Nevrologisk seksjon

Vi undersøker og behandlar pasientar med mistanke om sjukdomar i hjerne, ryggmarg, nerver og muskulatur.

Les meir

Nevrologisk seksjon

Kven er vi?

Hos oss finn du nevrologisk team og akutt slagteam. På vår avdeling er det legar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og sekretær. Vi samarbeider tett med ulike faggrupper.  Du vil også treffer ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom, prest, nevropsykolog og studenter knyttet til de ulike yrkesgrupper.

Visittid

Besøkstid er frå 17.00-18.30 alle dagar. Besøk utanom desse tidene må avtalast med personalet. Det er ikkje lov å ha blomar på avdelinga mellom anna grunna allergiar hos pasientar og tilsette.

Kva skal eg ta med meg?

Vi ønskjer at du har med privat tøy, gode sko og toalettsaker. Det er ikkje lov å bruke parfyme eller andre produkt med sterke lukter.

Medisinar

Medisinane du treng under sjukehusopphaldet skal du i utgangspunktet få hos oss. Nokre medisinar som inhalasjonar eller andre spesielle medisinar må du ha med sjølv. Dersom du skal ha intravenøs antibiotika, blir dette gitt til faste tider. 

Legevisitt

Legevisitten er mellom klokka 10.00 og 12.00 alle kvardagar. Det er ikkje fast legevisitt i helg, men nye pasientar vil bli tilsett av nevrolog.

Har dine pårørande ønskje om å delta på legevisitten, kan dette avtalast på avdelinga. Vi ønskjer å halde oss til ein hovudpårørande under opphaldet. Denne kan dele informasjon som blir gitt til resten av familien.

Blodprøvetaking

Blodprøver er ei viktig del av utgreiinga. For at behandlingsflyten skal bli best mogleg er det viktig at du er på rommet ditt den tida vi tar blodprøva.

Høyr med personalet om når du skal ta blodprøve. Det er viktig at namnebandet du får er på under heile opphaldet.

Undersøkingar

Dei fleste undersøkingar skjer mellom klokka 08.00 og 15.30 på vekedagar. Nokre undersøkingar krev førebuing. Du får nærare informasjon om dette.

Tidspunkt for undersøkingar kan vere vanskeleg å gi, venting må difor påreknast.

Pasienttøy

Vi har eit eige skap på gangen med pasienttøy som pasienten kan henta sjølve ved behov. Dette skapet er merka.

Internett/wifi

Det trådlause nettverket er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.  Vel nettverket gjest.ihelse.net på din pc, mobil eller nettbrett. Opne nettlesaren, fyll inn telefonnummer og godta vilkåra. Brukarnamn og passord blir sendt til deg på SMS. Legg inn brukar og passord. God surfing.

Telefonbruk

Du kan bruke mobiltelefon hos oss. Bruk gjerne denne når du skal kontakte familie og vener. Av omsyn til andre pasientar og personalet er det greitt du avgrensar talet på telefonsamtalar inne på pasientrommet.


Du kan gjerne sjølv orientere pårørande om sjukdomsforløpet, utreise med meir. Har dine pårørande behov for å snakk med sjukepleiar eller lege er de hjerteleg velkommen til å ta kontakt.


Telefonnummeret til avdelinga er 52 73 25 30 eller ring til 52 73 20 00 og be om å bli satt over til nevro- eller slagteam.

Måltid

Måltidene blir servert i pasientkantina. For dei som har helsemessige årsaker og ikkje kan gå i kantina vil mat bli servert på treningskjøkken eller på rommet.


Når du går i pasientkantina må du ha på deg privat tøy.


Det er den same maten som serverast til alle. Har du matallergi eller andre særskilte behov må du gi beskjed til personalet om dette.


Vi har eit pasientkjøleskap i stova. Her kan du sette privat mat og drikke om ønskeleg. Dette må merkast med initialar og fjernast ved utreise. På gangen kan du nytte dispenser for vatn.


Pårørande kan kjøpe mat i kantina i 6. etasje eller i kiosken. Kantina i 6. etasje er ikkje open i helgene eller heilegdagar.


Tidspunkt for måltid

  • Frukost: 8.00-9.30
  • Lunsj: 11.30-13.00
  • Middag: 14.30-15.30
  • Kveldsmat: 18.30-19.30

Kiosk

Det er kiosk i første etasje ved sjukehuset.


Opningstider

  • Måndag til fredag: 06.30-21.00
  • Laurdag: 9.00-20.00
  • Søndag: 10.00-20.00

Sjukehusprest og sosionom

Gi oss beskjed dersom du har behov for å snakke med prest eller sosionom.

Behov for kommunal hjelp

Har du kommunal hjelp eller er det oppstått behov for kommunal hjelp, vil det i løpet av det første døgnet bli sendt melding til kommunen om årsak til innlegging, behandlingsforløp, hjelpebehov ved utreise og cirka utreisedato.


Vurderingar gjort under opphaldet blir sendt til kommunen.


Ved utreisedag er det kommunen som fattar vedtak for kva hjelp du kan få ut i frå dei opplysningane som er sendt frå oss.

Apotek

Sjukehusapoteket ligg i første etasje ved resepsjonen. Opningstider er måndag til fredag mellom klokka 09.00 og 16.30.

Transport heim

Ved permisjon må ein ordna transport sjølv. Det er ikkje refusjon til transport ved permisjon.


Pasientreiser dekker billigaste reisemåte (buss) over 10 km. Du har ikkje rett til å få transport dersom det ikkje er medisinske årsaker til at du treng drosje. Du må betale eigenandel sjølv.


Det er fint om pårørande kan hente deg ved heimreise.


Sjå også www.pasientreiser.no for å søke om refusjon for transport.

Verdisaker og eigedeler

Sjukehuset har ikkje ansvar for private eigedeler og verdisaker. 

Har du barn som skal ta EEG-undersøking?

Sjå korleis det er når Elvie tar EEG.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sengeposten 5V finn du i 5. etasje og nevrologisk poliklinikk i 6. etasje. Bruk heisen ved Narvesen i 1. etasje.

Telefon
52 73 28 78
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag Stengt
sundag stengt
Poliklinikken har stengt i helger og heilagdagar
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

ALS, muskelsvinnsykdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/als-muskelsvinnsykdomALS, muskelsvinnsykdomAALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdom
EEGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG
Epilepsihttps://helse-fonna.no/behandlinger/epilepsiEpilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Hjerneslaghttps://helse-fonna.no/behandlinger/hjerneslagHjerneslagHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hodepinehttps://helse-fonna.no/behandlinger/hodepineHodepineHHodepineHodepineHodepineHodepine
Klinisk nevrologisk undersøkelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelse
ME hos voksne (CFS/kronisk utmattelsessyndrom)https://helse-fonna.no/behandlinger/me-hos-voksne-cfskronisk-utmattelsessyndromME hos voksne (CFS/kronisk utmattelsessyndrom)MCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Multippel sklerose (MS)https://helse-fonna.no/behandlinger/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)MMultippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen, DaTSCANhttps://helse-fonna.no/behandlinger/nukleermedisinsk-undersokelse-av-hjernen-datscanNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen, DaTSCANNNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCAN
Parkinsons sykdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Restless legs (urolige bein)https://helse-fonna.no/behandlinger/restless-legs-urolige-beinRestless legs (urolige bein)RRestless legsRestless legsRestless legsRestless legs
Søvndeprivert EEGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/sovndeprivert-eegSøvndeprivert EEGSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG
Trombolysehttps://helse-fonna.no/behandlinger/trombolyseTrombolyseTHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandling

Fann du det du leita etter?