Nevrologisk seksjon

Vi undersøker og behandlar pasientar med mistanke om sjukdomar i hjerne, ryggmarg, nerver og muskulatur.

Les meir

Nevrologisk seksjon

Kva gjer vi?

Nevrologisk seksjon har ein døgnpost og ein poliklinikk med laboratorium for nevrofysiologi. Vi undersøker og behandlar pasientar med mistanke om sjukdomar i hjerne, ryggmarg, nerver og muskulatur.


Hos oss får du eit godt tverrfagleg tilbod med legar, sjukepleiarar, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og pleiepersonell, i tillegg til logoped og psykolog. For pasientar med kroniske lidingar har vi spesialsjukepleiarfunksjon for å gi ekstra tilgjengelegheit og oppfølging. Det gjeld særleg ved Parkinson, MS (multippel sklerose) og ALS (amytrofisk lateral sclerose), epilepsi, Huntington og hjernesvulst.

Rutinar på sengeposten

Legane går visitt i tidsrommet 10-11, kvardager. I helger kan tidspunktet variere.

Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede. Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, krykker, rullator og rullestol.

God hygiene er viktig. Vask hender før og etter måltid og før og etter toalettbesøk. Bruk også handdesinfeksjon ofte.

Har du barn som skal ta EEG-undersøking?

Sjå korleis det er når Elvie tar EEG.


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sengeposten 5V finn du i 5. etasje og nevrologisk poliklinikk i 6. etasje. Bruk heisen ved Narvesen i 1. etasje.

Besøkstider
måndag 17.00-18.30
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

ALS, muskelsvinnsykdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/als-muskelsvinnsykdomALS, muskelsvinnsykdomAALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdom
EEGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG
Epilepsihttps://helse-fonna.no/behandlinger/epilepsiEpilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Hodepinehttps://helse-fonna.no/behandlinger/hodepineHodepineHHodepineHodepineHodepineHodepine
Klinisk nevrologisk undersøkelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/klinisk-nevrologisk-undersokelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelseKlinisk nevrologisk undersøkelse
ME hos voksne (CFS/kronisk utmattelsessyndrom)https://helse-fonna.no/behandlinger/me-hos-voksne-cfskronisk-utmattelsessyndromME hos voksne (CFS/kronisk utmattelsessyndrom)MCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Multippel sklerose (MS)https://helse-fonna.no/behandlinger/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)MMultippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
Nukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen, DaTSCANhttps://helse-fonna.no/behandlinger/nukleermedisinsk-undersokelse-av-hjernen-datscanNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen, DaTSCANNNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCANNukleærmedisinsk undersøkelse av hjernen - DaTSCAN
Parkinsons sykdomhttps://helse-fonna.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Restless legs (urolige bein)https://helse-fonna.no/behandlinger/restless-legs-urolige-beinRestless legs (urolige bein)RRestless legsRestless legsRestless legsRestless legs
Søvndeprivert EEGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/sovndeprivert-eegSøvndeprivert EEGSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG
Trombolysehttps://helse-fonna.no/behandlinger/trombolyseTrombolyseTHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandlingHjerneslag - trombolysebehandling

Fann du det du leita etter?