Koronavirus

​Lurer du på om du er smitta, ring lokal legevakt på telefon 116117. Her vil du få råd og vidare oppfølging. Du bør ikkje oppsøke eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet.

Sjå oppdatert informasjon til befolkinga på Folkehelseinstuttet sine nettsider

​Under har vi samla nokre vanlege spørsmål som kjem til oss.

Skal eg møte til timen min?

Dersom du nyleg har vore i område med vedvarande spreiing av koronavirus eller har vore i nærkontakt med ein person med påvist koronasmitte, må du ta kontakt med sjukehuset før du kan komme til timen din. Du må også kontakte oss før timen din dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust).  Vi vil vurdere om du skal komme til timen eller om vi skal utsette den. Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi har lang ventetid på telefon.

Andre skal møte til timen sin som normalt.

Kan eg ha med ledsagar til timen?

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, må dette avtalast med avdelinga på telefon før du kjem. Vi vil vurdere om timen skal gjennomførast eller utsettast. Viss timen skal gjennomførast med ledsagar, vil vi stille spørsmål om ledsagaren si helse og reise. Ledsagar kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust) og kan ikkje ha vore utanfor Norden siste 14 dagar eller dei siste 14 dagane ha vore i nærkontakt med ein person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus.

Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følgje av éin person. Denne personen må vere utan symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust), og kan ikkje ha vore utanfor Norden dei siste 14 dagane og heller ikkje ha vore i kontakt med person mistenkt smitta eller påvist smitta av koronavirus dei siste 14 dagane. I heilt særlege tilfelle der dette ikkje kan følgjast, må avdelinga få beskjed før de kjem til sjukehuset, slik at dei kan gjere nødvendige smitteverntiltak før/under/etter besøk.

Kan eg besøke nokon på sjukehuset?

Helse Fonna har stengt alle sine sjukehus og DPS for besøkande. Pasientar får ikkje ta i mot besøk utanfrå. Denne regelen gjeld inntil anna er tydeleg kommunisert.

Det er berre to unnatak for denne regelen:
 
Kritisk sjuke pasientar: Pårørande må ta kontakt med avdelinga på telefon før dei kjem inn. Du blir spurt om helsetilstand og om du har vore på reise. Avdelinga vil styre kor mange pårørande som får komme og kor mange som får kome samtidig og organisere nødvendige smitteverntiltak i samband med besøket.
 
Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følgje av éin person, men ellers ikkje ta i mot besøk. Denne personen må vere utan symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust), og kan ikkje ha vore utanfor Norden dei siste 14 dagane og heller ikkje ha vore i kontakt med person mistenkt smitta eller påvist smitta av koronavirus dei siste 14 dagane. I heilt særlege tilfelle der dette ikkje kan følgjast, må avdelinga få beskjed før de kjem til sjukehuset, slik at dei kan gjere nødvendige smitteverntiltak før/under/etter besøk.

Eg er redd eg eller barnet mitt har symptom på nytt koronavirus. Kva gjer eg?

Du kan sjå oversikt over vanlege symptom på folkehelseinstuttet sine sider. Ring til legevakta (tlf: 116 117) dersom du har spørsmål om symptom og vurdering av helsetilstand. Du skal ikkje møte opp direkte på legekontor, legevakt eller sjukehus. Dette er for å unngå å smitte andre.

Ikkje ring 113 med mindre det er snakk om akutt fare for liv og helse.

Kven kan svare på spørsmåla mine?

Dersom du ikkje finn svar her eller på fhi.no, kan du ringe Folkehelseinstituttet sin publikumstelefon på 815 55 015.

Kan eg ringe til sjukehuset for å bli testa?

Nei, det er kommunen som har ansvar for testing og du må ta kontakt med legevakt på telefon 116 117. 

Kva kan eg sjølv gjere for å unngå å bli smitta?

God handhygiene er det beste tiltaket for å unngå smitte. Sjå Folkehelseinstituttet sine råd.

Bør eg bruke munnbind for sikkerheits skuld?

Folkehelseinstittutet tilrår ikkje bruk av munnbind utanfor helsetenesta. Munnbin kan ved feil bruk føre til auka risiko for smitte og sjukdom. Les meir om dette på folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kva gjer sjukehuset for å vere førebudd på mange sjuke?

Helse Fonna har laga interne rutiner for korleis vi skal handtere pasientar med mistanke om eller påvist smitte. Vi har kartlagt kor mykje smittevernutstyr vi har og bestilt meir der vi vurderer at dette er nødvendig. Vi har isolat som står klare til å ta i mot pasientar. Dersom vi skulle få ein situasjon med mange smitta, må vi vurdere fleire tiltak, som for eksempel å utsette planlagt behandling til pasientar som helsemessig er i stand til å vente på behandling, slik at vi frigjer kapasitet på sjukehuset.

Eg eller barnet mitt har open dør, kan eg komme på sjukehuset viss eg er bekymra for smitte av nytt koronavirus?

 Pasientar med open dør-status skal ringe fastlege eller legevakt dersom dei har spørsmål om nytt koronavirus.

Eg er blodgivar - kan eg gi blod?

På grunn av situasjonen rundt koronavirus gir reiser til område med vedvarande spreiing av koronavirus 2 vekers karantene etter du er komen heim. Det er også 2 vekers karantene for givarar som har hatt nærkontakt med person som har mistenkt eller påvist smitte med koronaviruset. Karantenetida gjeld frå då du sist hadde kontakt med vedkomande. Område med vedvarande spreiing finn du til ei kvar tid oppdatert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. For personar med mistenkt eller påvist smitte er karantenetida 14 dagar etter at ein blei fri for symptom.

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.

Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».

 

Fann du det du leita etter?