Kliniske studier

Om kliniske studiar

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorleg livsforkortande sjukdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettar ved deltaking i ein klinisk studie

    Deltar du i ein klinisk studie, har du blant anna rett til å trekkje deg, få innsyn i kva opplysningar som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringar i studien.

  • Kva er ein klinisk studie?

    Kliniske studiar, eller utprøvande behandling, er studiar som blir utført på menneske for å sjå etter effekt av medisinar eller andre behandlingsmetodar. Kliniske studiar undersøker også korleis medisinar blir omdanna i kroppen og kva biverknadar ein får.

Fann du det du leita etter?