ANeED-studien

Ein klinisk studie av Ambroxol ved tidleg demens med lewylekamar

Demens med lewylekamar (DLB) er den nest vanlegaste formen for demens, etter Alzheimer. DLB gir karakteristiske symptom som kognitiv svikt, synshallusinasjonar, agitasjon, søvnproblem og parkinsonliknande trekk som skjelvingar og trege rørsler. 

DLB er ein demenstype som ofte blir underdiagnostisert og feildiagnostisert. Den har også vore forska svært lite på. Det fins inga behandling som kan bremse utviklinga av sjukdomen eller kurere den. Gjennom ANeED-studien håpar vi å komme eitt skritt nærare ei slik behandling.

ANeED-studien har fire mål:

  • Gjennomføre eit fase 2 randomisert kontrollert forsøk med medisinen Ambroxol til pasientar som har tidleg og mild DLB
  • Evaluere effekten av Ambroxol etter kognitive og adferdsmessige kriterie
  • Etablere eit nettverk av norske klinikkar for framtidig forsking på medsinar med potensiell effekt mot DLB
  • Auke kunnskapen om DLB i befolkinga gjennom eit eige PPI-program (patient and public involvement)
Fann du det du leita etter?