Lunge sengepost

Velkommen til lunge sengepost

Lunge sengepost

Sengeposten vår er delt i to grupper, lunge 1 og lunge 2. Vi har dobbeltrom og nokre einerom. Viss du ligg på dobbeltrom og ønsker samtale åleine, så vil vi legge til rette for det så langt råd er. Som pasient er du sjølv ansvarleg for verdisakene dine, så ta med minst mogleg til sjukehuset. Ved behov kan vi låse inn verdisakene dine og du får då ei kvittering på det vi har tatt vare på.

Vi som jobbar ved lunge sengepost arbeider for å unngå pasientskader som følge av behandling. Vi følgjer Trygg pleie-programmet, som betyr at vi skal kartlegge og førebygge fall, trykksår og feilernæring. Derfor vil du få spørsmål om dette når du blir innlagt.


Døgnrytme på sengeposten

Kl 07.00-09.00: Vaktskifte og rapport. Måling av blodtrykk, temperatur m.m. Morgonstell.
Kl 08.00-09.00: Frukost og medisiner (pasientkantina er open fram til 09.30)
KL 09.00-11.15: Legevisitt
Kl 11.30-12.30: Lunsj (pasientkantina er open i samme tidsrom)
Kl 12.00-13.00: Medisiner
Kl 14.00-15.00: Middag (pasientkantina er open til kl 15.30)
KL 14.30-15.00: Rapport og vaktskifte
Kl 15.00-17.00: Måling av blodtrykk, temperatur m.m. Medisiner.
Kl 17.00-18.30: Visittid
Kl 18.30-19.30: Kveldsmat (pasientkantina er open i samme tidsrom)
Kl. 19.30-21.30: Kveldsstell og medisiner
Kl 21.40-22.00: Vaktskifte og rapport
Kl 22.00-07.00: Ro. Tilsyn minimum kvar 2.time. Eventuelt medisiner.

Intravenøs antibiotika blir gitt til faste tider. Du får informasjon om dette, dersom du får slik behandling. Dersom du har lyst til å gå ein tur, er det fint om du gir beskjed til personalet før du går.

Besøk og visittider

Pasientar kan ta i mot besøk kl 17.00 – 18.30 alle dagar. Besøk kan vere ei god avveksling når du er pasient. Vi set stor pris på at pårørande og venner respekterer våre besøkstider. Dette fordi vi har ansvar for å legge til rette for god pasientbehandling og arbeidsflyt i avdelinga. Ta kontakt med personalet for besøk utanom visittida.

God handhygiene er viktig på sjukehus. Vi ønskjer at både pasientar og besøkande skal ha god handhygiene. Det heng fleire spritdispensarar i avdelinga som alle kan bruke.


Ta ikkje på deg parfyme eller ta med blomster når du skal til lungeseksjonen.

Viss pårørande har behov for å snakke med en sjukepleiar, kan dei ta kontakt på telefon eller i visittida. Du må ha gitt oss samtykke før vi kan dele opplysningar om deg og di helse med dine pårørande.

Legevisitten

Det er legevisitt alle kvardagar mellom kl 09.00 og kl 11.15. I helga er det ordinær legevisitt berre for pasientar som er nyinnlagte siste døgn. Viss du har spørsmål til vakthavande lege, kan du ta kontakt med sjukepleiar. Dersom du ønsker at pårørande skal vere med på legevisitten, må dette avtalast dagen før. Ta kontakt med sjukepleiar dersom det er aktuelt. Den dagen du blir utskriven, har du vanlegvis ikkje ordinær legevisitt. Legen vil gi deg utskrivingspapir og informasjon før du reiser.

Andre behandlingstilbod

Legen kan ved behov sette deg i kontakt med fysioterapi, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og andre aktuelle behandlingstilbod.
Sjukehuspresten er tilgjengeleg for samtale, både for pasient og pårørande. Personalet kan formidle kontakt.

Prøvar og undersøkingar

Blodprøvar blir tatt mellom kl 07.30 og kl 08.30. Det kan også bli tatt blodprøvar på andre tider. Du vil då få beskjed av personalet, slik at du er tilstades på rommet når prøven skal tas. Du kan bli henvist til andre prøvar og undersøkingar. Du får då informasjon om dette.

Teieplikt og pårørande

Helsepersonell har teieplikt. Det inneber mellom anna at vi ikkje kan gi informasjon om din helsetilstand til pårørande utan at du har gitt ditt samtykke.
Vi ønsker at du sjølv informerer pårørande om helsa di, når helsetilstanden din gjer deg i stand til det. Kvar pasient skal ha ein pårørande som er hovudkontakt for helsepersonellet. Vi treng namn og telefonnummer. Det er mogeleg å avtale ein informasjonssamtale med legen, saman med ein eller fleire pårørande dersom du ønsker det.

Barn som pårørande

Vi på avdelinga kan hjelpe til med informasjon og oppfølging av barn som er pårørande til alvorleg sjuke. Vi kan gi råd og rettleiing til føresette/besteforeldre, og hjelpe til med å informere skule/barnehage og helsesøster. Alle avdelingar har eigen kontaktperson for «Barn som pårørande», spør oss på avdelinga om dette.

Permisjon

Ønske om permisjon vil som regel innvilgast etter avtale med lege. Vi gjer merksam på at reiseutgifter i samband med permisjon ikkje blir dekka av NAV eller sjukehuset.

Måltid i pasientkantina i andre etasje

Pasientkantina ligg i avdelinga og er berre for pasientar. Vi legg stor vekt på å tilby pasientar tilpassa og næringsrik kost. Pårørande og besøkande kan kjøpe mat i kantina i 6.etasje eller i kiosken i 1. etasje.

Vi har følgjande servering i pasientkantina i 2. etasje:

Kl. 08.00-09.30 Frukost
 Kl. 11.30-12.30 Lunsj
Kl. 14.00-15.30 Middag
 Kl. 18.30-19.30 Kvelds.

Kontaktinformasjon

Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?