Hoveddokument/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-prosjektering-delrapport.pdfpdf142241107


Programmering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-01-dRofus-prosedyre-med-grensesnittmatrise-for-bygg-og-brukerutstyr.pdfpdf233184
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-02-standardromliste.pdfpdf14833
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-03-romfunksjonsprogram-og-utstyrslister-for-standardrom.pdfpdf1385648
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-04-romliste-for-alle-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf412566
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-05-romfunksjonsprogram-for-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf13623169
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-06-utstyrsmaler.pdfpdf380211
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-07-utstyrslister-for-programmerte-funksjonsrom.pdfpdf3775095
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-08-brutto-og-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-1.pdfpdf328759
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-09-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-2.pdfpdf327790
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-10-nettokalkyle-brukerutstyr-prioritet-4-og-5.pdfpdf327721
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-11-romliste-gruppe-1-rom.pdfpdf279885
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-12-romliste-teknikkrom-nybygg.pdfpdf329256
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-13-romliste-disponible-rom-nybygg.pdfpdf317964
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-14-romliste-tverrgående-trafikkarealer-nybygg.pdfpdf329175
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Programmering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-15-otp-revisjon-for-fase-forprosjekt.pdfpdf253009


Prosjektering vedlegg - Forprosjekt ByggHaugesund2020

sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-16-usikkerhetsanalyse-haugesund-sjukehus.pdfpdf1298148
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-17-gevinstrealiseringsrapport.pdfpdf1017537
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-18-energikonsept-2.pdfpdf786069
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-19-tegninger.pdfpdf31417828
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-20-grunnarbeider-rigg-drift-anleggsgjennomføring.pdfpdf4686932
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-21-miljøoppfølgingsplan.pdfpdf19477
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-22-riaku-grenseverdier.pdfpdf811617
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-23-risikoregister-rev6.pdfpdf22222
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-24-statusrapport-for-bygningsfysikk.pdfpdf2592295
sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/Prosjektering vedlegg/sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfsak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-vedlegg-25-klimagassregnskap.pdfpdf911822


Fortsettelse styresaker 3.4.2017

sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfsak-23-17-styret-si-årsmelding-og-årsrekneskap-for-2016.pdfpdf10050919
sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-24-17-styringsdokument-2017-helse-fonna-hf.pdfpdf432054
sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-25-17-høyring-helse-2035.pdfsak-25-17-høyring-helse-2035.pdfpdf6712292
sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfsak-26-17-oppfølging-av-internrevisjon-uønskte-hendingar.pdfpdf303691
sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf122351
sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-hf-2017.pdfpdf393985
sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-2-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-02-11-16.pdfpdf161612
sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-3-protokoll-frå-styremøte-i-helse-vest-rhf-07-12-16.pdfpdf291921
sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-4-tilsynsmelding-2016.pdfpdf390676
sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-5-protokoll-fra-foretaksmøte-i-helse-fonna-hf-8-mars-2017.pdfpdf593839
sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-6-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfpdf22837
sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-7-brev-til-tysnes-kommune-vedrørende-avtale-for-pasienttransport-med-drosje-i-tysnes-kommune.pdfpdf514685
sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/sak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfsak-28-17-skriv-og-meldingar-8-svarbrev-ullensvang-herad.pdfpdf330269
samla-styresaker-3-4-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/04-03/23-28/samla-styresaker-3-4-2017.pdfsamla-styresaker-3-4-2017.pdfpdf234086414

Styresaker 7.3.2017

Samla styresaker 7-3-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/Samla styresaker 7-3-2017.pdfSamla styresaker 7-3-2017.pdfpdf48413501
sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf185936
sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfsak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfpdf152887
sak-13-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient.pdfsak-13-17-adm-dir-orient.pdfpdf110334
sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfpdf139902
sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfpdf151782
sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfpdf101889
sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfpdf430745
sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfpdf608045
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfpdf240164
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfpdf3727544
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfpdf7808551
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfpdf267586
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfpdf113253
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfpdf1584670
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfpdf153012
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf584968
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfpdf86024
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfpdf2583977
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfpdf111752
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfpdf1337133
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfpdf196008
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfpdf370570
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfpdf1620531
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfpdf66992
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfpdf396698
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfpdf116269
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfpdf902918
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfpdf16743
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfpdf521385
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfpdf119879
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfpdf42841
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfpdf45378
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfpdf178545
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfpdf33073
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfpdf499247
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfpdf186014
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfpdf23292
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfpdf36276
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfpdf19007973
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfpdf902136
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfpdf62279
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfpdf141331
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfpdf2260241
sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf118093
sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfpdf115480
sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfpdf2114834
sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfpdf254277


Styresaker 13.1.2017

Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfSamla styrepapirer - 13-1-2017.pdfpdf20019221
sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf187208
sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfpdf2344912
sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfsak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfpdf132650
sak-3-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-3-17-adm-dir-orient.pdfsak-3-17-adm-dir-orient.pdfpdf5163560
sak-4-17-risikorapportering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-4-17-risikorapportering.pdfsak-4-17-risikorapportering.pdfpdf122386
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfpdf138101
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfpdf582061
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfpdf263242
sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfsak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfpdf431314
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfpdf164435
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfpdf3727544
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfpdf7808551
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfpdf53132
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfpdf264855
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfpdf113253
sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf142119


Styresaker 19.12.2016

Samla styresaker 2016-12-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/Samla styresaker 2016-12-19.pdfSamla styresaker 2016-12-19.pdfpdf8446128
sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-076-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf185510
sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfsak-077-16-protokoll-fraa-styremote-25-11-16.pdfpdf156197
sak-078-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient.pdfsak-078-16-adm-dir-orient.pdfpdf113045
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf146078
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf2569937
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf101771
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-4-presentasjon-av-phd-miram-hartveit.pdfpdf1514044
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-5-bygg-haugesund.pdfpdf103391
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-6-orientering-om-arbeidet-med-fristbrot-og-ventelister.pdfpdf146399
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-7-prosjekt-stord-og-odda-sjukehus.pdfpdf177527
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-8-nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfpdf164476
sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfsak-078-16-adm-dir-orient-notat-9-riksrevisjonen-sin-kontroll-med-forvaltning-av-statlege-selskap-for-2015.pdfpdf174183
sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-079-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf1080281
sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfsak-080-16-oppnemning-av-brukarutval.pdfpdf97639
sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfsak-081-16-revisjon-av-lovpålagde-samarbeidsavtalar-mellom-helse-fonna-og-kommunane.pdfpdf169682
sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfsak-082-16-leiingas-gjennomgang-av-internkontroll.pdfpdf284936
sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf121111
sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf41897
sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-brev-til-rhf-regjeringa-si-tiltakspakke-for-auka-sysselsetting-innmelding-aktuelle-tiltak-2017.pdfpdf901489
sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-internrevisjon-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern.pdfpdf218090
sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfsak-083-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-03-10-16.pdfpdf145064
sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfsak-083-skriv-og-meldingar-tilbakemelding-på-varsel-sendt-over-til-lokal-oppfølging.pdfpdf1718915
sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/12-19/sak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfsak-084-16-evaluering-av-administrerande-direktør.pdfpdf138702

Styresaker 25.11.2016

Styresaker 25-11-2016 samla.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/Styresaker 25-11-2016 samla.pdfStyresaker 25-11-2016 samla.pdfpdf4117362
sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-068-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184782
sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfsak-069-16-protokoll-fraa-styremote-27-10-16.pdfpdf177285
sak-070-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient.pdfsak-070-16-adm-dir-orient.pdfpdf98024
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf144008
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf1456531
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf101930
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-4-bygg.pdfpdf125430
sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfsak-070-16-adm-dir-orient-notat-5-kvalitetsdagane-2016-program.pdfpdf866624
sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfsak-071-16-rapport-fraa-verksemda-oktober-2016.pdfpdf1110949
sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfsak-072-16-budsjett-2017-helse-fonna-hf.pdfpdf220069
sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfsak-073-16-investeringsbudsjett-2017-helse-fonna.pdfpdf219320
sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-074-16-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf141304
sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf119411
sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf155053
sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-mail-om-styresak-stord-rapport.pdfpdf106382
sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/11-25/sak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfsak-075-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-rhf-07-19-16.pdfpdf163775

Styresaker 27.10.2016

Samla styresaker 27-10-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/Samla styresaker 27-10-2016.pdfSamla styresaker 27-10-2016.pdfpdf22582512
sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-057-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf248019
sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfsak-058-16-protokoll-fraa-styremote-23-09.16.pdfpdf213037
sak-059-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient.pdfsak-059-16-adm-dir-orient.pdfpdf110118
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf155625
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf4471964
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf100991
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-4-status-budsjettprosess.pdfpdf118898
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-5-korridorpasientar.pdfpdf119519
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-6-hms-rapport-patologi.pdfpdf6115480
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-7-bygg-haugesund.pdfpdf115463
sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfsak-059-16-adm-dir-orient-notat-8-pasientreiser-utan-rekvisisjon.pdfpdf132389
sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-060-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf937085
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfpdf164960
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-01.pdfpdf146910
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-02.pdfpdf3115830
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-03.pdfpdf1043589
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-04-hoyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfpdf123240
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-05-hoyringssvar-foretakstillitsvalgt-overlegeforeningen-helse-fonna.pdfpdf120944
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-06-hoyringssvar-fraa-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfpdf193287
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-07-hoyringssvar-bomlo-kommune.pdfpdf1868015
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-08-hoyringssvar-hordaland fylkeskommune.pdfpdf119946
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-09-hoyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfpdf31959
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-10-hoyringssvar-samarbeidsraad-sunnhordland.pdfpdf89704
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-11-hoyringssvar-stord-kommune-1.pdfpdf77714
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-12-hoyringssvar-stord-kommune-2.pdfpdf136744
sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfsak-061-16-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016-vedlegg-13-hoyringssvar-odda-kommune.pdfpdf207476
sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfsak-062-16-sal-av-tomt-paa-stord-ved-pilehagen.pdfpdf832266
sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfsak-063-16-valstyre-helse-fonna-hf.pdfpdf136530
sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfsak-064-16-forskingsaktivitet-helse-fonna.pdfpdf1939232
sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfsak-065-16-norsk-pasientskadeerstatning-2015.pdfpdf193906
sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfsak-066-16-sjukefraavær-i-helse-fonna.pdfpdf645545
sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf121745
sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-aarsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf26682
sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-akkreditert-sertifisering.pdfpdf623529
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest.pdfpdf117435
sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-internrevisjonsrapport-innkjop-i-helse-vest-vedlegg.pdfpdf129025
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-04-05-16.pdfpdf185829
sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/10-27/sak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfsak-067-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-rhf-20-06-16.pdfpdf283822

Styresaker 23.9.2016

Samla styresaker 23-09-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/Samla styresaker 23-09-2016.pdfSamla styresaker 23-09-2016.pdfpdf26069139
sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-046-16-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfpdf184977
sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfsak-047-16-protokoll-fraa-styremote-17-06-16.pdfpdf177997
sak-048-16-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient.pdfsak-048-16-adm-dir-orient.pdfpdf110648
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-1-tilsyn.pdfpdf161761
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-2-hoyringar.pdfpdf5278252
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-3-lover-forskrifter-og-myndigheitskrav.pdfpdf114477
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-4-prosjektrapport-stord-sjukehus-2016.pdfpdf4318413
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-6-bygg-haugesund.pdfpdf118030
sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfsak-048-16-adm-dir-orient-notat-7-riving-av-bloksberg-bygget.pdfpdf231305
sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfsak-049-16-rapport-frå-verksemda.pdfpdf1093256
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt.pdfpdf153369
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-handlingsplan.pdfpdf47742
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-oversendingsbrev.pdfpdf149887
sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfsak-050-16-internrevisjon-planlegging-for-gevinstrealisering-i-byggeprosjekt-vedlegg-rapport.pdfpdf2385485
sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfsak-051-16-møteplan-for-styret-i-helse-fonna-2017.pdfpdf152230
sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfsak-052-16-tilleggsdokument-til-styringsdokument-helse-fonna-2016.pdfpdf4178750
sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfsak-053-16-risikorapportering-2-tertial-2016.pdfpdf172127
sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfsak-054-16-verksemdsoverdraging-epj-forvaltning.pdfpdf387072
sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfsak-055-16-nasjonale-kvalitetsindikatorar.pdfpdf3250466
sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar.pdfpdf122516
sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-auka-sysselsettingsmidlar-til-vedlikehald.pdfpdf529214
sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-avtale-om-legevaktsbygg.pdfpdf886567
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-frå-helse-vest-til-hod.pdfpdf89829
sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-brev-retteleiar-for-arbeidet-med-utviklingsplanar.pdfpdf443784
sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-odda-kommune-mandat-for-val-av-representasjon-til-arbeidsgruppe.pdfpdf439044
sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-oppfølging-av-styresak-mål-på-aktivitet-i-psykisk-helsevern.pdfpdf1757155
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-føretaksmøte-22-06-16-i-helse-vest-rhf.pdfpdf1448632
sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-protokoll-fraa-styremote-i-helse-vest-05-04-16.pdfpdf192940
sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2016/09-23/sak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfsak-056-16-skriv-og-meldingar-årsplan-for-styret-i-helse-fonna-2016.pdfpdf152071


 

Fann du det du leita etter?