Hemato/endo/infeksjon

Velkommen til oss.

Les meir om Hemato/endo/infeksjon

Hemato/endo/infeksjon

Kven er vi?

Hos oss finn du hematologisk team og endokrinologisk- og infeksjonsteam.

Vi er legar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og sekretær. Du vil også treffe legestudentar, sjukepleiestudentar og helsefagarbeiderlærling.

Visittid

Besøkstid er 17.00-18.30  alle dagar. Besøk utanom desse tidene må avtalast med personalet. Det er ikkje lov å ha blomar på avdelinga.

Kva skal eg ta med meg?

Vi ønskjer at du har med privat tøy, gode sko og toalettsaker. Det er ikkje lov med blomar eller bruk av sterk parfyme.

Hugs god handhygiene

God handhygiene er ekstra viktig når du er på sjukehuset. Både for deg sjølv og dei andre pasientar.


Under opphaldet

Legevisitt

Legevisitten er mellom klokka 10.00 og 12.00 alle kvardagar.


Har dine pårørande ønskje om å delta på legevisitten, kan dette avtalast på avdelinga. Vi ønskjer å forholde oss til ein hovudpårørande under opphaldet. Denne kan dele informasjon som blir gitt til resten av familien.

Blodprøvetaking

Blodprøver er ei viktig del av utgreiinga. For at behandlingsflyten skal bli best mogleg er det viktig at du er på rommet ditt den tida vi tar blodprøva.

Høyr med personalet om når du skal ta blodprøve.


Det er viktig at namnebandet du får er på under heile opphaldet.

Undersøkingar

Dei fleste undersøkingar skjer mellom klokka 8.00 og 16.00 på vekedagar. Nokre undersøkingar krev førebuing. Du får nærare informasjon om dette.

Tidspunkt for undersøkingar kan vere vanskeleg å gi, venting må difor påreknast.

Pasienttøy

Eigne skap på gangen har pasienttøy. Dei er merka med kva tøy dei innheld. Du kan hente tøy ved behov.

Internett/WiFi

Det trådlause nettverket er gratis for pasientar, pårørande og besøkande. Sjå etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin. Bruk mobilnummeret ditt for å motta kode for innlogging.

Telefonbruk

Du kan bruke mobiltelefon hos oss. Bruk gjerne denne når du skal kontakte familie og vener.


Av omsyn til medpasientar og personalet er det greit om du avgrenser talet på telefonsamtalar inne på pasientrommet.


Du kan gjerne sjølv orientere pårørande om sjukdomsforløpet, utreise med meir. Har dine pårørande behov for å snakke med sjukepleiar eller lege er de hjertelig velkommen til å ta kontakt. 


  • Telefonnummeret til avdelinga er 52 73 29 73/52 73 25 30.

Måltid

Måltidene blir servert i pasientkantina eller på rommet for dei som av helsemessige årsaker ikkje kan gå til kantina.

Når du går i kantina må du ha på deg privat tøy.


Det er den same maten som serverast til alle. Har du matallergi eller andre særskilte behov må du gi beskjed til personalet om dette.


Vi har eit pasientkjøleskap i stova. Her kan du sette privat mat og drikke om ønskjeleg. Dette må merkast med initialar og fjernast ved utreise. På gangen har vi vanndispenser du kan nytte.


Tidspunkt for måltid

  • Frukost: 8.00-09.30
  • Lunsj: 11.30-13.00
  •  Middag: 14.30-15.30
  • Kveldsmat: 18.30-19.30

Medisinar

Medisinane du treng under sjukehusopphaldet får du hos oss. Dersom du skal ha intravenøs antibiotika, blir dette gitt til faste tider.

Sjukehusprest og sosionom

Gi oss beskjed dersom du har behov for å snakke med prest eller sosionom.

Behov for kommunal hjelp

Har du kommunal hjelp eller er det oppstått behov for kommunal hjelp, vil i løpet av det første døgnet bli sendt melding til kommunen om innleggingsårsak, behandlingsforløp, hjelpebehov ved utreise og cirka utreisedato.


Vurderingar gjort under opphaldet blir sendt til kommunen.


Ved utreisedag er det kommunen som fattar vedtak for kva hjelp du kan få ut i frå dei opplysingane som er sendt frå oss.

Apotek

Sjukehusapoteket ligg i første etasje ved resepsjonen. Opningstider er måndag til fredag mellom klokka 9.00 og 16.30.

Transport heim

Pasientreiser dekker billigste reisemåte (buss). Dersom det er medisinske årsaker til at du treng drosje heim, får du dekka dette.

Det er også fint om pårørande kan hente ved heimreise.


Sjå også www.pasientreiser.no for å søke om refusjon for transport. Det er ikkje refusjon til transport ved permisjon.

Verdisaker og eigedeler

Sjukehuset ikkje har ansvar for private eigedeler og verdisaker.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Haugesund sjukehus, 5. etasje.
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 29 73 / 52 73 25 30
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Akutt leukemihttps://helse-fonna.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Beinmargskrefthttps://helse-fonna.no/behandlinger/beinmargskreftBeinmargskreftBBeinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)
Diabetes type 2https://helse-fonna.no/behandlinger/diabetes-type-2Diabetes type 2DDiabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2Diabetes type 2
Lymfekrefthttps://helse-fonna.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft

Fann du det du leita etter?