Utståande øyrer, operasjon

Øre-nese-hals

Øyrer ser ulike ut frå person til person. Både form og storleik varierer. Operasjon av utståande øyrer er eit reint kosmetisk inngrep.

Innleiing

I det offentlege helsevesenet er det kun barn og unge opp til 18 år som kan bli vurderte for å få operasjon av øyrer som står langt ut frå hovudet. Personar over 18 år som ønskjer slik operasjon må oppsøke private klinikkar og får ikkje dette dekka av det offentlege.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Dei fleste pasientar får operasjonen i narkose. Større barn og ungdomar får tilbod om å gjere inngrepet med lokalbedøving. Pasienten må uansett vere fastande frå mat/drikke/tyggegummi/drops eller anna frå kl 00.00 natta før operasjonen. Du kan drikke klare væsker (saft/vatn) inntil 2 timar før oppmøte. 

Legen som skal operere tar eit bilde av øyrene før operasjonen, og informerer nærare om kva som skal skje under inngrepet. Det er ingen garanti for at operasjonen vil gi heilt symmetriske øyrer.

2. Under

Det blir lagt eit hudsnitt bak på ytre øyra, og deretter fjerna overskytande hud. Øyrebrusken blir slipt og ein syr slik at det blir danna ei krumming på framsida av øyra, som ofte er manglande hos desse pasientane. Til slutt blir det lagt ein relativt stram bandasje rundt hovudet som skal halde øyrene inn til hovudet og hindre bløding etter inngrepet.

Operasjonen tar omlag 45 minuttar for kvart øyre.

3. Etter

Inngrepet blir stort sett gjort som dagbehandling, det vil seie utan at ein treng innlegging i sjukehus. For enkelte kan det bli nødvendig med eit opphald i samband med inngrepet.

Ver merksam

Det oppstår sjeldan komplikasjonar etter slike inngrep. Ver likevel merksam på:

  • Ved blødning må du ta kontakt med lege.
  • Feber og smerte som ikkje avtar etter dei første dagane etter operasjon kan vere teikn på infeksjon. Ta i så fall kontakt med lege for kontroll.
  • Endring i følelsen i øyrene går som regel over, men kan i enkelte tilfelle bli varig.

Kontaktinformasjon

Øre-nese-hals
Telefon
52 73 24 60
Resepsjonen ved ØNH er bemannet på dagtid man-fre
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.