Forsking og innovasjon

Forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar og er derfor eit naturleg satsingsområde i Helse Fonna.
Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna. Seksjon for forsking og innovasjon er ein ressurs for pasientbehandlinga og bistår dei som treng hjelp og støtte i samband med forskingsprosjekt.

Les meir om Forsking og innovasjon

Forsking og innovasjon

Møt nokre av forskarane våre

Bjørn Egil Vikse: Forsking av internasjonal klasse
Tone Henriksen: Bipolare blir betre med briller
Eva Biringer: Ny kunnskap og betre behandling
Bjørn Gunnar Nedrebø: Å føre medisinen eitt hakk vidare
Heidi Bringsvor: Undring blei til forsking
Arvid Rongve - Med leiande kompetanse på demens

Kontakt oss

Anne Lise Kvalevaag, leiar for forsking og innovasjon
E-post: anne.lise.kvalevaag@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 28 69

Helge Børresen, forskingskonsulent
E-post: helge.borresen@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 2068

Doris Gundersen, forskingsrådgivar 
E-post: doris.gundersen@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 20 47

Eva Biringer, forskingsrådgivar
E-post: eva.biringer@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 09 98

Strategi 2016-2020

Strategi Forsking og innovasjon.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Strategi/Strategi Forsking og innovasjon.pdfStrategi Forsking og innovasjon.pdfpdf2872591

Tilgjengelege verktøy

220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdf220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdfpdf9351
CPSET-norsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/CPSET-norsk.pdfCPSET-norsk.pdfpdf751346
RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - ERFARINGSLÆRER.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - ERFARINGSLÆRER.pdfRECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - ERFARINGSLÆRER.pdfpdf1098241
RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - KURSDELTAKER.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - KURSDELTAKER.pdfRECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - KURSDELTAKER.pdfpdf1001889
RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - LEDER.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/RECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - LEDER.pdfRECOLLECT - Spørreskjema for recoveryskoler og recoverykurs - LEDER.pdfpdf1146392
RECOLLECT - Troskapsmål for recoveryskoler.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/RECOLLECT - Troskapsmål for recoveryskoler.pdfRECOLLECT - Troskapsmål for recoveryskoler.pdfpdf1181220
Recovery Assessment Scale (RAS).pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/Recovery Assessment Scale (RAS).pdfRecovery Assessment Scale (RAS).pdfpdf85345

Doktorgrader som er kreditert Helse Fonna


Kronisk kuldeagglutininsykdom (2004)

Sigbjørn Berentsen

Medisinsk klinikk

 

Stoffskiftet og homocystein (2004)

Bjørn Gunnar Nedrebø

Medisinsk klinikk

 

Clinical, epidemiological, and functional neuroimaging perspectives on the association between depression and neurocognitive function (2006)

Eva Biringer

Klinikk for psykisk helsevern

 

Chronic fatigue syndrome. Health and impairment, treatment and prognosis (2008)

Bjarte Stubhaug

Klinikk for psykisk helsevern

 

Mental health disorders in adults with intellectual disabilities. Methods of assessment and prevalence of mental health disorders and problem behavior (2009)

Oddbjørn Hove

Klinikk for psykisk helsevern

 

God nok? Selvaktelse og interpersonlig fungering hos pasienter innen psykisk helsevern: Forholdet til diagnoser, symptomer og behandlingsutbytte (2009)

Jofrid Bjørkvik

Klinikk for psykisk helsevern

 

Communication difficulties in children identified with psychiatric problems (2010)

Wenche Andersen Helland

Medisinsk klinikk

 

Dementia with Lewy Bodies. Identification, frequency and sleep-disturbances. A cross-sectional clinical dementia cohort study (2011)

Arvid Rongve

Klinikk for psykisk helsevern

 

Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery (2012)
Haldis Økland Lier

Klinikk for psykisk helsevern

 

Rotator cuff disease; aspects concerning injection treatment, outcome assessment and short-term prognosis (2012)

Ole Marius Ekeberg

Klinikk somatikk, Stord

 

Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK) (2012)

Jens Christoffer Skogen

Klinikk for psykisk helsevern

 

Lung cancer on Haugalandet, Norway. A long term follow-up study (2012)

Knut Skaug

Medisinsk klinikk

 

Low birth weight: General health and quality of life in young adult survivors (2013)

Morten Duus Odberg

Klinikk for psykisk helsevern

 

Computer Navigation in Total Knee R13eplacement Surgery. Effect on Outcome (2013)

Øystein Gøthesen

Kirurgisk klinikk

 

Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and Treatment with Neurofeedback (2014)

Nezla Duric

Klinikk for psykisk helsevern

 

Fathers' mental health and child development: The predictive value of fathers' psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children (2014)

Anne Lise Kvalevaag

Klinikk for psykisk helsevern

 

The Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome with special reference to Gut Neuroendocrine System (2015)

Tarek Mazzawi

Klinikk somatikk, Stord

 

Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington's disease: a qualitative study (2016)

Merete Røthing

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care (2016)

Miriam Hartveit

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses (2017)

Else Cathrine Rustad

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

 

Er angst, apati og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon ved mild demens? Med hovedfokus på demens med Lewylegemer (2018)

Monica Haraldseid Breitve

Klinikk for psykisk helsevern

 

Intellectual disability among in-patients with substance use disorders (2018)

Kirsten Braatveit

Klinikk for psykisk helsevern

 

Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi (2019)

Luiza Chwiszczuk

Klinikk for psykisk helsevern

 

Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (2019)

Heidi B. Bringsvor

Seksjon for forsking og innovasjon

 

Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders (2020)

Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Klinikk for psykisk helsevern


Prosjektoversikt 

Ernæring og bruk av helsetjenester hos eldre – En nasjonal kohortstudie basert på Underernæringsregisteret i Helse Bergen, NPR og KPR

Prosjektleder: Eva Biringer

Ansvarlig forsker: Kristin I. Folven

Tverrfaglig prosjekt/Fag og forsking

The CAD5 study: Therapy for chronic cold agglutinin disease: A prospective, non-randomized international multicenter trial on the safety and efficacy of bendamustine and rituximab combination therapy

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Berentsen, Sigbjørn

Medisinsk klinikk

The CAD 6 Study

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Berentsen, Sigbjørn

Medisinsk klinikk

Evaluering av kursene «Nye horisonter» og «Veiviser/Verktøykassa»

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Biringer, Eva

Klinikk for psykisk helsevern

Korleis er behandlingslina nyttig for tilfriskning? - brukarperspektiv på organiseringa av psykisk helsevern

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Biringer, Eva

Klinikk for psykisk helsevern

Er angst, inflammasjon og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon/prognose i demens med Lewylegemer? -En longitudinell studie med data fra Demensstudien på Vestlandet

Prosjektleiar: Årsland, Dag

Ansvarleg forskar: Breitve, Monica H.

Klinikk for psykisk helsevern

TYM - en valideringsstudie

Prosjektleiar: Hynninen, Minna

Ansvarleg forskar: Breitve, Monica H.

Klinikk for psykisk helsevern

Påvirker forskjellige insulinpumpe systemer kliniske parameter hos barn og ungdom med diabetes mellitus 1? En substudie fra Barnediabetesregisteret.

Prosjektleiar: Bratke, Heiko

Ansvarleg forskar: Bratke, Heiko

Klinikk for psykisk helsevern

Intellektuelle evner og tilpasningsferdigheter blandt ruspasienter i Norge

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Braatveit, Kirsten

Klinikk for psykisk helsevern

Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos pasienter med KOLS

Prosjektleiar: Bentsen, Signe Berit

Ansvarleg forskar: Bringsvor, Heidi

Kirurgisk klinikk

Analyse av søvnforstyrrelser, med fokus på REM søvn atferdsforstyrrelser, samt korrelasjoner med kognisjon og nevropatologisk diagnose

Prosjektleiar: Årsland, Dag

Ansvarleg forskar: Chwiszczuk, Luiza

Medisinsk klinikk

Oppfølging av fedmeopererte

Prosjektleiar: Andenes, Randi (Høyskolen Oslo Akershus)

Ansvarleg forskar: Dagsland, Vigdis

Kirurgisk klinikk

QEEG hos ADHD barn og ungdom

Prosjektleiar: Duric, Nezla S.

Ansvarleg forskar: Duric, Nezla S.

Klinikk for psykisk helsevern

Er irritabel tarm en stamcelle sykdom?

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Irritabel tarm i Asia: en unik mulighet til å studere patofysiologi i irritabel tarm

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Kostens rolle hos pasienter med irrtabel tarm syndrom (IBS), med fokusering på mage-tarm hormoner.

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Novel anti-inflammatory agents that act at the DNA lavel: A possible revolutionary approach to the treatment of inflammatory bowel diseases

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Utforskning av sikre prøver for irritabel (følsom tarm) diagnostikk

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Årsaken til irritabel tarm hos pasienter med inflammatorisk tarm sykdom i remisjonsfasen

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Treatment of calcific tendinitis of the Rotator Cuff A randomized, double blinded, sham controlled, international, multicenter study

Prosjektleiar: Moosmayer, Stefan

Ansvarleg forskar: Ekeberg, Ole Marius

Klinikk somatikk, Stord

The happy knee arthroplasty patient

Prosjektleiar: Gøthesen, Øystein

Ansvarleg forskar: Gøthesen, Øystein

Kirurgisk klinikk

Our common responsibility - an intervention study to improve the handover communication between Primary Care and Specialised Health Care

Prosjektleiar: Hartveit, Miriam

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Innføring av fallscreening på sengepost - hvilke faktorer er av betydning for at sykepleiere skal screene pasienter for fallrisiko?

Prosjektleiar: Hartveit, Miriam

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Interface Between Primary Care and Specialist Mental Health Care - the Referral Letters

Prosjektleiar: Aslaksen, Aslak

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Implementeringsstudien

Prosjektleiar: Ruud, Torleif (Akershus Universitetssykehus)

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Kartlegging av kommunikasjon hos små barn

Prosjektleiar: Helland, Wenche Andersen

Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen

Medisinsk klinikk

Premature barn og språkvanskar

Prosjektleiar: Helland, Wenche Andersen

Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen

Medisinsk klinikk

Virtual Darkness as Additive Treatment in Mania

Prosjektleiar: Lund, Anders

Ansvarleg forskar: Henriksen, Tone

Klinikk for psykisk helsevern

Behandling av insomni hos voksne med utviklingshemning

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Livshendelser hos vaksne med utviklingshemning

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Forskningsregister: Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Psykiske lidelser og problematferd hos personer med autisme og psykiskutviklingshemming

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Ikke-medikamentell behandling av søvnlidelser hos voksne med utviklingshemning - multikomponent intervensjon og bruk av blåfilterbriller

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Ressurskrevende personer med psykisk lidelse. En kartleggingsstudie

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Intensive case management modellen som middel for økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Johnsen, Øivind

Klinikk for psykisk helsevern

Nøyaktighet av 3D-serier i native MR skulder

Prosjektleiar: Richter, Blazej

Ansvarleg forskar: Kloster, Vidar

Medisinsk serviceklinikk

Fathers' Mental Health and Socio-emotional and Behavioral Development in their Children. A Project performed on Data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Kvalevaag, Anne Lise

Seksjon for forskning og innovasjon

Psykologiske faktorer ved overvekt. Kartleggings og behandlingsstudie.

Prosjektleiar: Lier, Haldis Økland

Ansvarleg forskar: Lier, Haldis Økland

Klinikk for psykisk helsevern

Fett-Cor

Prosjektleiar: Cramavic, Dana

Ansvarleg forskar: Nadirpour, Saied

Medisinsk klinikk

Fedmekirurgi på Vestlandet

Prosjektleiar: Nedrebø, Bjørn Gunnar

Ansvarleg forskar: Nedrebø, Bjørn Gunnar

Medisinsk klinikk

Moderne vevsanalyse og genetiske risikofaktorer for progredierende IgA glomerulonefritt

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Paunas, Flavia

Medisinsk klinikk

Genetiske forhold ved Lewylegemesykdom

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Rongve, Arvid

Klinikk for psykisk helsevern

Prediction of Dementia with Lewy Bodies in the Dementia-Disease Initiation Study

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Rongve, Arvid

Klinikk for psykisk helsevern

Hemodynamisk stabilitet ved bruk av bupivacain med og uten adrenalintilsetning til paracervicalblokade for konisering under generell anestesi

Prosjektleiar: Langesæter, Eldrid

Ansvarleg forskar: Sjøen, Gunnar

Medisinsk klinikk

Endring av helseplager, funksjonsnivå , livskvalitet og mestring i en samlet allmenpsykiatrisk pasientpopulasjon: Effekt av evidensbaserte intervensjoner

Prosjektleiar: Stubhaug, Bjarte

Ansvarleg forskar: Stubhaug, Bjarte

Klinikk for psykisk helsevern

Autoimmun hemolytisk anemi

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Sundic, Tatjana

Medisinsk service klinikk

Pårørende til personer med demens

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Svendsbø, Ellen (Stipendiat, HVL)

Klinikk for psykisk helsevern

Is risk of kidney disease determined at birth?

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Vikse, Bjørn Egil

Medisinsk klinikk

Lav fødselsvekt og risiko for endestadie nyresvikt ved nyresykdommer diagnostisert med nyrebiopsi

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Vikse, Bjørn Egil

Medisinsk klinikk 

Publikasjonar

Publikasjoner 2011-2014.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2011-2014.pdfPublikasjoner 2011-2014.pdfpdf135562
Publikasjoner 2015.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2015.pdfPublikasjoner 2015.pdfpdf493256
Publikasjoner 2016.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2016.pdfPublikasjoner 2016.pdfpdf541447
Publikasjoner 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2017.pdfPublikasjoner 2017.pdfpdf900418
Publikasjoner 2018.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2018.pdfPublikasjoner 2018.pdfpdf859151

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

Prosjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Prosjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfProsjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfpdf54702
Publikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Publikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfPublikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfpdf141535
Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfRapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfpdf370064

   

 Skjema for deg som skal forske

Vi oppmodar deg til å bruke .docx-filene og fyll ut skjema elektronisk, og send dei til oss på e-post. Takk for hjelpa.

Avslutning av forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Avslutning av forskingsprosjekt.docxAvslutning av forskingsprosjekt.docxdocx79392
Avslutning av forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Avslutning av forskingsprosjekt.pdfAvslutning av forskingsprosjekt.pdfpdf438861
Erklæring om interessekonflikt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Erklæring om interessekonflikt.docxErklæring om interessekonflikt.docxdocx77049
Erklæring om interessekonflikt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Erklæring om interessekonflikt.pdfErklæring om interessekonflikt.pdfpdf569827
Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docxHenvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docxdocx78692
Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdfHenvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdfpdf462664
Intern samarbeidsavtale.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Intern samarbeidsavtale.docxIntern samarbeidsavtale.docxdocx80914
Intern samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Intern samarbeidsavtale.pdfIntern samarbeidsavtale.pdfpdf442161
Retningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Retningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdfRetningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdfpdf186351
Samarbeidsavtale.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale.docxSamarbeidsavtale.docxdocx86574
Samarbeidsavtale, multisenterstudier.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale, multisenterstudier.docxSamarbeidsavtale, multisenterstudier.docxdocx82218
Samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale.pdfSamarbeidsavtale.pdfpdf448918
Samarbeidsavtale - innovasjon.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale - innovasjon.docxSamarbeidsavtale - innovasjon.docxdocx79798
Samarbeidsavtale - innovasjon.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale - innovasjon.pdfSamarbeidsavtale - innovasjon.pdfpdf428572
Samarbeidsavtale, multisenterstudier.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale, multisenterstudier.pdfSamarbeidsavtale, multisenterstudier.pdfpdf474405
Statusmelding forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Statusmelding forskingsprosjekt.docxStatusmelding forskingsprosjekt.docxdocx85708
Statusmelding forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Statusmelding forskingsprosjekt.pdfStatusmelding forskingsprosjekt.pdfpdf506448
Søknad om godkjenning av innhenting av data.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innhenting av data.docxSøknad om godkjenning av innhenting av data.docxdocx95056
Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docxSøknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docxdocx105333
Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdfSøknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdfpdf566764
Søknad om godkjenning av innhenting av data.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innhenting av data.pdfSøknad om godkjenning av innhenting av data.pdfpdf465293
Søknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.docxSøknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.docxdocx87901
Søknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.pdfSøknad om godkjenning av innovasjonsprosjekt.pdfpdf660952
Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docxSøknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docxdocx98735
Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdfSøknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdfpdf509332

Kontaktinformasjon

Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?