Operasjon Odda

Lyskebrokk hos vaksne, operasjon

Operasjon er det einaste behandlingsalternativet for brokk. Kor mykje det hastar, varierer. Dersom det ikkje er teikn til avklemming av tarmen, kan legane anbefale at du avventar operasjon. Eldre personar med lite plager kan unngå operasjon heilt.

Ventetider

Innleiing

Ein kirurg undersøker deg poliklinisk for å slå fast om kulen faktisk dreier seg om eit brokk. Dersom dette framleis er uklart etter den kliniske undersøkinga kan det bli nødvendig å supplere med ultralyd eller CT-undersøking. Du får samtidig informasjon om moglege operasjonsmetodar og eventuelle komplikasjonar.

Operasjonen blir vanlegvis utført på dagtid utan innlegging.

Tilvising og vurdering

Du blir tilvist frå fastlegen til ein kirurg på sjukehuset.

Før

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks. 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.

Du blir du tatt imot av sjukepleiar. Mens du ventar på operasjonen får du snakke med anestesilege og kirurgen som skal operere deg. Anestesilegen avgjer i samråd med deg og kirurg om du skal ha narkose eller ryggbedøving. Open operasjon kan eventuelt utførast i lokalbedøving.

Under

Det kirurgiske inngrepet er avhengig av kva metode kirurgen vel. Sjølve operasjonen tar ca 1-2 timar avhengig av operasjonsmetoden. 

Kikkholskirurgi (TAPP/TEP)

Ved kikkholskirurgi lager kirurgen eit lite kutt ved navlen. Kuttet er omtrent ein centimeter langt. Kirurgen fører eit laparoskop gjennom opninga. Laparoskop er eit instrument med lys og kamera, som gjer det mogleg å sjå inn i bukhola og i bukveggen via ein videoskjerm. Samtidig blir det laga eitt eller fleire kutt lenger ned på magen for å kunne føre inn operasjonsinstrument. Ved operasjonsmetodane som er kalla TAPP og TEP blir eit nett plassert på innsida av bukveggen for å forsterke det svake området og forhindre ny brokkdannelse.  Operasjonen må gjerast i narkose. 

Open kirurgi

Ved open kirurgi blir det laga eit snitt på fem til ti centimeter i lyskeområdet. Kirurgen dytter brokkinnhaldet inn, og vanlegvis blir brokksekken fjerna. Eit nett kan bli plassert over det svake punktet for å forhindre at brokket kjem fram igjen. Operasjonen kan gjerast i narkose, ryggbedøving eller i lokalbedøving.

Etter

Etter operasjonen blir du passa på til du vakner, og du får mat og drikke.

Før du reiser heim får du munnleg og skriftleg informasjon. Du får med deg nokre smertestillande tablettar og eventuelt resept og sjukmelding. Du kan ikkje køyre bil eller betene maskiner første døgnet etter operasjonen. Om nødvendig ordnar sjukehuset med transport heim.

Etter operasjonen skal du unngå tunge løft i ca. 4-6 veker. Vi anbefaler at du startar med lett fysisk aktivitet så snart som mogleg etter operasjonen.

Ver merksam

Litt hevelse, raudleg farge og smerte som stikkingar i såret er ikkje uvanleg den første tida etter operasjonen. Viss smertene ikkje går over og det siver væske frå såret bør du kontakte fastlegen din eller sjukehuset. 

Kontaktinformasjon

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?