Alkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandling

Når alkoholbruken har kommet ut av kontroll og du har utviklet en avhengighet, vil en vesentlig del av behandlingen være å få kontroll over impulsene for å bruke alkohol - uansett årsak.

Les mer om Alkohol og helse
Informasjon fra helsenorge.no

Alkohol og helse

Å drikke litt alkohol iblant trenger ikke være skadelig, men ikke drikk alkohol for helsens skyld.

​​Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Å drikke alkohol er likevel forbundet med helseskader, både i forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Graden av helserisiko øker både med hvor høy promille du har og hvor ofte du drikker, men det er store individuelle forskjeller.

Alkohol og akutte helseskader

Drikker du slik at du blir beruset, øker risikoen for skader og ulykker. Svært høy promille kan være farlig i seg selv fordi pustesenteret i hjernen kan hemmes, og dette kan være dødelig. I tillegg er sjansen for at du skader deg selv eller noen andre mye større dersom du er svært påvirket.

En overvekt av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert. Mange anmeldte voldtekter er også festrelatert. Dørvakter og bartendere er pliktet til å nekte deg inngang og servering dersom du vurderes som åpenbart påvirket – nettopp for å forebygge at vold og skader skjer på steder der folk drikker.

Les mer om Alkohol og helse (helsenorge.no)