Hull på trommehinnen

Operasjon
Øre-nese-hals

Hol i trommehinna kan oppstå etter infeksjon i øyret, skader eller etter behandling med ventilasjonsrøyr (dren). Hol som ikkje vil gro kan lukkast ved ein operasjon.

Innleiing

Hol i trommehinna kan gi lettare grad av høyrselstap og det kan renne frå øret når du er forkjøla. Holet gjer øyret meir sårbart for infeksjonar, for eksempel i samband med bading. I sjeldne tilfelle kan hud utanfor trommehinna vokse inn i mellomøyret gjennom holet og gi infeksjonar og mogleg skade på øyrebein.

Tetting av holet blir kalla myringoplastikk. Det blir gjort for å få tett trommehinne som toler vatn og bading betre, og eventuelt for å hindre at det renn frå øyret. I nokre tilfelle blir det gjort som eit forsøk på å betre høyrsla.

Tilvising og vurdering

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Operasjonen blir gjort i narkose og lokalbedøving bak øyret. Du må vere frisk før operasjonen, og ikkje vere forkjøla eller ha hoste. Viss du blir sjuk, må du gi oss beskjed og operasjonen må utsast.

Før operasjonen er det nødvendig å barbere bort noko hår like bak og over øyret, ca 1-2 fingerbreiddar.

Under

I dei aller fleste tilfelle vil legen lage eit snitt bak øyret for å hente ei muskelhinne som skal brukast til å tette trommehinnan med. Det blir fylt gelatinliknande bitar i mellomøyret for å halde den nye trommehinna på plass. På utsida av trommehinna blir det også lagt liknande bitar, og ein salvestrimmel i øyregangen.

Etter

Etter operasjonen blir du observert i nokre timar. I de fleste tilfelle kan du reise heim samme dag. I nokre tilfelle kan det bli aktuelt med sjukhusinnlegging eller overnatting på hotell.

Bandasjen rundt hodet fjernar du sjølv dagen etter operasjon. Då skal det kun vere tape-bitar foran og bak øyret.
Første døgn kan det vere litt sårsmerter, men generelt er det relativt lite smerter etter inngrepet.

Det gelatinliknande stoffet og salvestrimmelen fører til at høyrsla blir forbigåande dårlegare like etter operasjonen. Gelatinbitane i mellomøyret løyser seg opp etter nokre veker. Bandasjen i øyregangen må fjernast etter ca 10 dagar, og høyrsla vil gradvis bli betre igjen dei første 6-8 vekene.

Du skal ta det med ro den første veka etter operasjonen. Du skal ikkje løfte tungt, få vatn i eller på øyret og unngå all for form for fysisk aktivitet som gir auka puls og blodtrykk.

Ved første kontroll blir stinga fjerna. Du kan då dusje, men pass på å ikkje få vatn inn i øyregangen. Normalt blir neste kontroll 3 månadar etter operasjonen. Det vil då bli gjennomført ny høyreprøve. Vidare kontrollar blir avtalt individuelt.

Avhengig av yrke må du rekne med sjukmelding i 3-4 veker.

Ver merksam

9 av 10 operasjonar er vellukka med tanke på tetting av trommehinna.

Det er 85 % sjanse for uendra eller betre høyrsel. Det er ein liten risiko for dårlegare høyrsel.

Øyret kan stå litt meir ut på den opererte sida. Følesessansen på ytterøyret blir ofte noko endra.

Det er ein svært liten risiko for skade av ansiktsnerve eller balanseorganet. Smaksnerva til deler av tunga går gjennom mellomøyret og kan i sjeldne tilfelle bli skada. Det kan også i sjeldne tilfelle oppstå infeksjonar eller blødning etter inngrepet.

Viss du får smerter i eller renning frå øyret eller føler deg svimmel, ta kontakt med sjukehuset.

Kontaktinformasjon

Øre-nese-hals
Oppmøte

Øyre-Nase-Hals
1. etasje, Haugesund sjukehus
Telefon: 52 73 24 60

 

Telefon
52 73 26 48
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag Stengt
sundag stengt
Poliklinikken er stengt i helger og heilagdagar.
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 




Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?