HELSENORGE

Øye

Augepoliklinikken behandlar og følgjer opp pasientar med grå stær, grøn stær, diabetes, opphovning i auget og endringar på netthinna. Etterstær, grøn stær og netthinnesjukdommar blir behandla med laser. Vi behandlar også endringar ved augelokket og tunge augelokk. Vi tar også imot akutte skadar eller tilstandar etter tilvising frå lege eller optikar.

Fann du det du leita etter?