Ambulanse

Ambulansetenesta i Helse Fonna dekker 18 kommunar i Nord-Rogaland, Sunnhordland og Ryfylke. Innbyggartalet er omlag 180 000.

Vi har ti ambulansestasjonar og flåten har 16 døgnbilar, ein dagbil, seks beredskapsbilar, ambulansebåt, legebil og bussen Helseekspressen.

Ambulansetenesta høyrer til i klinikk for medisinsk service og beredskap.

Les meir om Ambulanse

Ambulanse

Kontakt

Ved alvorlege og livstruande skader, ring 113. Ved andre tilstandar, kontakt legevakt på telefon 116 117 eller ta kontakt med din fastlege.

Område 1, Hardanger og Ryfylke:
Roger Lynghamar, seksjonsleiar. Tlf: 53 65 12 05
Odda, Jondal, Ullensvang, Sauda, Suldal

Område 2, Sunnhordland:
Ingvill Hystad Kyvik, seksjonsleiar. Tlf: 992 88 072/53 49 12 73
Stord, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Fitjar

Område 3, Haugalandet:
Sven Ytreland, seksjonsleiar. Tlf: 52 73 26 78.
Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Etne, Bokn, Tysvær, Sveio, Utsira

Medisinskfagleg rådgivar:
Alf Stolt-Nielsen Reksten, overlege. 52 73 36 59. 

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?