Postjournal

Kontakt oss ved ønske om innsyn i dokument.


post@helse-fonna.no

Postadresse: Helse Fonna HF, Dokumentsenteret, Postboks 2170, 5504 Haugesund.

Ein del av dokumenta er etter lova unnateke offentlegheit av ulike omsyn. Vi ber om at det blir identifisert tydeleg kva type dokument det blir ønskt innsyn i. Anten med saksnummer og løpenummer, eller konkrete opplysningar om kven eller kva saka gjeld, eller ved å kopiere opplysningane direkte frå postlista.

Søk i postjournal

Postjournal 2020-01-15.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-15.pdfPostjournal 2020-01-15.pdf
Postjournal 2020-01-14.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-14.pdfPostjournal 2020-01-14.pdf
Postjournal 2020-01-11-2020-01-13.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-11-2020-01-13.pdfPostjournal 2020-01-11-2020-01-13.pdf
Postjournal 2020-01-10.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-10.pdfPostjournal 2020-01-10.pdf
Postjournal 2020-01-09.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-09.pdfPostjournal 2020-01-09.pdf
Postjournal 2020-01-08.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-08.pdfPostjournal 2020-01-08.pdf
Postjournal 2020-01-07.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-07.pdfPostjournal 2020-01-07.pdf
Postjournal 2020-01-04-2020-01-06.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-04-2020-01-06.pdfPostjournal 2020-01-04-2020-01-06.pdf
Postjournal 2020-01-03.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-03.pdfPostjournal 2020-01-03.pdf
Postjournal 2020-01-01-2020-01-02.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2020-01-01-2020-01-02.pdfPostjournal 2020-01-01-2020-01-02.pdf
Postjournal 2019-12-31.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-31.pdfPostjournal 2019-12-31.pdf
Postjournal 2019-12-28-2019-12-30.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-28-2019-12-30.pdfPostjournal 2019-12-28-2019-12-30.pdf
Postjournal 2019-12-25-2019-12-27.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-25-2019-12-27.pdfPostjournal 2019-12-25-2019-12-27.pdf
Postjournal 2019-12-24.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-24.pdfPostjournal 2019-12-24.pdf
Postjournal 2019-12-21-2019-12-23.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-21-2019-12-23.pdfPostjournal 2019-12-21-2019-12-23.pdf
Postjournal 2019-12-20.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-20.pdfPostjournal 2019-12-20.pdf
Postjournal 2019-12-19.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-19.pdfPostjournal 2019-12-19.pdf
Postjournal 2019-12-18.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-18.pdfPostjournal 2019-12-18.pdf
Postjournal 2019-12-17.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-17.pdfPostjournal 2019-12-17.pdf
Postjournal 2019-12-14-2019-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-14-2019-12-16.pdfPostjournal 2019-12-14-2019-12-16.pdf
Postjournal 2019-12-13.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-13.pdfPostjournal 2019-12-13.pdf
Postjournal 2019-12-12.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-12.pdfPostjournal 2019-12-12.pdf
Postjournal 2019-12-11.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-11.pdfPostjournal 2019-12-11.pdf
Postjournal 2019-12-10.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-10.pdfPostjournal 2019-12-10.pdf
Postjournal 2019-12-07-2019-12-09.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-07-2019-12-09.pdfPostjournal 2019-12-07-2019-12-09.pdf
Postjournal 2019-12-06.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-06.pdfPostjournal 2019-12-06.pdf
Postjournal 2019-12-05.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-05.pdfPostjournal 2019-12-05.pdf
Postjournal 2019-12-04.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-04.pdfPostjournal 2019-12-04.pdf
Postjournal 2019-12-03.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-03.pdfPostjournal 2019-12-03.pdf
Postjournal 2019-12-01-2019-12-02.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-12-01-2019-12-02.pdfPostjournal 2019-12-01-2019-12-02.pdf
Postjournal 2019-11-30.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-30.pdfPostjournal 2019-11-30.pdf
Postjournal 2019-11-29.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-29.pdfPostjournal 2019-11-29.pdf
Postjournal 2019-11-28.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-28.pdfPostjournal 2019-11-28.pdf
Postjournal 2019-11-27.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-27.pdfPostjournal 2019-11-27.pdf
Postjournal 2019-11-26.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-26.pdfPostjournal 2019-11-26.pdf
Postjournal 2019-11-23-2019-11-25.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-23-2019-11-25.pdfPostjournal 2019-11-23-2019-11-25.pdf
Postjournal 2019-11-22.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-22.pdfPostjournal 2019-11-22.pdf
Postjournal 2019-11-21.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-21.pdfPostjournal 2019-11-21.pdf
Postjournal 2019-11-20.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-20.pdfPostjournal 2019-11-20.pdf
Postjournal 2019-11-19.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-19.pdfPostjournal 2019-11-19.pdf
Postjournal 2019-11-16-2019-11-18.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-16-2019-11-18.pdfPostjournal 2019-11-16-2019-11-18.pdf
Postjournal 2019-11-15.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-15.pdfPostjournal 2019-11-15.pdf
Postjournal 2019-11-14.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-14.pdfPostjournal 2019-11-14.pdf
Postjournal 2019-11-13.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-13.pdfPostjournal 2019-11-13.pdf
Postjournal 2019-11-12.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-12.pdfPostjournal 2019-11-12.pdf
Postjournal 2019-11-09-2019-11-11.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-09-2019-11-11.pdfPostjournal 2019-11-09-2019-11-11.pdf
Postjournal 2019-11-08.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-08.pdfPostjournal 2019-11-08.pdf
Postjournal 2019-11-07.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-07.pdfPostjournal 2019-11-07.pdf
Postjournal 2019-11-06.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-06.pdfPostjournal 2019-11-06.pdf
Postjournal 2019-11-05.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon/Klinikk-for-medisinsk-service-og-beredskap/Postjournal-Helse-Fonna/Documents/Postjournal 2019-11-05.pdfPostjournal 2019-11-05.pdf

Fann du det du leita etter?