Rektoskopi

Rektoskopi er ei undersøking av endetarmen og eventuelt nedre del av tjukktarmen. Undersøkinga blir gjennomført med eit stivt, gjennomsiktig rør (rektoskop) som har ei lyskilde, slik at legen kan inspisere endetarmen og slimhinna i den.

Ventetider

Før

Før rektoskopi er det viktig at tarmen er godt tømt for avføring. I innkallingsbrevet skriv vi korleis og når du skal tøme tarmen. Vi anbefaler som regel at du tar eit miniklyster 1-2 timar før undersøkinga for å tømme tarmen.

Under

Rektoskopi blir utført av lege.

Du blir satt i ein gynekologstol og legen fører skopet innover i endetarmen, og eventuelt i nedre del av tjukktarmen. For å få til dette, blåser legen inn litt luft via ein ballong som er festa til skopet, tarmen utvidar seg foran skopet, og det blir lettare å føre det innover.   

Under uttrekkinga av rektoskopet inspiserer legen slimhinna grundig, gjerne med sirkulerande bevegelsar for å sikre seg at han får inspisert heile omkretsen av tarmhulen. Ofte blir det blåst inn luft for å gi betre oversikt. Dette kan nokre oppleve som litt ubehageleg fordi det kan sprenge litt på. Ved påvising av forandringar kan legen ta vevsprøver med ei biopsitang.  

Etter

Etter undersøkinga kan du reise heim.

Ver merksam

Det er sjeldan komplikasjonar etter ein rektoskopi. Viss vi tar vevsprøve, kan det blø litt. Ved kraftig bløding må du kontakte lege eller sjukehuset.

Svært sjeldan kan det gå hol på tarmen i samband med undersøkinga. Risikoen for dette er størst ved store betennesesforandringar i tarmen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?