HELSENORGE

Føde og barsel Haugesund

Ved Haugesund sjukehus har vi opp mot 1400 fødslar i året. Vi tar imot barn frå og med svangerskapsveke 28 eller om barnet er over 1000 gram. Trugande fødslar før veke 28 blir overflytta til Stavanger Universitetssjukehus eller Kvinneklinikken i Bergen. 


For gravide og fødande har vi følgjande tilbod: Svangerskapspoliklinikk for deg som har komplikasjonar i svangerskapet, observasjonssenger, fødeeining med fem fødestover og barseleining med barselpoliklinikk. 


Bruk lenka under for finne masse meir om fødsel og barseltid.

Fann du det du leita etter?