HELSENORGE
Akuttinngang Haugesund sjukehus. (Foto)

ByggHaugesund2020

I 2021 stod eit nytt sjukehusbygg på 20 000 kvadrameter klart i Haugesund. Denne hausten vil også ombygging av areal i gamalt bygg bli ferdigstilt. Med dette er byggetrinn 1 ferdig. No er vi i gong med byggetrinn 2.

Skisse av byggetrinn 2 - Haugesund sjukehus. (Grafikk)

Dette er byggetrinn 2​​

Også dette byggetrinnet inneheld eit nytt bygg, samt ombygging av allereie eksisterande bygg.

Nybygget vil ha seks etasjar, der det skal vere sengepostar. 

Ombygging vil skje i tre etasjar i eksisterande bygg, og gi plass til poliklinikkar.

Byggefase er i 2023, med innflytting i 2025. Etter ferdigstilt byggetrinn 2 vil store deler av Haugesund sjukehus vere nytt og klart for framtida. ​

Kva har s​​kjedd til no?

Prosessen med gjennomgang av utstyr og teikningar er ferdigstilt til sommaren 2022. Ein forprosjektrapport er under utarbeiding, og skal til styra i Helse Fonna og Helse Vest i løpet av året.

Det første anbodet for byggetrinn 2 planleggast seinhausten 2022.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om ByggHaugesund2020

Prosjektdirektør Laila Nemeth

Prosjektorganisasjon 

Laila Nemeth
Prosjektdirektør

Vidar Støyva
Prosjektkoordinator
vidar.stoyva@helse-fonna.noBernt N. Bjordal
ProsjektleiarGeir Søndenå
Prosjektkoordinator utstyrKenneth Førland
Prosjektleder IKTÅse Lund
HMS-rådgivarOle Nupen
ProsjektstyrerEirik Johan Jakobsen
Byggherreombud,automasjon og  svakstrøm

Harald Lunde - Byggherreombud VVS - foto Eirik Dankel_1.jpg
Harald Lunde
Teknisk byggherreombud VVS


Fann du det du leita etter?