Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Vi tilbyr utgreiing og behandling av pasientar med ulike lungesjukdommar. Vi tek i mot pasientar med tilvising frå lege, samt pasientar som treng oppfølgingstime etter sjukehusinnlegging. Vi utfører ulike lungefunksjonstestar og polikliniske behandlingar. Tuberkulosekoordinatoren i Helse Fonna er tilknytta oss. 

Les meir om Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Tuberkulose

Tuberkulosekoordinator følgjer opp pasientar som blir behandla for latent og aktiv tuberkulose, og har både eit pasient- og systemretta ansvar.


Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientane, og fungerer som eit bindeledd mellom spesialisthelsetenesta, kommunehelsetjenesta og andre aktuelle instansar som er involvert i behandlinga.
Kontakt: Tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard, telefon: 52 73 25 78 / 992 05 614. E-post: solfrid.johanne.gaard@helse-fonna.no


Skjema og pasientinformasjon
Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi har felles ekspedisjonsluke med hjertepoliklinikken i 2. etasje. Dersom du tar heisen ved resepsjonen i 1. etasje, finn du luka vår i korridoren til høgre når du kjem ut av heisen.
Telefon
52 73 26 12
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag - sundag Stengt
Poliklikken er stengt i helger og heilagdagar
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Gangtesthttps://helse-fonna.no/behandlinger/gangtestGangtestGGangtestGangtestGangtestGangtest
Pusteprøve diffusjonstesthttps://helse-fonna.no/behandlinger/pusteprove-diffusjonstestPusteprøve diffusjonstestPSpirometri med diffusjonskapasitetSpirometri med diffusjonskapasitetSpirometri med diffusjonskapasitetSpirometri med diffusjonskapasitet
Pusteprøve ergospirometrihttps://helse-fonna.no/behandlinger/pusteprove-ergospirometriPusteprøve ergospirometriPErgospirometriErgospirometriErgospirometriErgospirometri
Pusteprøve spirometrihttps://helse-fonna.no/behandlinger/pusteprove-spirometriPusteprøve spirometriPSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Tuberkulosehttps://helse-fonna.no/behandlinger/tuberkuloseTuberkuloseTTuberkuloseTuberkuloseTuberkuloseTuberkulose

Fann du det du leita etter?