Helsenorge

Koronavirus

Dersom du har symptom på koronasmitte, må du bestille time til testing hos din kommune. 


​Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet. Gå til fhi.no for oppdatert informasjon til befolkinga

helsenorge.no/koronavirus​ kan du ​sjå koronasertifikatet ditt, bestille test, ​laste ned Smittestopp-appen og sjå svaret dersom du har tatt koronatest.

Skal eg møte til timen min?

Vi oppmodar alle om å møte til timen sin, men ber deg ta kontakt med oss på førehand dersom du har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust, endra smaks- eller luktesans), må du ta kontakt med oss før timen din. Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi kan ha lang ventetid på telefon.

Kan eg ha med ledsagar til timen?


Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, skal vi legge til rette for det. Ledsagar kan ikkje vere med viss dei er nærkontakt eller i innreisekarantene, eller viss dei har infeksjonssymptom frå luftvegar eller mage/tarm.

Kan eg besøke nokon på sjukehuset?


Grunna auke i lokale smittetilfelle, ber vi om å unngå unødvendig besøk til pasientar. Med dette meiner vi pasientar som har kort liggetid og ikkje er alvorleg sjuke. 

Vi vil legge til rette for besøk/følgje til pasientar under 18 år, fødande, kritisk sjuke og døyande pasientar.

  • Helse Fonna ber om at besøk som ikkje er nødvendig ikkje blir gjennomført.
  • Visittida er 17.00-18.30. 
  • Dei som kjem på besøk må rekne med adgangskontroll.
  • Besøkande må bruke munnbind, ha god handhygiene og halde avstand til andre
  • Maks. ein person på besøk til kvar pasient.
  • Besøket må avgrensast til ein halv time på fleirsengsrom, og ein time på einerom.
  • Besøk til kritisk sjuke, døyande, fødande og barn og unge blir prioritert.​


Bør pasientar og besøkande bruke munnbind på sjukehuset?

Ja, det er generell tilråding om bruk av munnbind for pasientar og besøkande ved sjukehus og DPS i Helse Fonna. ​


Eg er blodgivar - kan eg gi blod?

Det er innført karantenereglar knytt til covid-19. Sjå oppdaterte karantenereglar for blodgivarar. 

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.
Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».

Kan eg ta blodprøvar på sjukehuset?

​Helse Fonna ber om at blodprøvar blir tatt ved fastlegekontoret så langt som mogleg. Dette er for å redusere smitterisiko. Det er tidvis lang ventetid for å ta blodprøve.

Om du har symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tungpust) må du ta kontakt med sjukehuset på førehand.​

Informasjon til medarbeidarar

Følg med på intranett og i leiarlinja. Noko av den interne informasjonen blir gjort tilgjengeleg på helse-fonna.no: Sjå temaside om koronavirus for medarbeidarar​

Informasjon til media

Sist oppdatert 21.01.2022. 

Innlagde pasientar med påvist covid-19:
Haugesund sjukehus: 5
Odda sjukehus: 1
Stord sjukehus: 1
Av desse får følgjande pasientar intensivbehandling: 1 (pasient ved Stord sjukehus, aldersgruppe 65+)

Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Fonna: 8  

34 medarbeidarar i koronarelatert fråvere, av totalt om lag 4000.​​​​

Neste oppdatering måndag 24. januar.

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling: Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år) og eldre (+65 år).

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gje fleire opplysningar om medarbeidarar, pasientar eller pasientar sin helsetilstand.

Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt om å informere om dei har pasientar innlagde som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommande ikkje kan identifiserast.

Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogeleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet om anonymitet skal vere oppfylt.​

Pressekontakt:

Magne Kydland, kommunikasjonssjef
Mobil:  48 27 32 91
E-post: magne.kydland@helse-fonna.no​ 


 

Informasjon til studentar, lærlingar og hospitantarFann du det du leita etter?