HELSENORGE

Traineesjukepleiar

Den varierte praksisen du får som traineesjukepleiar gir unik kunnskap frå fleire fagfelt, og er eit godt springbrett i den vidare karrieren din som sjukepleiar.

Sjukepleiar på pasientrom. (Foto)
Aleksander Myking Bratli er traineesjukepleiar på Haugesund sjukehus. Gjennom to år skal han jobbe i tre ulike klinikkar.

- I Haugesund er det mange gode avdelingar. Vi har eit trygt og godt miljø for læring og eit godt arbeidsmiljø, seier Aleksander.

Traineeordninga sikrar han også jobb vidare.

- Ein god ting er at eg får 100 % fast tilsetting frå dag éin, og dette fortsett også etter eg er ferdig som trainee.

 ​
Fann du det du leita etter?