HELSENORGE

Checkware

CheckWare gjer det mogleg å sende digitale kliniske skjema til deg som pasient. På denne måten kan du sjølv registrere data sjukehuset treng, før, under, eller etter eit behandlingsforløp. 

CheckWare har komme i ny versjon.  For deg som brukar vil det vere ein del nye skjermbilder og val. 


Pålogging for pasientar