HELSENORGE

Lungepoliklinikk, Haugesund sjukehus

Vi tilbyr utgreiing og behandling av pasientar med ulike lungesjukdommar. Vi tek i mot pasientar med tilvising frå lege, samt pasientar som treng oppfølgingstime etter sjukehusinnlegging. Vi utfører ulike lungefunksjonstestar og polikliniske behandlingar. Tuberkulosekoordinatoren i Helse Fonna er tilknytta oss. 

Fann du det du leita etter?