HELSENORGE

Hjarteavdelinga

Vi tilbyr diagnostikk og utgreiing av pasientar med angina, hjarteinfarkt, hjartesvikt, alvorlege hjarterytmeforstyrringar og synkope. Vi behandlar også pasientar med akutte tilstandar og behov for overvaking, slik som sepsis, ketoacidose, rhabdomyolyse, KOLS som krev maskebehandling, intox og hjerneslag.

Fann du det du leita etter?