HELSENORGE
Operasjon Odda

Åreknuter

Åreknutar forsvinn vanlegvis ikkje av seg sjølv. Dei vanlegaste metodane for å fjerne dei er kirurgisk eller med laseroperasjon.

Utgreiing

Alle pasientar blir undersøkt grundig, både klinisk og med ultralyd. Resultatet av undersøkinga avgjer om åreknutane skal fjernast, og kva metode som skal brukast.

Behandling

Les meir om Åreknuter - operasjon

Åreknuter - operasjon

Du kan fjerne åreknutane med operasjon. Det er sannsynleg at kirurgi vil få beina dine til å sjå betre ut, og det kan også hjelpe mot verking eller tunge og trette bein. Kirurgi er den vanlegste behandlingsforma ved åreknutar.

Operasjonen for å fjerne åreknutar gjerast vanlegvis som dagkirurgi, det vil sei utan innlegging i sjukehuset.

 1. Før

  Du skal møte fastande på sjukehuset til avtalt tid og sted. Dette inneber at du ikkje kan ete, drikke kaffi, mjølk eller mjølkeprodukt, tygge tyggegummi, ete pastill eller røyke/snuse frå kl 24.00 natta før planlagt operasjon. Du kan drikke klare væsker som vatn, saft eller te inntil to timar før du møtar på sjukehuset.

  På sjukehuset blir du tatt imot av sjukepleiar. Mens du ventar på operasjon får du ein samtale med anestesilege og kirurgen som skal operere deg.
  Alle pasientar gjennomgår ein grundig ultralydundersøking. Legen undersøking et bein av gongen og vurdera djupe og overflatiske venar (årer) på legg og lår.
  Åreknutane teiknast på huda med tusj før operasjonen.
  Du kan enten få generell anestesi eller lokal bedøving under operasjonen. Dersom du får generell anestesi, vil du sove gjennom operasjonen. Med lokal bedøving bedøvast berre den delen av kroppen din som skal opererast, slik at du er vaken utan å kjenne smerte.
  Nokon kan ved behov få avslappande medisin og sove.

 2. Under

  Legen fjernar hovudåra (saphena magna) frå lysken til ankelen eller kneet. Dette gjerast med eit lite snitt ved ankelen eller kneet og eit litt større snitt i lysken. Nokon gonger blir det også laget 1 eller 2 små hjelpesnitt andre steder langs beinet. I nokre tilfelle må/kan vi fjerna tilleggsåreknutar med små snitt i huda.

  Åreknutar bak på leggen fjernast med snitt i knehasen.
  Som avslutning på operasjonen blir det opererte beinet surra inn i elastisk bind. Dette gjerast hovudsakeleg for å hindre bløding under huda. Dette er viktigast dei første timane og eit par dagar etter operasjonen.

 3. Etter

  Kor lenge du må bruke elastisk bind eller strømpe er avhengig av kor mykje det blødde under operasjonen. Det anbefalast å bruke elastisk bind eller strømpe dag og natt i ei veke, deretter berre på dagtid ei ekstra veke.

  Ver i aktivitet etter operasjonen – bruk beina til lett gange, ikkje sitt stille for lenge om gongen.
  Du må rekne med å vere sjukmeld etter operasjonen. Sjukmeldingsperioden avheng av kva arbeid du har, og varer sjeldan meir enn 2 veker.
  Stinga fjernast hos fastlegen din etter ca. ti dagar.

Ver merksam

Dersom du får aukande smerter, vedvarande feber og huda blir raud kan det vere teikn på betennelse i operasjonssåret. Ta kontakt med din fastlege eller sjukehus for å få ein vurdering.

Gå til Åreknuter - operasjon

Les meir om Åreknuter - laserbehandling

Åreknuter - laserbehandling

Ved laserbehandling blir det ført eit tynt kateter gjennom eit lite hol i huda og inn i vena. Ein laser plasserast deretter i kateteret. Det intense lyset frå laseren varmar opp vena og gjer at den blir lukka.

 1. Før

  Før åreknutane blir fjerna gjer kirurgen ei ultralydundersøking og ei klinisk undersøking. Resultatet av undersøkingane avgjør kva for behandling du treng.

 2. Under

  Vi bruker laser til å lukka dei store venane som er årsaka til åreknutane. Denne behandlinga blir gjort med hjelp av ultralyd og du får lokal bedøving.

 3. Etter

  Etter behandlinga kan du gå sjølv ut frå operasjonsstua. Du kan gå som normalt same dag, og forlat sjukehuset ca ein time etter behandlinga er ferdig. Du treng ikkje sjukmelding og du kan gå på jobb dagen etter behandlinga. Du må bruke lange støttestrømper på dagtid i 1-2 to veker etter behandlinga.

  Dei små stikka gror i løpet av ei veke, og det er kunn små spor etter desse 3-4 månader etter behandlinga.
  Du kan oppleve misfarging i huda i 2-3 veker etter behandlinga. Det kan vere blåmerker av forskjellig størrelse.
  Nokon har smerter, men hos dei fleste er det nok med reseptfrie smertestillande medikament.

Gå til Åreknuter - laserbehandling

Oppfølging

Dersom åreknutane blir fjerna ved stripping må du rekne med å vere sjukmeld nokre dagar. Stinga skal fjernast hos din fastlege etter cirka ti dagar.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?