Koronavirus

​Dersom du er sjuk, må du halde deg heime. Dersom du har symptom på koronasmitte, må du bestille time til testing hos din kommune. Kva skal du gjere viss du er sjuk eller mistenker at du er smitta av koronavirus? (fhi.no)

Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet.Sjå oppdatert informasjon til befolkinga på Folkehelseinstuttet sine nettsider

Fyll ut dette skjemaet før du skal på sjukehuset

For å beskytte deg og oss mot smitte av koronavirus (covid-19), er det viktig at alle med symptom på smitte fyller ut eit eige skjema to dagar innan timen din på sjukehuset.

Logg deg inn på helse-norge.no for å fylle ut skjema 

Innsending av skjema krev at du gir fullt samtykke til å nytte dei digitale tenestene våre.

Les meir om samtykke på helse-norge.no 

Ha du ikkje moglegheit til å logge inn kan du ringe oss på 52 73 90 00 og svare på spørsmåla over telefon. 

Ta kontakt om du har spørsmål

Kontakte avdelinga ved å logge inn på helsenorge.no eller ring 52 73 90 00.

Dersom situasjonen endrar seg til du møter på sjukehuset, ta kontakt så snart du kan.


Får helsepersonell frå utlandet unntak frå karantene?

Oppdatert informasjon om karantene og unntaksreglar finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - FHI

Skal eg møte til timen min?

Dersom du dei siste 10 dagane har vore i utlandet eller vore i nærkontakt med ein person med koronasmitte, må du ta kontakt med sjukehuset før du kan kome til timen din. Du må også kontakte oss før timen din dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust).  Vi vil vurdere om du skal kome til timen eller om vi skal utsette den. Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi har lang ventetid på telefon.

Andre skal møte til timen sin som normalt.

Kan eg ha med ledsagar til timen?

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, må dette avtalast med avdelinga på telefon før du kjem. Vi vil vurdere om timen skal gjennomførast eller utsettast. Viss timen skal gjennomførast med ledsagar, vil vi stille spørsmål om ledsagaren si helse og reise. Ledsagar kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust) og kan ikkje ha vore på reis i land i rød sone dei siste 10 dagar eller dei siste 10 dagane ha vore i nærkontakt med ein person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus.

Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følgje av éin person. Denne personen må vere utan symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust), og kan ikkje ha vore i utlandet dei siste 10 dagane og heller ikkje ha vore i kontakt med person mistenkt smitta eller påvist smitta av koronavirus dei siste 10 dagane. I heilt særlege tilfelle der dette ikkje kan følgjast, må avdelinga få beskjed før de kjem til sjukehuset, slik at dei kan gjere nødvendige smitteverntiltak før/under/etter besøk.

Kan eg besøke nokon på sjukehuset?

Sjå eiga side om besøkande

Les meir om svangerskap og fødsel

Kven kan svare på spørsmåla mine?

Dersom du ikkje finn svar her eller på fhi.no, kan du ringe Folkehelseinstituttet sin publikumstelefon på 815 55 015.

Kan eg ringe til sjukehuset for å bli testa?

Nei, det er kommunen du bur i som har ansvar for testing og du må ta kontakt med legevakt på telefon 116 117. 

Kva kan eg sjølv gjere for å unngå å bli smitta?

God handhygiene, halde minst 1 meter avstand til andre og halde deg heime viss du er sjuk er dei viktigaste tiltaka for å unngå smitte. Sjå Folkehelseinstituttet sine råd.

Bør eg bruke munnbind?

Sjå Folkehelseinstituttet sine råd om bruk av munnbind i befolkinga. 

Eg eller barnet mitt har open dør, kan eg komme på sjukehuset viss eg er bekymra for smitte av koronavirus?

Pasientar med open dør-status skal ringe fastlege eller legevakt dersom dei har spørsmål om koronavirus.

Eg er blodgivar - kan eg gi blod?

Det er karantenereglar knytt til pandemien. Sjå oppdaterte karantenereglar for blodgivarar

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.

Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».


Kan eg ta blodprøvar på sjukehuset?

Helse Fonna ber om at blodprøvar blir tatt ved fastlegekontoret så langt som mogleg. Dette er for å redusere smitterisiko for pasientar som sit og venter på blodprøvetaking. Dette medfører lang ventetid og økt smittefare for dei som venter. 

Om dei som skal ta blodprøvar har symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tungpust) må dei ta kontakt med sjukehuset.

Det vil bli avgrensa sitteplass i venteområdet for å kunne halde avstand mellom kvar person.

Er barnet mitt i risikogruppa?

Les om barn og unge i risikogrupper hos fhi.no


 


Fann du det du leita etter?