HELSENORGE

Voldtektsmottaket

Vi tilbyr akutt hjelp, samtale og undersøking til alle over 14 år som nyleg har opplevd eit seksuelt overgrep. Mottaket er døgnope, og det er gratis å komme til oss.