HELSENORGE

Urologi

Vi utgreier og behandlar sjukdomar i urinvegane for menn, kvinner og barn. Faget urologi omfattar også sjukdommar og tilstandar i dei mannlege kjønnsorgana. Du finn oss på sjukehusa i Haugesund og på Stord.

Fann du det du leita etter?