Hjarteavdelinga

Vi tilbyr utgreiing, diagnostikk og utgreiing av pasientar med angina, hjarteinfarkt, hjartesvikt, alvorlege hjarterymteforstyrringar og sykope. Vi behandlar også pasientar med akutte tilstandar og behov for overvaking, slik som sepsis, ketoacidose, rhabdomyolyse, KOLS som krev maskebehadnling, intox og hjerneslag.

Fann du det du leita etter?