Forsking og innovasjon

Forsking styrkar tilbodet vi kan gi våre pasientar og er derfor eit naturleg satsingsområde i Helse Fonna.
Forsking er ei av hovudoppgåvene til Helse Fonna. Seksjon for forsking og innovasjon er ein ressurs for pasientbehandlinga og bistår dei som treng hjelp og støtte i samband med forskingsprosjekt.

Les meir om Forsking og innovasjon

Forsking og innovasjon

Møt nokre av forskarane våre

Bjørn Egil Vikse: Forsking av internasjonal klasse
Tone Henriksen: Bipolare blir betre med briller
Eva Biringer: Ny kunnskap og betre behandling
Bjørn Gunnar Nedrebø: Å føre medisinen eitt hakk vidare
Heidi Bringsvor: Undring blei til forsking
Arvid Rongve - Med leiande kompetanse på demens

Kontakt oss

Anne Lise Kvalevaag, leiar for forsking og innovasjon
E-post: anne.lise.kvalevaag@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 28 69

Helge Børresen, forskingskonsulent
E-post: helge.borresen@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 2068

Doris Gundersen, forskingsrådgivar 
E-post: doris.gundersen@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 20 47

Eva Biringer, forskingsrådgivar
E-post: eva.biringer@helse-fonna.no
Tlf: 52 73 09 98

Strategi 2016-2020

Strategi Forsking og innovasjon.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Strategi/Strategi Forsking og innovasjon.pdfStrategi Forsking og innovasjon.pdf

Tilgjengelege verktøy

220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdf220415RELATION COORDINATION_til nettside.pdf
CPSET-norsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/CPSET-norsk.pdfCPSET-norsk.pdf
Recovery Assessment Scale (RAS).pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Verktøy og instrument/Recovery Assessment Scale (RAS).pdfRecovery Assessment Scale (RAS).pdf

Doktorgrader som er kreditert Helse Fonna


Kronisk kuldeagglutininsykdom (2004)
Sigbjørn Berentsen
Medisinsk klinikk

Stoffskiftet og homocystein (2004)
Bjørn Gunnar Nedrebø
Medisinsk klinikk 

Clinical, epidemiological, and functional neuroimaging perspectives on the association between depression and neurocognitive function (2006)
Eva Biringer
Klinikk for psykisk helsevern 

Chronic fatigue syndrome. Health and impairment, treatment and prognosis (2008)
Bjarte Stubhaug
Klinikk for psykisk helsevern

Mental health disorders in adults with intellectual disabilities. Methods of assessment and prevalence of mental health disorders and problem behavior (2009)
Oddbjørn Hove
Klinikk for psykisk helsevern 

God nok? Selvaktelse og interpersonlig fungering hos pasienter innen psykisk helsevern: Forholdet til diagnoser, symptomer og behandlingsutbytte (2009)
Jofrid Bjørkvik
Klinikk for psykisk helsevern 

Communication difficulties in children identified with psychiatric problems (2010)
Wenche Andersen Helland
Medisinsk klinikk 

Dementia with Lewy Bodies. Identification, frequency and sleep-disturbances. A cross-sectional clinical dementia cohort study (2011)
Arvid Rongve
Klinikk for psykisk helsevern 

Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counselling in patients who undergo bariatric surgery (2012)
Haldis Økland Lier
Klinikk for psykisk helsevern 

Rotator cuff disease; aspects concerning injection treatment, outcome assessment and short-term prognosis (2012)
Ole Marius Ekeberg
Kirurgisk klinikk 

Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK) (2012)
Jens Christoffer Skogen
Klinikk for psykisk helsevern 

Lung cancer on Haugalandet, Norway. A long term follow-up study (2012)
Knut Skaug
Medisinsk klinikk 

Low birth weight: General health and quality of life in young adult survivors (2013)
Morten Duus Odberg
Klinikk for psykisk helsevern 

Computer Navigation in Total Knee R13eplacement Surgery. Effect on Outcome (2013)
Øystein Gøthesen
Kirurgisk klinikk 

Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and Treatment with Neurofeedback (2014)
Nezla Duric
Klinikk for psykisk helsevern 

Fathers' mental health and child development: The predictive value of fathers' psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children (2014)
Anne Lise Kvalevaag
Klinikk for psykisk helsevern 

The Role of Diet in Irritable Bowel Syndrome with special reference to Gut Neuroendocrine System (2015)
Tarek Mazzawi
Klinikk somatikk, Stord 

Towards improved partnerships between health professionals and family caregivers in Huntington's disease: a qualitative study (2016)
Merete Røthing
Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling 

Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care (2016)
Miriam Hartveit
Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses (2017)
Else Cathrine Rustad
Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

Prosjektoversikt 

Ernæringsrisiko, legemidler og bruk av helsetjenester hos eldre – En nasjonal kohortstudie basert på Underernæringsregisteret i Helse Bergen, IPLOS, NPR, Reseptregisteret og KUHR

Prosjektleder: Eva Biringer

Ansvarlig forsker: Kristin I. Folven

Tverrfaglig prosjekt/Fag og forsking

The CAD5 study: Therapy for chronic cold agglutinin disease: A prospective, non-randomized international multicenter trial on the safety and efficacy of bendamustine and rituximab combination therapy

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Berentsen, Sigbjørn

Medisinsk klinikk

The CAD 6 Study

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Berentsen, Sigbjørn

Medisinsk klinikk

Evaluering av kursene «Nye horisonter» og «Veiviser/Verktøykassa»

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Biringer, Eva

Klinikk for psykisk helsevern

Korleis er behandlingslina nyttig for tilfriskning? - brukarperspektiv på organiseringa av psykisk helsevern

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Biringer, Eva

Klinikk for psykisk helsevern

Er angst, inflammasjon og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon/prognose i demens med Lewylegemer? -En longitudinell studie med data fra Demensstudien på Vestlandet

Prosjektleiar: Årsland, Dag

Ansvarleg forskar: Breitve, Monica H.

Klinikk for psykisk helsevern

TYM - en valideringsstudie

Prosjektleiar: Hynninen, Minna

Ansvarleg forskar: Breitve, Monica H.

Klinikk for psykisk helsevern

Påvirker forskjellige insulinpumpe systemer kliniske parameter hos barn og ungdom med diabetes mellitus 1? En substudie fra Barnediabetesregisteret.

Prosjektleiar: Bratke, Heiko

Ansvarleg forskar: Bratke, Heiko

Klinikk for psykisk helsevern

Intellektuelle evner og tilpasningsferdigheter blandt ruspasienter i Norge

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Braatveit, Kirsten

Klinikk for psykisk helsevern

Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos pasienter med KOLS

Prosjektleiar: Bentsen, Signe Berit

Ansvarleg forskar: Bringsvor, Heidi

Kirurgisk klinikk

Analyse av søvnforstyrrelser, med fokus på REM søvn atferdsforstyrrelser, samt korrelasjoner med kognisjon og nevropatologisk diagnose

Prosjektleiar: Årsland, Dag

Ansvarleg forskar: Chwiszczuk, Luiza

Medisinsk klinikk

Oppfølging av fedmeopererte

Prosjektleiar: Andenes, Randi (Høyskolen Oslo Akershus)

Ansvarleg forskar: Dagsland, Vigdis

Kirurgisk klinikk

QEEG hos ADHD barn og ungdom

Prosjektleiar: Duric, Nezla S.

Ansvarleg forskar: Duric, Nezla S.

Klinikk for psykisk helsevern

Er irritabel tarm en stamcelle sykdom?

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Irritabel tarm i Asia: en unik mulighet til å studere patofysiologi i irritabel tarm

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Kostens rolle hos pasienter med irrtabel tarm syndrom (IBS), med fokusering på mage-tarm hormoner.

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Novel anti-inflammatory agents that act at the DNA lavel: A possible revolutionary approach to the treatment of inflammatory bowel diseases

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Utforskning av sikre prøver for irritabel (følsom tarm) diagnostikk

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Årsaken til irritabel tarm hos pasienter med inflammatorisk tarm sykdom i remisjonsfasen

Prosjektleiar: El-Salhy, Magdy

Ansvarleg forskar: El-Salhy, Magdy

Klinikk somatikk, Stord

Treatment of calcific tendinitis of the Rotator Cuff A randomized, double blinded, sham controlled, international, multicenter study

Prosjektleiar: Moosmayer, Stefan

Ansvarleg forskar: Ekeberg, Ole Marius

Klinikk somatikk, Stord

The happy knee arthroplasty patient

Prosjektleiar: Gøthesen, Øystein

Ansvarleg forskar: Gøthesen, Øystein

Kirurgisk klinikk

Our common responsibility - an intervention study to improve the handover communication between Primary Care and Specialised Health Care

Prosjektleiar: Hartveit, Miriam

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Innføring av fallscreening på sengepost - hvilke faktorer er av betydning for at sykepleiere skal screene pasienter for fallrisiko?

Prosjektleiar: Hartveit, Miriam

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Interface Between Primary Care and Specialist Mental Health Care - the Referral Letters

Prosjektleiar: Aslaksen, Aslak

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Implementeringsstudien

Prosjektleiar: Ruud, Torleif (Akershus Universitetssykehus)

Ansvarleg forskar: Hartveit, Miriam

Klinikk for psykisk helsevern

Kartlegging av kommunikasjon hos små barn

Prosjektleiar: Helland, Wenche Andersen

Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen

Medisinsk klinikk

Premature barn og språkvanskar

Prosjektleiar: Helland, Wenche Andersen

Ansvarleg forskar: Helland, Wenche Andersen

Medisinsk klinikk

Virtual Darkness as Additive Treatment in Mania

Prosjektleiar: Lund, Anders

Ansvarleg forskar: Henriksen, Tone

Klinikk for psykisk helsevern

Behandling av insomni hos voksne med utviklingshemning

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Livshendelser hos vaksne med utviklingshemning

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Forskningsregister: Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Psykiske lidelser og problematferd hos personer med autisme og psykiskutviklingshemming

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Ikke-medikamentell behandling av søvnlidelser hos voksne med utviklingshemning - multikomponent intervensjon og bruk av blåfilterbriller

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Ressurskrevende personer med psykisk lidelse. En kartleggingsstudie

Prosjektleiar: Hove, Oddbjørn

Ansvarleg forskar: Hove, Oddbjørn

Klinikk for psykisk helsevern

Intensive case management modellen som middel for økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Johnsen, Øivind

Klinikk for psykisk helsevern

Nøyaktighet av 3D-serier i native MR skulder

Prosjektleiar: Richter, Blazej

Ansvarleg forskar: Kloster, Vidar

Medisinsk serviceklinikk

Fathers' Mental Health and Socio-emotional and Behavioral Development in their Children. A Project performed on Data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Prosjektleiar: Biringer, Eva

Ansvarleg forskar: Kvalevaag, Anne Lise

Seksjon for forskning og innovasjon

Psykologiske faktorer ved overvekt. Kartleggings og behandlingsstudie.

Prosjektleiar: Lier, Haldis Økland

Ansvarleg forskar: Lier, Haldis Økland

Klinikk for psykisk helsevern

Fett-Cor

Prosjektleiar: Cramavic, Dana

Ansvarleg forskar: Nadirpour, Saied

Medisinsk klinikk

Fedmekirurgi på Vestlandet

Prosjektleiar: Nedrebø, Bjørn Gunnar

Ansvarleg forskar: Nedrebø, Bjørn Gunnar

Medisinsk klinikk

Moderne vevsanalyse og genetiske risikofaktorer for progredierende IgA glomerulonefritt

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Paunas, Flavia

Medisinsk klinikk

Genetiske forhold ved Lewylegemesykdom

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Rongve, Arvid

Klinikk for psykisk helsevern

Prediction of Dementia with Lewy Bodies in the Dementia-Disease Initiation Study

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Rongve, Arvid

Klinikk for psykisk helsevern

Hemodynamisk stabilitet ved bruk av bupivacain med og uten adrenalintilsetning til paracervicalblokade for konisering under generell anestesi

Prosjektleiar: Langesæter, Eldrid

Ansvarleg forskar: Sjøen, Gunnar

Medisinsk klinikk

Endring av helseplager, funksjonsnivå , livskvalitet og mestring i en samlet allmenpsykiatrisk pasientpopulasjon: Effekt av evidensbaserte intervensjoner

Prosjektleiar: Stubhaug, Bjarte

Ansvarleg forskar: Stubhaug, Bjarte

Klinikk for psykisk helsevern

Autoimmun hemolytisk anemi

Prosjektleiar: Berentsen, Sigbjørn

Ansvarleg forskar: Sundic, Tatjana

Medisinsk service klinikk

Pårørende til personer med demens

Prosjektleiar: Rongve, Arvid

Ansvarleg forskar: Svendsbø, Ellen (Stipendiat, HVL)

Klinikk for psykisk helsevern

Is risk of kidney disease determined at birth?

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Vikse, Bjørn Egil

Medisinsk klinikk

Lav fødselsvekt og risiko for endestadie nyresvikt ved nyresykdommer diagnostisert med nyrebiopsi

Prosjektleiar: Vikse, Bjørn Egil

Ansvarleg forskar: Vikse, Bjørn Egil

Medisinsk klinikk 

Publikasjonar

Publikasjoner 2011-2014.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2011-2014.pdfPublikasjoner 2011-2014.pdf
Publikasjoner 2015.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2015.pdfPublikasjoner 2015.pdf
Publikasjoner 2016.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2016.pdfPublikasjoner 2016.pdf
Publikasjoner 2017.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2017.pdfPublikasjoner 2017.pdf
Publikasjoner 2018.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Publikasjonar/Publikasjoner 2018.pdfPublikasjoner 2018.pdf

Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling

Prosjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Prosjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfProsjektoversikt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdf
Publikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Publikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfPublikasjonar Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdf
Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling/Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdfRapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling.pdf

   

 Skjema for deg som skal forske

Vi oppmodar deg til å bruke .docx-filene og fyll ut skjema elektronisk, og send dei til oss på e-post. Takk for hjelpa.

Avslutning av forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Avslutning av forskingsprosjekt.docxAvslutning av forskingsprosjekt.docx
Avslutning av forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Avslutning av forskingsprosjekt.pdfAvslutning av forskingsprosjekt.pdf
Erklæring om interessekonflikt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Erklæring om interessekonflikt.pdfErklæring om interessekonflikt.pdf
Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docxHenvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.docx
Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Henvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdfHenvendelse om innsyn-sletting-tilbaketrekking av samtykke.pdf
Retningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Retningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdfRetningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Fonna.pdf
Samarbeidsavtale.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale.docxSamarbeidsavtale.docx
Statusmelding forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Statusmelding forskingsprosjekt.docxStatusmelding forskingsprosjekt.docx
Samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Samarbeidsavtale.pdfSamarbeidsavtale.pdf
Erklæring om interessekonflikt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Erklæring om interessekonflikt.docxErklæring om interessekonflikt.docx
Statusmelding forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Statusmelding forskingsprosjekt.pdfStatusmelding forskingsprosjekt.pdf
Søknad om godkjenning av innhenting av data.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innhenting av data.docxSøknad om godkjenning av innhenting av data.docx
Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docxSøknad om godkjenning av forskingsprosjekt.docx
Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdfSøknad om godkjenning av forskingsprosjekt.pdf
Søknad om godkjenning av innhenting av data.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av innhenting av data.pdfSøknad om godkjenning av innhenting av data.pdf
Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docxSøknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.docx
Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-avdeling/Documents/Forsking og innovasjon/Skjema for deg som skal forske/Søknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdfSøknad om godkjenning av kvalitetsforbedringsprosjekt.pdf

Kontakt

Oppmøtestad
Møllervegen 22, Haugesund.
Telefon
52732869
E-post

Forskingsnyheiter frå Helse Fonna

Forskingsnyheiter frå sjukehusa i Noreg

 • Nordlandssykehuset
  Individualisert gruppebasert fysioterapi positivt for personer med MS

  Forskere ved Nordlandssykehuset har utviklet en ny fysioterapi-tilnærming for pasienter med MS: Intensiv og tilpasset gruppebasert trening. Resultatene viser at pasientene blir bedre – og det varer!

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Nyfødte kan ta skade av for mye antibiotika

  Hvis nyfødte utsettes for langvarig antibiotikabruk, kan de få svakere immunforsvar, økt sykelighet og økt fare for antibiotikaresistens. Start antibiotikabehandling sjeldnere og stopp fortere, anbefaler forskere i Tromsø.

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Først i verden med unikt funn i hjernen

  Tenk deg at du ved å få se på utseendet til biler skal forutse hvilke av dem som i fremtiden kommer til å bli totalvrak i en ulykke. Akkurat så umulig er oppgaven som hjerneforskere i Tromsø har tatt på seg. Svarene de nå har funnet vekker...

 • Oslo universitetssykehus
  Betennelsesdempende medisiner med god effekt på hjerteinfarkt

  Hva får du når tre innovative forskere vil finne en ny medisinsk behandling for hjerteinfarkt? Et spennende resultat etter utprøving av et betennelsesdempende preparat – brukt på hjerteinfarkt!

 • Oslo universitetssykehus
  Vil ruste opp kroppens soldater til å bli bedre i kampen mot kreft

  Kreftforsker Johanna Olweus har vist at immunceller fra friske blodgivere kan gjenkjenne mutasjoner i kreftcellene til pasienter. Dette åpner nye muligheter for genterapi av kreft.

 • St. Olavs hospital
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Med hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • St. Olavs hospital
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • Helse Nord-Trøndelag
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • Helse Bergen
  Livet etter et slag i ung alder

  Et slag kan endre livet totalt. For en mor i 30-årene vil et hjerneslag kunne påvirke alt fra jobbkarriere til lekselesing med barna. NOR-SYS-studien har som formål å gjøre livet hennes best mulig.

 • Helse Bergen
  Vil revolusjonere behandlingen av Parkinsons sykdom

  Ved å finne "the missing link" mellom miljø og genetikk mener Charalampos Tzoulis at han vil kunne revolusjonere både forståelsen og behandlingen av hjernesykdommen Parkinsons sykdom.

 • Helse Bergen
  I mål med Mottaksklinikken

  Det er snart ti år siden man på Haukeland universitetssjukehus begynte å jobbe med et konsept som fundamentalt har endret hvordan sykehuset tar imot «øyeblikkelig hjelp-pasienter». Endringen får også store konsekvenser for driften i resten av sykehuset.

 • Helse Bergen
  Frå dødsdom til håp

  Å få diagnosen kreft i bukspyttkjertelen blir ofte omtalt som ein dødsdom. Ein fersk studie frå Haukeland universitetssjukehus viser at ein kombinasjon av ultralyd og kontrastbobler med cellegift kan doble levetida for desse pasientane.

 • Oslo universitetssykehus
  Forsket seg frem til behandling av kronisk kuldeagglutininsykdom

  150 personer i Norge lever med kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD). Tidligere har behandlingen for disse vært redusert til å måtte holde seg innendørs på vinterstid og unngå å bli nedkjølt. Et forskningsprosjekt med Geir Erland Tjønnfjord i...

 • Oslo universitetssykehus
  HoloViz - fra 2D til 3D

  HoloViz er prosjektet som gjør at kirurgene kan planlegge kompliserte operasjoner ved hjelp av hologrammer.

 • Vestre Viken
  Kunstig intelligens finner sykdom som leger kan overse

  Ny forskning kan gi bedre pasientbehandling og øke effekten av tarmkreftscreening.

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.