Hjerte poliklinikk

Hjerte poliklinikk greier ut og kontrollerer pasientar med ulike hjertemedisinske tilstandar og sjukdomar etter tilvising frå lege. Her møter du faggrupper som helsesekretær, sjukepleiar og lege.

 
Utgreiing og behandling

Hjerte poliklinikk

Aktuelle tilstandar som blir undersøkt og behandla hos oss er brystsmerter, rytmeforstyrringar/hjertebank, genetiske hjertesjukdommar, hjertemuskelssjukdommar (kardiomyopatiar), idrettsrelatert hjertesjukdom, medfødde hjertesjukdommar, klaffessjukdommar, hjertetransplanterte og pasientar med alvorleg hjertesvikt/tungpust.

Les mer om hjertesjukdommar på helsenorge.no

Undersøkingar som kan vere aktuelle:

 • Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). Denne undersøkinga kan gjerast med og utan kontrast, ulik form for belastning, og i nokre tilfelle ved hjelp av scop som blir ført ned spiserøyret. Det vil stå i innkallingsbrev kva type undersøking du skal til.
 • Arbeids-EKG. Belastningstest på ergometersykkel eller tredemølle.
 • Opptak av hjerterytme. Ulik type båndopptakarar som registrerer hjerterytme kontinuerleg mens dei er påkobla, eller utstyr der du som pasient må aktivere ein opptakar når du kjenner hjertebank/rytmeforstyrring.
 • Kontroll av pacemaker og hjertestartar.

Hjertesviktpoliklinikken

Spesialsjukepleiarar med vidareutdanning i kardiologi driv hjertesviktpoliklinikken hos oss. Kardiolog (lege som er hjertespesialist) opptrer som supervisor, og har det overordna ansvaret for behandlinga.


Kva gjer vi?

 • Alle pasientar som møter kriteria blir registrerte i Norsk Hjertesviktregister.
 • Funksjonstestar.
 • Informasjon og opplæring til pasient og pårørande. Det er viktig at du som pasient og dine pårørande føler dykk trygge og veit korleis ein best kan leve med sjukdommen.
 • Oppfølging etter eit standardisert forløp.
 • Medisinjustering og kontrollar med blodprøvar etter medisinendringar.
 • Jerninfusjon.

Kven kan tilvisast til oss?

 • Pasientar med nyoppdaga hjertesvikt. 
 • Pasientar med kjent hjertesvikt som har ei forverring av sjukdommen.
 • Pasientar med symptomgivande hjertesvikt i større og mindre grad.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vår poliklinikk ligg i 2.etasje. Bruk heisen ved resepsjonen i første etasje. Ta til høgre når du skal ut av heisen. 
Telefon
52 73 26 11
måndag - fredag 07.30-15.30
laurdag - sundag Stengt
Poliklinikken er stengt i helger og heilagdagar
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Arbeids-EKGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
EKGhttps://helse-fonna.no/behandlinger/ekgEKGEEKGEKGEKGEKG
Pacemaker - kontrollhttps://helse-fonna.no/behandlinger/pacemaker-kontrollPacemaker - kontrollPPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontroll
Ultralyd av hjertethttps://helse-fonna.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertetUltralyd av hjertetUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi

Fann du det du leita etter?