HELSENORGE

Sjukehusprest

Når du eller ein av dine blir sjuk, kan det vere godt å ha nokon å snakke med. Prestetenesta i Helse Fonna er eit tilbod til pasientar, pårørande og medarbeidarar. Presten har teieplikt, og samtalen blir ikkje referert vidare til nokon eller ført i journal.
Fann du det du leita etter?