Blodtrykksregistering i 24 timar

Medisinsk avdeling Odda

Ei undersøking for å sjekke korleis blodtrykket varierer gjennom eit døgn.

Innleiing

Undersøkinga strekker seg over 24 timar, for å sjekke om blodtrykket ditt ligg for høgt, for lågt eller har for store variasjonar. Dette gir viktig medisinsk informasjon. Undersøkinga blir ofte brukt dersom det er tvil/mistanke om at du treng behandling for høgt blodtrykk.

Tilvising og vurdering

Du blir tilvist frå fastlege, eventuelt behandlande lege på sjukehuset dersom du er innlagt.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

  • Ta gjerne på ein t-skjorte som du kan bruke under heile registreringsperioden. Utstyret blir montert delvis utanpå denne.
  • Du skal fortsette å ta medisinane dine som vanleg.

2. Under

Utstyret består av ein blodtrykksmansjett som blir festa på venstre arm. Denne er kopla med ein slange til eit lite apparat (10 x 10 cm), som du ber med deg i ei veske. Dette apparatet er på førehand programmert til å ta fleire blodtrykksmålingar gjennom døgnet. Mest vanlege intervall er to gonger i timen om dagen/kvelden, og ein gong i timen om natta. Den tida du går med blodtrykksapparatet, skal du ha så normal aktivitet som mogleg. 

3. Etter

Dagen etter blir apparatet kopla av og registreringa spelt av. Det skriftlege resultatet blir vurdert av ein lege. Du får svaret av fastlegen din, eller behandlande lege på sjukehuset dersom du er innlagt.

Kontaktinformasjon

Medisinsk sengepost Odda
Odda sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 1, 5750 Odda
Besøkstider
måndag - sundag 16.30-18.30
Telefon
53 65 10 00

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.

Kiosken ved hovudinngangen har ope kvardagar kl. 10.00-18.00. Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

​Det er gratis parkering for pasientar og besøkande på sjukehusområdet.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.