Fjerning av mandler hos vaksne

Øre-nese-hals

Mandalane liknar på to klumpar som du ser på kvar siden bak i halsen. Mandalane er det som blir kalla lymfatiske organer og er i tidleg barndom med på å lage immunstoff og utvikla immunforsvaret i kroppen. Desse immunstoffa varer heile livet. Fjerning av mandlane påverkar derfor ikkje immunforsvaret i kroppen.Innleiing

Fjerning av mandlane blir utført viss du har

  • Gjentatte akutte betennelsar i mandlane.
  • Kronisk betennelse i mandlane med symptom som dårleg ande, pussproppar frå mandlene eller lymfeknuteuthevelse på halsen.
  • Store mandler som gir svelge-og pustevansker.
  • Abcess/byll i mandlane.
  • Mistanke om ikkje-godtarta forandringar i mandlane. 
Fjerning av mandlane utføres i narkose. Dette er ikkje eit komplisert inngrep, men det kan vere ein risiko for etterbløding. Slike blødningar kan vere alvorlege og ein bør derfor ha ein grundig utgreiing før operasjonen. 


Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Før inngrepet må det avklarast om du har andre sjukdommar eller allergiar og kva for medisiner du bruker. Det kan være relevant for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnande medisiner må det avklarast med din fastlege om du kan slutte på desse før operasjonen. 

Du  blir innkalt til ei undersøking før operasjonen. Då møter du ein lege som undersøkar deg i øyre-nase-hals området og du vil få informasjon om operasjonen, korleis du må førebu deg og om tiden etter operasjonen. 

Det er viktig at du møter nydusja eller bade og har vaska håret same dag som operasjonen eller kvelden før. 

Du skal møte fastande til avtalt tid. Fastande betyr at du ikkje må ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Yoghurt reknast som fast føde. Du kan drikke klare væsker frem til 2 timar før oppmøtetida. Klare væsker er saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn. Etter dette kan du ikkje ete eller drikke noko som helst. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Snus og røyk bør du unngå dei siste 6 timane før operasjonen
På sjukehuset møter du personell som tek i mot deg og du får utdelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor du kan oppbevare eigendelane dine. Førebu deg på at det kan bli venting denne dagen. 

For å redusere smerte etter operasjon vil du få smertestillande.  


  


Under

Gjennom operajonen brukast det ein munnsperre eller gag. Dette er instrument som held munnen din open. Mandlane fjernast og sjølve inngrepet tek 15-45 minutt. 

Vi bruker ein såkalla «kald teknikk» utan laser eller andre termiske prosedyrer. Alle studier har vist at det er minst risiko for etterblødning når vi bruker denne teknikken. 
Etter

For deg som skal reise heim same dag

Etter operasjonen må du observerast i minimum 3 timar før du kan reise heim. Ein lege undersøker deg før heimreise. Du må ha med deg følge. Du kan ikkje køyre bil sjølv og kan ikkje vere aleine den første kvelden og natta etter operasjonen. 

Sjukmelding

Sjukehuset skriv ut sjukmelding. 

Resept

Du vil få resept på smertestillande medisiner. 

Ved blødning etter operajson

Det er ikkje uvanleg å ha litt blodig slim, men dersom du blør må du ta direkte kontakt med avdelinga. 
Blødning etter fjerning av mandler kan vere alvorleg. Vi ønsker derfor at du tar kontakt om du er i tvil. Du skal ha lav terskel for å ringe 113

For å redusere risiko for blødning etter operasjonen

Trening og aktivitet

Unngå fysisk aktivitet og tunge løft dei første 14 dagane. Når blodtrykket stig utvidar blodkara seg og aukar risikoen for blødning. Etter 14 dagar kan du starte med roleg trening og auke etterkvart. 

Dusj/bad

For å redusera risikoen for blødning bør du unngå varmt vann i dusj og karbad den første veka. 

Mat og drikke

Den første veka etter operasjon må du ikkje ete hard mat med skarpe kantar som knekkebrød, brødskorper og nøtter og unngå varm mat og drikke. 

Generell risiko/komplikasjonar

Dei fleste har ein del smerter i halsen etter operasjonen. Ta smertestillande medisin etter legens anbefaling. Det er ikkje uvanleg at øyresmerter oppstår ca. 2 dagar etter operasjonen. Øyresmerten skyldast hevelse rundt nerver som går frå hals og opp til øyrene. Dersom du ligg med hovudet og overkroppen heva kan det redusera ubehaget. Det er viktig at du drikk mykje og ofte for å hunngå å få harde skorper i såra. Det kan gi meir smerte. 

Andre følger etter operasjonen kan vere endra smakssans. Hevelse i drøvelen som kan gjer at du brekk deg, gjere det vanskeleg å svelge, gi dårleg ande, tannskader og hud-og bløtvevsskader. Dersom du plagast med svært dårleg ande kan det vere teikn på infeksjon. 

Ta kontakt om du har teikn på infeksjon, blødning, nedsett allmenntilstand, feber, økt smerte eller problem med væskeinntak. 


Ver merksam

Det er ikkje uvanleg å ha litt blodig slim, men dersom du blør må du ta direkte kontakt med avdelinga. 
Blødning etter fjerning av mandlar kan vere alvorleg. Kontakt oss om du er i tvil. Du skal ha lav terskel for å ringe 113. Kontaktinformasjon

Øre-nese-hals
Telefon
52 73 26 48
måndag - fredag 08.00 - 15-00
laurdag Stengt
sundag stengt
Poliklinikken er stengt i helger og heilagdagar.
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?