Koronavirus

Dersom du har symptom på koronasmitte, må du bestille time til testing hos din kommune. 


​Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet. Gå til fhi.no for oppdatert informasjon til befolkinga

Skal eg møte til timen min?

Dersom du har nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust, endra smaks- eller luktesans), må du ta kontakt med oss før timen din. Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi kan ha lang ventetid på telefon.

Kan eg ha med ledsagar til timen?


Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, skal vi legge til rette for det. Ledsagar kan ikkje vere med viss dei er nærkontakt eller i innreisekarantene, eller viss dei har infeksjonssymptom frå luftvegar eller mage/tarm.

Kan eg besøke nokon på sjukehuset?


Vi skal legge til rette for at innlagte pasientar kan få besøk. Visittidene er 17-18.30, alle dagar, ved alle våre sjukehus. Merk:

  • ​Besøkende/ledsagere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) eller er i innreisekarantene bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger kan gjøres. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ koronatest og bruke munnbind.
  • Besøkende/ledsagere, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd.
Les oppdaterte råd til besøkande og ledsagarar på Folkehelseinstituttet sine nettsider: Råd til besøkende og ledsagere - FHI​

Bør pasientar og besøkande bruke munnbind på sjukehuset?

Det er ikkje generell tilråding om bruk av munnbind for pasientar og besøkande ved sjukehus og DPS i Helse Fonna. 

Pasientar som er nærkontaktar av smitta, har luftvegssymptom eller påvist covid-19 kan bli bede om å bruke munnbind dersom pasienten sin helsetilstand tillet det. Dette kan mellom anna vere aktuelt på poliklinikkar, ved røntgen og under transport.​

Eg er blodgivar - kan eg gi blod?

Det er innført karantenereglar knytt til covid-19. Sjå oppdaterte karantenereglar for blodgivarar. 

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.
Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».

Kan eg ta blodprøvar på sjukehuset?

​Helse Fonna ber om at blodprøvar blir tatt ved fastlegekontoret så langt som mogleg. Dette er for å redusere smitterisiko. Det er tidvis lang ventetid for å ta blodprøve.

Om du har symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tungpust) må du ta kontakt med sjukehuset på førehand.​

Informasjon til medarbeidarar

Følg med på intranett og i leiarlinja. Noko av den interne informasjonen blir gjort tilgjengeleg på helse-fonna.no 
Sjå temaside om koronavirus for medarbeidarar​

Informasjon til media


Vi har frå og med 18. juni 2021 slutta med dagleg oppdatering om koronasituasjonen i Helse Fonna.

Pressekontakt:
Magne Kydland, kommunikasjonssjef
Mobil:  48 27 32 91
E-post: magne.kydland@helse-fonna.no​ 


 

Fann du det du leita etter?