HELSENORGE
Barn

Blindtarmstomi hos barn

Ein blindtarmstomi brukast for å skylje tjukktarmen når du har problem med avføring, for eksempel alvorleg forstopping eller avføringslekkasje. Dette kan vere eit godt alternativ til store eller gjentatt klyster i endetarmen.

Innleiing

Blindtarmstomi kan passe for barn med følgande diagnosar:

 • Myelomeningocele/ryggmargsbrokk (MMC)
 • Anorektal malformasjon / analatresi (ARM)
 • Hirschprungs sjukdom
 • Skadd lukkemuskel i endetarmsopning
 • Andre alvorlege tarmmotoriske forstyrringar
 • Alvorleg forstopping eller avføringslekkasje utan diagnose
Tilvising og vurdering

Det er fastlegen eller ein anna helseteneste som tilvisar til utredning.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Før operasjonen har foreldre og barn ein informasjonssamtale med ein barnekirurg og en stomisjukepleiar. Ein barnepsykiater vurdera om barnet er modent nok til å meistre tarmskyljing. Tarmen bør vere godt tømt før operasjonen. Dette kan skje heime, eller barnet kan få hjelp på sjukehuset. Det blir markert med tusj nede på høgre side av magen der blindtarmstomien skal vere.

Det er viktig at barnet sjølv deltar i skyljeprosessen. Slik kan barn oppleve meistring og bli mest mogleg sjølvstendigUnder

 • Operasjonen utførast som regel ved kikholsoperasjon.
 • Tuppen av blindtarmen blir trekt frem gjennom bukveggen og festast i hudnivå. Blindtarmstomien er nokon få millimeter i diameter. Opninga er som regel tett for væske, lukt og avføring.
 • Det blir lagt eit kateter inn i blindtarmstomien under operasjonen. Dette skal ligge i 3-4 veker.
 • I nokre tilfelle lages skyljekanalen av ein anna del av tarmen enn blindtarmen.
Chait-kateter (pigtail-kateter) i blindtarmstomien
For nokre barn er det nødvendig eller ønskeleg å ha eit permanent kateter i blindtarmstomien. Er dette planlagt, får barnet anlagt eit slikt kateter under operasjonen. Da koplast eit mellomstykke på for skyljing.Etter

Operasjonen er kortvarig, og barnet kan ete og drikke allereie same dag. Det er viktig at barnet står opp og går, eller kjem opp i rullestol, på operasjonsdagen.

Opplæring i skyljing

Dagen etter operasjon startar vanlegvis skyljing gjennom kateteret som ligg i blindtarmstomien. Vanlegvis bruker vi vatn frå springen. Væskemengda er individuell og aukas gradvis. Nokon gonger blir det tilført avføringsmiddel. Erfaring frå tidligare tøyming av tarmen brukast som utgangspunkt. Individuelle justeringar av mengde og hyppighet skjer også etter utskriving frå sjukehuset.

 • Væske og/eller avføringsmedisin blir satt inn i kateteret ved å bruke ei stor sprøyte eller ein vatnpose med slange.
 • Væskemengda blir satt i løpet av 5-10 minutt. Etterpå må barnet rekne god tid på toalettet, cirka. 30 minutt.
 • Det er viktig med regelmessig skyljerutinar og at barnet et og drikk før skyljeprosedyren blir gjennomført.
 • Barn kan oppleve ubehag/knip i magen under skyljing. Ta ein liten pause, masser magen eller gjer nokre bevegelsar før skyljeprosessen forsett.

Heimreise

 •  Heimreise skjer vanlegvis éin til tre dagar etter operasjonen.
 • Foreldre og barn må vere trygge på å gjennomføre skyljeprosessen heime.
 • Det er gjennomført samtale med stomisjukepleiar og mottatt resept på utstyr.
 • Det er kunn nødvendig med ein liten bandasje over blindtarmstomien og plaster for å feste kateteret godt.
 • Barnet er som regel klar for normal aktivitet 7-10 dagar etter operasjonen og kan då begynne i barnehage/skole.
 • Unngå aktivitet som kan medføre slag og/eller dytt mot magen frem til kateteret er fjernet 3-4 veker etter operasjonen.
 • Barnet kan dusje få dagar etter operasjonen, men bør vente med å bade til kateteret er fjernet.

Fjerning av silikonkateter

 • Tre til fire veker etter operasjonen skal barnet møte til kontroll på kirurgisk dagavdeling.
 • Kateter som ble lagt inn under operasjonen blir nå fjernet.
 • Eit tynt kateter førast inn i stomiopninga, og det skyljast med litt vatn.
 • Dette blir først gjort av kirurg eller stomisjukepleiar. Deretter gjer barnet og/eller foreldre dette sjølv.

Anna informasjon

 • Generelt opplever barn auka sjølvfølelse og meistring når dei sluttar med bleier for avføring.
 • Det er viktig at barnet deltar aktivt i skyljeprosessen heime for å oppnå størst mogleg grad av sjølvstendighet.

Ver merksam

 • Blindtarmstomien kan bli trong. For å unngå dette må kateter førast inn i blindtarmstomien to gonger om dagen i minst to månader, viss det ikkje skal ligge eit kateter inne i blindtarmstomien heile tida.
 • Nokon bruker ACE-stopper (silikonpropp) i blindtarmstomien for å unngå trong stomi.
 • Dersom det er mistanke om betennelse eller granulasjonsvev (vev som er bygd opp av små blodårer og unge bindevevsceller) rundt blindtarmstomien, kontakt helsepersonell.Kontaktinformasjon

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 20 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 140 kroner.​


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?