Nyheiter

 • 23.02.2018
  Betre hjernetrim til slagpasientar

  Fire år etter hjerneslaget opplever ho framleis framgang. Men livet vil aldri bli som før. No brukar Ruth Astrid Strand sine erfaringar til å betre opptreningstilbodet til andre slagpasientar.

 • 20.02.2018
  – Utan Kjellaug kunne vi ikkje hatt noko sårpoliklinikk

  Etter årelang innsats for sårpoliklinikken ved Stord sjukehus er sjukepleiar Kjellaug Stautland Eide heidra med Eldsjelprisen. – Dette såg eg ikkje kome, seier ein audmjuk prisvinnar.

 • 08.02.2018
  «Velg å leve» vant pris

  «Velg å leve» prosjektet er tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2018. Primus motor i prosjektet er et sterkt fagmiljø i Stavanger som har arbeidet målrettet og kontinuerlig over år for å forebygge selvmord. Helse Fonna har fått lov til å delta...

 • 06.02.2018
  Sjå presentasjonane frå Rusdagen 2018

  Over 350 deltok på Rusdagen 2018.

 • 02.02.2018
  Kvalitetsbloggen: Gjer vi forskjell på pasientane våre?

  Nei, er det umiddelbare svaret på dette. Vi som er helsepersonell har som grunnverdi å behandle alle likt og profesjonelt. Vi trur at vi ikkje gjer forskjell i korleis vi behandlar pasientar og pårørande. Dessverre gjer vi det.

 • 31.01.2018
  Her er det meininga at du skal sove i timen

  Trøytt? Ved søvnpoliklinikken treng du ikkje å skjule eit geisp. Sømnregistrering er nemleg første skritt på vegen til betring for pasientar med ubevisste pustestopp om natta. 

 • 18.01.2018
  Studentar i praksis lærer meir av kvarandre

  Studentar som får sjølvstendig pasientansvar og ein medstudent som partnar får betre læringsutbytte, meistring og personleg utvikling. Det viser ein ny praksismodell som er utvikla i Helse Fonna.

 • 12.01.2018
  Historisk spadestikk for nytt sjukehusbygg

  Det var leiar av Ungdomsrådet i Helse Fonna Solveig Eline Mathiassen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen som fekk den store æra av å ta første spadestikk på den høgtidelege markeringa.

 • 10.01.2018
  Nyfødde kan bli testa for fleire alvorlege sjukdomar

  Ein blodprøve av det nyfødde barnet kan avdekke alvorleg sjukdom. No er to nye tilstandar inkludert i den såkalla nyføddsscreeninga, eit tilbod til alle nyfødde.

 • 10.01.2018
  Helse Fonna-pasientar gir toppscore til pasienttransporten

  I ei fersk nasjonal undersøking gir Helse Fonna-pasientar klart betre score på transporttilbodet enn landsnittet. Dei er nøgde både med sjølve turen, informasjon og rettigheiter og service frå drosjesjåførane.

 • 19.12.2017
  Helsefremmande interiør på agendane i styremøtet

  Den 12. januar er det klart for spadestikk for nytt sjukehusbygg i Haugesund. I dag fekk styret i Helse Fonna både nyttig og fargerik informasjon om interiørstrategi og estetikk. Begge deler skal fremje helse og livskvalitet i det 18000 kva...

 • 24.11.2017
  Akuttpostane vann Kvalitetsprisen 2017

  Prosjektet for «riktig og redusert bruk av tvang» vann Kvalitetsprisen 2017 i Helse Fonna. Det er arbeidd kontinuerleg for å redusere bruk av tvang i behandling av akutt psyke pasientar. Ei belteseng er pakka ned som eit resultat av det god...

 • 24.11.2017
  Stram budsjettdisiplin i Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna har i dag vedteke budsjett for 2018. Budsjettet blei vedtatt med krav om kontinuerleg endring- og forbetringsarbeid.

 • 24.11.2017
  Beredskap og akuttkirurgi ved Odda sjukehus er ikkje berørt av stramt budsjett i 2018

  Styret i Helse Fonna har i dag vedtatt eit stramt budsjett for 2018. Det blir redusert på senger ved alle dei somatiske sjukehusa. Beredskap ved sjukehusa blir ikkje endra som følgje av reduksjon i sengetalet. Odda sjukehus skal framleis ha...

 • 23.11.2017
  Veg- og vêrforhold gir beredskap i Helse Fonna

  Grunna veg- og vêrforhold i Odda-området har Helse Fonna valt å sette beredskapsleiing og følgje situasjonen tett.

 • 23.11.2017
  Glade vinnarar av Helse Fonna sin arbeidsmiljøpris

  – Seksjonen har skapt trivnad, samhald og arbeidsglede, sa administrerande direktør Olav Klausen då han delte ut prisen. Dei glade vinnarane var seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stord sjukehus.

 • 26.10.2017
  Styremøte - Friskmelder ikkje Helse Fonna-økonomien

  Styret i Helse Fonna hadde i dag styremøte på Stord. Tala viser betring i det økonomiske resultatet for september, men økonomien i helseføretaket kan ikkje friskmeldast. Meirforbruket i sommar på omlag 40 millionar kroner i sommar heng i, t...

 • 24.10.2017
  Entreprenørseminar for ByggHaugesund2020

  Omlag 30 entreprenørar deltok måndag i entreprenørseminar på Haugesund sjukehus. I begynnelsen av 2018 blir det lyst ut enterprise for nytt sjukehusbygg, innan sommaren skal det kårast kven som vinn anbodet.

 • 02.10.2017
  Vil heve kompetansen på autisme med e-læringskurs

  Forskar og psykologspesialist Oddbjørn Hove har deltatt i utviklinga av eit nasjonalt e-læringskurs for autismespekterforstyrringar. Kurset skal heve kompetansen om autisme for helsepersonell.

 • 29.09.2017
  Økonomiske utfordringar i Helse Fonna

  I løpet av sommarmånadane er det i Helse Fonna brukt omlag 40 millionar kroner meir på helse enn det som er budsjettert. Mindre inntekter for sjukehusbehandlinga, meir overtid og dyre legemiddel er noko av årsaken til budsjettsprekken. Nå e...

 • 29.09.2017
  20 år med dialyse på Stord

  I år er det 20 år sidan første dialysepasient fekk den livsviktige behandlinga på Stord sjukehus. Slikt må feirast.

 • 29.09.2017
  Nytt verktøy kan gi betre behandling for kreftpasientar

  "Eir" er eit nettbasert verktøy for symptomvurdering og klinisk beslutningsstøtte i kreftbehandling. Målet er å sikre raske og målretta tiltak mot nye symptom. I masteroppgåva si har kreftsjukepleiar Mona Didriksen funne ut kva som må til f...

 • 26.09.2017
  Endra tilbod for ROP-pasientar

  Pasientar med rusutfordring og psykisk sjukdom som får behandling ved ROP-posten i Haugesund er dei første som byter adresse som følgje av ByggHaugesund2020. Posten har fem senger.

 • 21.09.2017
  Gir kunstgåve for å glede pasientar

  Helse Fonna fekk i dag kunst for fleire hundre tusen kroner frå Naturkraft på Kårstø. Selskapet skal avvikle drifta til sommaren og hadde lyst til å gleda andre når dei nå er begynt å rydde lokala. Dermed får alvorleg sjuke pasientar som li...

 • 21.09.2017
  Har du "lappen"?

  Brukar du medisinar, bør du ha ein lapp i lommeboka med ei liste over kva du tar. Det kan hindre feilmedisinering som kan få alvorlege konsekvensar.

 • 14.09.2017
  Disputerte om eit av hjernens store mysterium

  Cellene i nyrene våre er fulle av vasskanalar som spelar ei viktig rolle for regulering av urinens vassinnhald. Nyare forsking viser at vi har større konsentrasjon av vasskanalar i hjernen. Men kvifor har vi det og korleis fungerer dei?

 • 31.08.2017
  – Kvaliteten på LIS-utdanninga blir betre

  Det trur overlege og påtroppande leiar for utdanningsutvalet Andreas Andreassen om den nye spesialiststrukturen for legar.

 • 26.08.2017
  Gir lån til nytt sjukehusbygg

  Helseminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne kom i dag med ei gladmelding til Helse Fonna. Nytt sjukehusbygg i Haugesund får lånefinansiering via statsbudsjettet. Dermed er det klart for spadestikk ved nyttår og...

 • 15.08.2017
  Vil hjelpe barn med diabetes til eit best mogleg liv

  Som barnelege har Heiko Bratke fulgt opp mange barn med diabetes. No vil han forske på korleis val av behandling kan påverke barnas helse og livskvalitet.

 • 20.07.2017
  - Livskvalitet kan ikkje målast i kilo

  Dei siste åra har sjukepleiar Vigdis Dagsland undersøkt livskvalitet i samband med fedmeoperasjon. Det ho fann ut er at det ikkje er talet på vekta som har noko å seie for livskvaliteten til pasientane sine.

 • 05.07.2017
  Det lange førsteinntrykket

  Då Malene Vestbø begynte på barneposten, blei ho tatt i mot av ein leiar som sjølv var heilt ny. – Du får bare éin sjanse til å gi eit godt førsteinntrykk, seier Hanne Rita Wannberg.

 • 03.07.2017
  Mjør skal leie arbeidet med utviklingsplan

  Nasjonal helse- og sjukehusplan stiller krav om at alle helseføretak skal ha ein utviklingsplan. Reidun Mjør skal leie dette arbeidet i Helse Fonna.

 • 30.06.2017
  Rykker ut med blålys og strikkebamsar

  Dei har helsefagleg kompetanse og ein ambulanse full av medisinsk utstyr. Når Siw Bjørstad-Karlsen og Endre Engen rykker ut, har dei også nokre mjuke strikkebamsar på lur.

 • 21.06.2017
  Tettare på pasientane

  Legevakta på Stord har flytta ut av sjukehuset. Det opnar for betre flyt og auka pasienttryggleik.

 • 19.06.2017
  Historisk styremøte i Helse Fonna

  19. juni er ein historisk dag i Helse Fonna. Leiaren i Brukarutvalet har fått fast plass ved styrebordet. Samstundes fekk det nyoppretta Ungdomsrådet presentert seg på styremøtet i Haugesund i dag.

 • 09.06.2017
  Høgthengande pris til Fonna-forskar

  Nyrelege, forskar og professor Bjørn Egil Vikse får Søren Falchs pris for unge forskarar. – Eg vil jobbe for å bygge opp eit nyreforskingsmiljø i Helse Fonna, seier prisvinnaren.

 • 08.06.2017
  – Personlege mål bør styre behandlinga

  I psykisk helsevern er det ofte fokus på å betre symptom og sjukdom. Men for pasientane er ikkje nødvendigvis symptombetring det viktigaste for eit betre liv, viser forskinga til Eva Biringer.

 • 31.05.2017
  Oppdatert: Telefondekning normalisert

  Bømlo og Fitjar har redusert telefondekning grunna brot i ein sjøkabel. Ved å ta ut SIM-kortet av mobiltelefonen, kan du ringe 112 og komme i kontakt med naudetatane.

 • 26.05.2017
  Velg behandlingsstad sjølv: Få hjelp til å velje

  Når du blir henvist til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønskjer du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • 23.05.2017
  Tilgangslogg i din pasientjournal

  For eitt år sidan fekk du som er pasient tilgang til pasientjournalen din på nett. No blir løysinga utvida med tilgangslogg – ei oversikt over helsepersonellet som har opna journalen din.

 • 19.05.2017
  Samla seg for å gi det beste tilbodet til traumepasientar

  I løpet av det siste året har 55 påmelde frå kommunar og spesialisthelsetenesta i Hardanger vore med på felles traumeopplæring. Slik sikrar vi at pasientane får best mogleg oppfølging der dei er, og god samhandling mellom spesialisthelseten...

 • 08.05.2017
  Nytt forskingsregister kan bety betre behandling til psykisk utviklingshemma

  Helse Fonna skal opprette eit regionalt forskingsregisteret for psykisk utviklingshemma. – Målet er å tilby betre behandling til ei sårbar pasientgruppe vi treng å vite meir om, seier prosjektleiar Oddbjørn Hove.

 • 28.04.2017
  Fleire melder frå om feil

  Fleire medarbeidarar melder frå om feil og avvik i Helse Fonna. – Ei veldig positiv utvikling som er viktig for godt kvalitets- og betringsarbeid, seier styreleiar Kjell Arvid Svendsen.

 • 19.04.2017
  Hels på ungdomsrådet vårt

  Første torsdag i april hadde ungdomsrådet i Helse Fonna si første samling. Det var ei positiv oppleving.

 • 11.04.2017
  10 gode råd til deg med pollenallergi

  Det er mykje du sjølv kan gjere for å takle pollensesongen litt betre. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon kanskje vere aktuelt. Møt allergiteamet vårt!

 • 10.04.2017
  Ein hund etter pasientar

  Kongepuddelen Tango er på jobb. Han har arbeidsuniformen på og er klar for å treffe dagens pasientar saman med vernepleiar og dyreassistert terapeut Synnøve Skarpenes.

 • 04.04.2017
  Helse Vest - Direktesending frå styremøtet i Haugesund

  Tysdag 4. april er det styremøte i Helse Vest. Det blir halde på Scandic Maritim i Haugesund og vi har direktesending frå møtet frå klokka 11:00 i saka som gjeld Odda sjukehus.

 • 03.04.2017
  Ja til nytt sjukehusbygg i Haugesund

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag planane for nytt sjukehusbygg i Haugesund. Forprosjektrapporten skal legge grunnlag for anbodsførespurnad. Går alt etter planen blir det byggestart ved årsskiftet. Første byggetrinn er på heile 18 000 kvadratmeter.

 • 31.03.2017
  Pasientane er nøgd med øyeblikkeleg hjelp tilbod i kommunane

  Dei første tilbakemeldingane frå  pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. Pasientane er særs nøgde. Det kommunale øyeblikkeleg hjelp tilbodet er som eit mi...

 • 30.03.2017
  Nyttig verkty for klinisk kommunikasjon

  «Eg ønsker å være sikker på at eg har vore tydeleg. Kan du med eigne ord gjenfortelle det eg har fortalt deg nå?». Slik er teach-back metoden. Behandlaren spør pasienten om å gjenfortelle.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.