Høyringar

Aktuelle høyringar og høyringssvar.

Prosjekt Odda sjukehus

Prosjektet for Odda sjukehus er ei vidareføring og utviding av prosjektet Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019).

Prosjektet er eigd av administrerande direktør i Helse Vest RHF og administrerande direktør i Helse Fonna HF.

Rapport, rapportvedlegg og høyringsbrev er vedlagt. 

Les om prosjekta på Helse Vest sine sider

Solid faktagrunnlag i Odda-prosjektet - helse-vest.no


Høyring

Styret i Helse Fonna HF har den 13. januar 2017 bede om at rapporten knytt til Odda sjukehus i lys avføringane i nasjonal helse og sjukehusplan (2016-2019) blir sendt ut på høyring. Vi er takksame for innspel.

Høyringsfristen er no gått ut.

Rapport

Rapport Odda sjukehus - rapport - vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Odda sjukehus/Rapport Odda sjukehus - rapport - vedlegg.pdfRapport Odda sjukehus - rapport - vedlegg.pdf
Prosjekt Odda sjukehus - rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Odda sjukehus/Prosjekt Odda sjukehus - rapport.pdfProsjekt Odda sjukehus - rapport.pdf
Prosjekt Odda sjukehus - kommentarar frå prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Odda sjukehus/Prosjekt Odda sjukehus - kommentarar frå prosjektdeltakarar.pdfProsjekt Odda sjukehus - kommentarar frå prosjektdeltakarar.pdf
Høyringsbrev Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Odda sjukehus/Høyringsbrev Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfHøyringsbrev Prosjektrapport Odda sjukehus.pdf


Høyringssvar

Brukarutvalet Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Brukarutvalet Helse Fonna.pdfBrukarutvalet Helse Fonna.pdf
Elektrokjemisk Arbeiderforening avd 44.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Elektrokjemisk Arbeiderforening avd 44.pdfElektrokjemisk Arbeiderforening avd 44.pdf
Etne kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Etne kommune.pdfEtne kommune.pdf
Fagforbundet i Odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Fagforbundet i Odda.pdfFagforbundet i Odda.pdf
Fastlegene i Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Fastlegene i Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad.pdfFastlegene i Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad.pdf
Funksjonshemmedes fellesorganisajson Odda og Ullensvang.PDFhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Funksjonshemmedes fellesorganisajson Odda og Ullensvang.PDFFunksjonshemmedes fellesorganisajson Odda og Ullensvang.PDF
Helse Bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Helse Bergen.pdfHelse Bergen.pdf
Helse Førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Helse Førde.pdfHelse Førde.pdf
Hordaland fylkeskommune - Fylkesutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Hordaland fylkeskommune - Fylkesutvalet.pdfHordaland fylkeskommune - Fylkesutvalet.pdf
Kommunenes interesseforening for lokalsykehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Kommunenes interesseforening for lokalsykehus.pdfKommunenes interesseforening for lokalsykehus.pdf
Kvinnherad kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Kvinnherad kommune.pdfKvinnherad kommune.pdf
LO i Indre Hardanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/LO i Indre Hardanger.pdfLO i Indre Hardanger.pdf
Marine Harvest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Marine Harvest.pdfMarine Harvest.pdf
Marion Dagestad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Marion Dagestad.pdfMarion Dagestad.pdf
Odda Høyre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Odda Høyre.pdfOdda Høyre.pdf
Odda Kjemiske Arbeiderforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Odda Kjemiske Arbeiderforening.pdfOdda Kjemiske Arbeiderforening.pdf
Odda eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Odda eldreråd.pdfOdda eldreråd.pdf
Odda-Tyssedal Pensjonistforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Odda-Tyssedal Pensjonistforening.pdfOdda-Tyssedal Pensjonistforening.pdf
Regionalt brukerutvalg i Helse Vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Regionalt brukerutvalg i Helse Vest.pdfRegionalt brukerutvalg i Helse Vest.pdf
SMB Hardanger.PDFhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/SMB Hardanger.PDFSMB Hardanger.PDF
Sauda formannskap.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Sauda formannskap.pdfSauda formannskap.pdf
Ullensvang eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Ullensvang eldreråd.pdfUllensvang eldreråd.pdf
Ullensvang herad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Høyringssvar Odda sjukehus/Ullensvang herad.pdfUllensvang herad.pdf
Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring av Prosjekt Odda sjukehus - Endelig PwC rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Odda sjukehus - Kvalitetssikring/Ekstern kvalitetssikring av Prosjekt Odda sjukehus - Endelig PwC rapport.pdfEkstern kvalitetssikring av Prosjekt Odda sjukehus - Endelig PwC rapport.pdf

Prosjektet for Stord sjukehus


Rapport frå prosjektet Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehuseplan er sendt på høyring. Rapporten og oversendingsbrev er vedlagt. Høyringsfrist er 30. september 2016 og innspel skal sendast elektronisk tilhoyring@helse-fonna.no​.


 

Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Kvinnherad kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Kvinnherad kommune.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Kvinnherad kommune.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringsbrev.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringsbrev.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringsbrev.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Anne Catherine Skaar - foretakstillitsvalgt overlegeforeningen Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Anne Catherine Skaar - foretakstillitsvalgt overlegeforeningen Helse Fonna.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Anne Catherine Skaar - foretakstillitsvalgt overlegeforeningen Helse Fonna.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Brukarutvalet.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Brukarutvalet.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Bømlo kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Bømlo kommune.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Bømlo kommune.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Hordaland fylkeskommune.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Hordaland fylkeskommune.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Odda kommune.PDFhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Odda kommune.PDFProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Odda kommune.PDF
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Regionalt brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Regionalt brukarutval.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Regionalt brukarutval.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Samarbeidsråd Sunnhordland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Samarbeidsråd Sunnhordland.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Samarbeidsråd Sunnhordland.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 1.PDFhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 1.PDFProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 1.PDF
Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 2.pdfProsjekt Stord sjukehus - Høyringssvar Stord kommune - 2.pdf
Prosjekt Stord sjukehus - Prosjektrapport 21 juni 2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Høyringar/Prosjekt Stord sjukehus/Prosjekt Stord sjukehus - Prosjektrapport 21 juni 2016.pdfProsjekt Stord sjukehus - Prosjektrapport 21 juni 2016.pdf


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.