Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendingar

Kommande arrangement

Astmakurs aug/okt 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-augokt-2019-haugesund-2019-08-28Astmakurs aug/okt 2019, HaugesundKurs for deg som har astma og dine pårørande.Kurs for deg som har astma og dine pårørande.28.08.2019 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Kurs i helsepedagogikk, Stord, september 2019.https://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-i-helsepedagogikk-stord-september-2019-2019-09-12Kurs i helsepedagogikk, Stord, september 2019.Kurs i helsepedagogikk er ein modul i det helsepedagogiske tilbodet hos FOUSAM. Målgruppa er tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.Helsepedagogikk kurset er ein modul i det helsepedagogiske tilbodet hos FOUSAM. Målgruppa er tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.12.09.2019 07:00:00KursRehabiliteringssenteret, Stord. Lønningsåsen 9 5417 StordHelse Fonna
Hjartekurs nr.2 september 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-nr2-september-2019-haugesund-2019-09-17Hjartekurs nr.2 september 2019 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.17.09.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Ungdomskurs IBD, september 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ungdomskurs-ibd-september-2019-haugesund-2019-09-25Ungdomskurs IBD, september 2019, HaugesundKurs for ungdom med kronisk tarmsjukdom (Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt). Kurset er meint å gi deg som pasient, og dine pårørande, råd og rettleiing for å meistre livet med kronisk tarmsjukdom på ein god måte.Kurs for ungdom med kronisk tarmsjukdom (Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt).25.09.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs oktober 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-oktober-2019-haugesund-2019-10-01Hjartekurs oktober 2019, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 01.10.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Epilepsikurs, for foreldre til nydiagnostiserte barn. oktober 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/epilepsikurs-for-foreldre-til-nydiagnostiserte-barn-oktober-2019-haugesund-2019-10-02Epilepsikurs, for foreldre til nydiagnostiserte barn. oktober 2019, HaugesundKurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved epilepsi hos barn. Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved epilepsi hos barn. 02.10.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
"Plutseleg Vaksen", oktober 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/plutseleg-vaksen-oktober-2019-haugesund-2019-10-03"Plutseleg Vaksen", oktober 2019, HaugesundKven, kva og korleis? Foreldrerolla i endring: Plutseleg Vaksen er eit pårørandekurs til foresatte som har ungdom med ein funksjonshemming. Pårørandekurs til foresatte som har ungdom med ein funksjonshemming.03.10.2019 07:30:00KursBUP HaugesundKurset går over fire dagar og arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten. OBS: Kurset foregår i BUP sine lokaler.Helse Fonna
Diabetes type 1, 08. oktober 2019, Stord https://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-1-08-oktober-2019-stord-2019-10-08Diabetes type 1, 08. oktober 2019, Stord 3 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande. 3 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande. 08.10.2019 11:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, oktober 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-oktober-2019-haugesund-2019-10-18Diabetes type 2 kurs, oktober 2019 HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 18.10.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Astmakurs okt/nov 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-oktnov-2019-haugesund-2019-10-23Astmakurs okt/nov 2019, HaugesundKurs for deg som har astma, og dine pårørande.Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.23.10.2019 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Ulcerøs kolitt kurs, oktober 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ulceros-kolitt-kurs-oktober-2019-haugesund-2019-10-25Ulcerøs kolitt kurs, oktober 2019, HaugesundKurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.25.10.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs okt/nov 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-oktnov-2019-haugesund-2019-10-29Hjartekurs okt/nov 2019, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 29.10.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 1 kurs, 29. oktober 2019, Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-1-kurs-29-oktober-2019-stord-2019-10-29Diabetes type 1 kurs, 29. oktober 2019, Stord3 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande. 3 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande.29.10.2019 12:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Starthjelpkurs okt/nov 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/starthjelpkurs-oktnov-2019-haugesund-2019-10-30Starthjelpkurs okt/nov 2019 HaugesundKurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.30.10.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Tinnituskurs november2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/tinnituskurs-november2019-haugesund-2019-11-08Tinnituskurs november2019 HaugesundKurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.Kurs for deg med tinnitus.08.11.2019 08:00:00KursBUP HaugesundVinjes gate 10, 5522 Haugesund. Det er ikkje parkeringsplassar for kursdeltakerar utanfor lokalet, me ber dykk difor om å finne parkeringsplass i parkeringshuset til Haugesund sjukehus, eller evt parkeingsplassen vis-a-vis Haugesund stadion.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, november 2019, Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-november-2019-stord-2019-11-11Diabetes type 2 kurs, november 2019, StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 11.11.2019 07:30:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, november 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-november-2019-haugesund-2019-11-15Diabetes type 2 kurs, november 2019, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 15.11.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Cøliaki kurs november 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/coliaki-kurs-november-2019-haugesund-2019-11-22Cøliaki kurs november 2019 HaugesundKurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.22.11.2019 08:00:00KursGrunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs nov/des 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-novdes-2019-haugesund-2019-11-26Hjartekurs nov/des 2019 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.26.11.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Autismekurs, foreldre november 2019, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/autismekurs-foreldre-november-2019-haugesund-2019-11-28Autismekurs, foreldre november 2019, Haugesund Kurs for foresatte til nydiagnostiserte barn med autismeKurs for foresatte til barn med autisme28.11.2019 08:00:00KursBUP HaugesundKurset arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten i samarbeid med BUP. Kurset foregår i BUP sine lokaler.Helse Fonna
Nyrekurs desember 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-desember-2019-haugesund-2019-12-04Nyrekurs desember 2019 HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.04.12.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler (kursrom 103, 1 etg) hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Morbus Crohn kurs, desember 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/morbus-crohn-kurs-desember-2019-haugesund-2019-12-09Morbus Crohn kurs, desember 2019, HaugesundKurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande09.12.2019 09:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs desember 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-desember-2019-haugesund-2019-12-10Hjartekurs desember 2019 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deiras pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.10.12.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs januar 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-januar-2020-haugesund-2020-01-21Hjartekurs januar 2020, HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande21.01.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs februar 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-februar-2020-haugesund-2020-02-18Hjartekurs februar 2020, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.18.02.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Nyrekurs mai 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-mai-2020-haugesund-2020-05-12Nyrekurs mai 2020, HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.12.05.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna

Faste arrangement

Kurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, Stavangerhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-for-foreldre-til-barn-og-unge-med-mecfs-stavangerKurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, StavangerOpplæringstilbud i Stavanger for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha fått bekrefta diagnosen. Opplæringstilbud for foreldre til barn og unge med CFS/ME (Stavanger)Helse Fonna
KOLS rehabilitering Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kols-rehabilitering-haugesundKOLS rehabilitering HaugesundRehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.KOLS rehabiliteringsprogram som går over fem veker.Helse Fonna
HIV-kurs, tilbod v/Stavanger Universitetssjukehushttps://helse-fonna.no/arrangementer/hiv-kurs-tilbod-vstavanger-universitetssjukehusHIV-kurs, tilbod v/Stavanger UniversitetssjukehusKurs for pasientar som er smitta med HIV. Kurs for pasientar som er smitta med HIV.Helse Fonna

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.