Gruppebilde, forskningsgruppe. (Foto)

ANeED-studien

Ein klinisk studie av Ambroxol ved tidleg demens med lewylekamar.

Demens med lewylekamar (DLB) er den nest vanlegaste formen for demens. DLB gir karakteristiske symptom som kognitiv svikt, synshallusinasjonar, søvnproblem og parkinsonliknande trekk som skjelvingar og trege rørsler. 

DLB er ein demenstype som ofte blir underdiagnostisert og feildiagnostisert. Den har også vore forska svært lite på. Det fins inga behandling som kan bremse utviklinga av sjukdomen eller kurere den. Gjennom ANeED-studien håpar vi å komme eitt skritt nærare ei slik behandling.

Les meir om behandling av demens med lewylekamar

Les om studien i Dagens medisin: Skal teste ut hostemedisin mot «ny» demenstype

Pasientar og pårørande


For helsepersonell


ANeED-studien har desse måla

  • Gjennomføre eit fase 2 randomisert kontrollert forsøk med medisinen Ambroxol til pasientar som har tidleg og mild DLB
  • Etablere eit nettverk av norske klinikkar for framtidig forsking på medsinar med potensiell effekt mot DLB
  • Auke kunnskapen om DLB i befolkinga gjennom eit eige PPI-program (patient and public involvement)

Status april 2020

Søknad om etisk godkjenning og søknad til statens legemiddelverk er sendt inn 16. april.