Urologi

Vi utgreier og behandlar sjukdomar i urinvegane for menn, kvinner og barn. Faget urologi omfattar også sjukdommar og tilstandar i dei mannlege kjønnsorgana. Du finn oss på sjukehusa i Haugesund og på Stord.

Les meir om Urologi

Urologi

Poliklinikk Haugesund

Du treng tilvising frå fastlege eller anna sjukehus før du kjem til behandling. Vi sender brev direkte heim til deg om tid, stad og kva undersøkingar vi eventuelt skal gjere.

Du finn poliklinikken i første etasje ved Haugesund sjukehus, i kirurgisk poliklinikk. Ta kontakt i ekspedisjonen når du kjem.

Telefon til kirurgisk poliklinikk er 52 73 24 50. Ta kontakt i ekspedisjonen når du kjem.

 

Sengepost Haugesund

Vår sengepost ligger i 4.etasje på Kirurgisk 4 vest. Vi har einerom, dobbeltrom og firemanns rom.

På sengeposten er det ei lita sittegruppe i korridoren, og ei daglegstove og terrasse som kan brukast av pasientar og pårørande.

 

For besøkande

Visittid for pårørande er frå klokka 17.00-18.30.

Vi har mange nyopererte og alvorleg sjuke pasientar som treng ro og ber difor besøkande vise omsyn.

Ved spørsmål før innlegging eller etter utskriving, ring oss på telefon 52 73 24 09, eller til sengepost telefon 52 73 24 30.

 

Stord sjukehus

Du som skal innleggast for operasjon eller anna behandling, møter på kirurgisk avdeling i 2.etasje.

Skal du til dagbehandling, møter du i 2.etasje på Dagkirurgen.

Er du kalla inn til poliklinikk, finn du denne i 1. etasje. Her er også uroterapeut.

 

Kontakt oss på Stord sjukehus

 • Resepsjonen: 53 49 10 00
 • Kirurgisk poliklinikk: 53 49 10 41
 • Dagkirurgi: 53 49 10 21
 • Kirurgisk sengepost: 53 49 10 10
 • Planleggingskontoret: 53 49 10 38

Urologisk behandling

Vi utfører vanleg ytre genitalia kirurgi, steinkirurgi, PCN (stor stein i nyre, som ikkje kan fjernast gjennom urinvegane), open stein-kirurgi, nyrecancer-laparoscopi, open kirurgi for nyre, ureter, BPH(Tur-P). Vi gjer også inngrep på barn, i form av fimose og retentio testis-inngrep.


Urologiske plager og sjukdommar som blir utgreia ved vår poliklinikk: 

 • Urinlekkasje (urininkontinens)
 • Problem med å tømme urinblæra
 • Smertefull eller hyppig vasslating
 • Kronisk urinvegsinfeksjon
 • Blod i urinen (synleg eller ved test av urin)
 • Nyrestein
 • Funn og plager som har gitt mistanke om svulst (god eller vondarta) i urinvegane.

Kontroll

Det er ein kirurg som vurderer om pasientar treng oppfølging på poliklinikken etter utskriving frå sjukehuset.

Nokre opererte pasientar blir gjerne ønska inn til kontroll ein periode, andre går til kontroll hos eigen lege.

Ein del pasientar med kronisk sjukdom blir jamleg undersøkt av spesialist på poliklinikken.

Endring av time

Du kan alltid logge deg på for å endre tildelt time og bruke dei andre digitale teneste vi tilbyr

Du kan også ringje poliklinikken for endring av time. Gi beskjed så tidleg som mogleg, det gir poliklinikken anledning til å utnytte sin kapasitet best mulig.

Ved avbod same dag må du betale eigedel.

Forløpskoordinator

Er det mistanke om kreft vil du ha din eigen forløpskoordinator. Koordinatoren har ansvaret for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å være sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege fram til behandlingsstart.

Forløpskoordinatorane kan bli kontakta av både pasient og fastlegar.

Kontakt forløpskoordinator ved urologisk eining: 52 73 24 50.

Utgreiingar og vidare behandling

Etter at diagnose er stilt vurderer legen om du vil ha nytte av kirurgisk behandling. Viss det blir planlagt operasjon vil ein del nødvendige undersøkingar bli gjort på førehand på poliklinikken.

Her er vanlege undersøking vi gjer:

Cystoskopi

Cystoskopi er ei undersøking av blæra og urinrøyret. Eit tynt instrument med kamera og lys blir ført inn gjennom urinrøret og opp i blæra.

Cystoskopet kan være stivt eller bøyelig. Det er kobla til ein skjerm, slik at både du og legen kan inspisere urinblære, prostata og urinrør.

Cystometri

Cystometri er ei undersøking som er bestilt av urologen og utførast av uroterapeut. Undersøkinga går ut på å måle blæremuskelen sin funksjon. Blæra sitt trykk og kapasitet målast ved hjelp av sakte påfylling av vann via to tynne kateter. Det målast også trykk ved blæretømming.

Undersøkinga kan ta inntil 1,5 time, men skal ikkje være smertefull. Det er inga hensyn å ta etter undersøkinga.

Svar på undersøkinga gis vanligvis på neste kontrolltime hos urolog.

Flowmetri

Flowmetri er ein undersøking der du latar vatnet i ei trakt og eit måleapparat måler krafta på urinstråla og kor lang tid det tar å tømme blæra.

Etterpå målast det resturin ved hjelp av ultralyd. Då får du ultralydgelé på magen og vi måler med probe resterande urinmengde i blæra.

Rådgjeving av uroterapeut

Pasientar som er inkontinente for urin, har hyppige infeksjonar i urinvegane eller problem med å tømme urinblæra, kan få oppfølging av uroterapeut.

Ein uroterapeut er ein sjukepleiar med spesialutdanning i dysfunksjonar i nedre urinvegar. I nært samarbeid med urolog er dei delaktig i utgreiing og behandling.

Nokre av våre pasientar får opplæring i å tømme urinblæra sjølve med hjelp av eingongskateter. Opplæringa blir gitt av sjukepleiar på poliklinikken.

Tilvising andre stader

Nokre tilstandar blir i dag ikkje tatt hand om ved urologisk poliklinikk. I så fall får du tilbod om utgreiing og behandling ved andre sjukehus, eller hos privatpraktiserande spesialistar.

Det krev i så fall at primærlege har sendt ei tilvising.

Vi utfører ikkje rituell omskjæring hos oss.


Kontaktinformasjon

Telefon
52 73 26 50
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag - sundag Stengt
Poliklinikken er stengt i helger og heilagdagar
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Blærekreftoperasjon, fjerning av prostata og blære (cystoporstatektomi)https://helse-fonna.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-fjerning-av-prostata-og-blere-cystoporstatektomiBlærekreftoperasjon, fjerning av prostata og blære (cystoporstatektomi)BBlærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)
Cystoskopihttps://helse-fonna.no/behandlinger/cystoskopiCystoskopiCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi

Fann du det du leita etter?