HELSENORGE

Ambulanse

Ambulansetenesta i Helse Fonna dekker 18 kommunar i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Indre Hardanger og Ryfylke. Innbyggartalet i området vårt er omlag 180 000.

Vi har ti ambulansestasjonar og flåten har 16 døgnbilar, ein dagbil, seks beredskapsbilar, ambulansebåt, legebil og bussen Helseekspressen.

Ambulansetenesta høyrer til i klinikk for medisinske tenester og beredskap.Fann du det du leita etter?