Beredskap

Status: Normal beredskap

                                   

Denne beredskapssida blir oppdatert med informasjon om eventuelle kriser eller auka beredskap.

Kommunikasjonsavdelinga

Ved større beredskapshendingar kan det også bli lagt ut informasjon på vår Facebook-side.

Kontaktinformasjon beredskap

Sverre Kolbeinsen Lien
Klinikkdirektør Medisinsk service og beredskap, telefon: 52 73 20 35

Dag Kjetil Larsen
Beredskapskoordinator, telefon: 52 73 22 04

Dette betyr grøn, gul og raud beredskap

Regional helseberedskap

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan - PDF (regjeringen.no)Kriseinfo.no


Smittevern

  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.