HELSENORGE

Behandlingshjelpemidler

Vi låner ut medisinsk-teknisk utstyr til pasientar som treng å ha dette med seg heim etter opphald på sjukehus eller poliklinikk. 


Akkurat no er vi på flyttefot. Les meir om kva som skjer og korleis du bestiller utstyr frå oss under.

Fann du det du leita etter?