HELSENORGE

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon er ein behandlingsform der pasientar og deira pårørande får kunnskap og informasjon omkring ein spesifikk diagnose. Behandlinga skal gi realistiske forventningar til betring og prognose, informasjon og ein slags undervising i den akuelle lidinga.