EKG - langtidsregistrering

Medisinsk avdeling Odda

Innleiing

Det finnes fleire typar rytmeforstyrringar. Ei eventuell behandling av desse vil variere, avhengig av kva rytmeforstyrring du har.

Tilvising og vurdering

Det er fastlege som tilviser deg til denne undersøkinga.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Det er ingen spesielle førebuingar.

2. Under

EKG-registratoren er eit lite apparat (10 cm x 15 cm) med leidningar som blir festa med klistrelappar til overkroppen. Apparatet er programmert på førehand til å gjere opptak av hjarterytmen i eit, to eller tre døgn. Du reiser heim med apparatet, og kjem tilbake til den tida som blir avtalt når du er her.

Det er viktig at du dette døgnet (eller døgna) har så normal aktivitet som mogleg. Dersom du i løpet av denne tida får slike symptom som du søkte lege for, skal du markere dette ved å trykke på ein knapp. Du får i tillegg med deg eit skjema der du skriv kva tid symptoma oppstod, og kva aktivitetsnivå symptoma oppstod på. Du bør unngå ekstrem fysisk aktivitet under registreringa, då dette gir dårleg opptak. Dette blir nøye forklart når du får kopla på apparatet undersøkingsdagen.

Du kan ikkje dusje medan du har apparatet. Det kan være greit å ha ei litt tettsittande t-skjorte, spesielt om natta slik at leidningane/klistrelappane held seg i ro.

3. Etter

Du får snakke med ein sjukepleiar som vil ta imot registreringsskjemaet og spele av registreringa. 

Det endelege resultatet av undersøkinga får du av fastlegen din, etter at ein hjartespesialist har vurdert registreringa.

Kontaktinformasjon

Medisinsk sengepost Odda
Odda sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 1, 5750 Odda
Besøkstider
måndag - sundag 16.30-18.30
Telefon
53 65 10 00

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.

Kiosken ved hovudinngangen har ope kvardagar kl. 10.00-18.00. Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

​Det er gratis parkering for pasientar og besøkande på sjukehusområdet.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.