Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendingar

Kommande arrangement

Multippel sklerose (MS) kurs januar 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/multippel-sklerose-ms-kurs-januar-2019-haugesund-2019-01-08Multippel sklerose (MS) kurs januar 2019 HaugesundKurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.Kurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.08.01.2019 10:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Rus og psykisk helse-dag 2019https://helse-fonna.no/arrangementer/rus-og-psykisk-helse-dag-2019-2019-01-14Rus og psykisk helse-dag 2019Velkommen til Rus og psykisk helse-dag 2019.Velkommen til Rus og psykisk helse-dag 2019.14.01.2019 09:00:00FagdagHøgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45 Helse Fonna
Hjartekurs januar 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-januar-2019-haugesund-2019-01-15Hjartekurs januar 2019 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deiras pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.15.01.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, 2019 Oddahttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-2019-odda-2019-01-16Diabetes type 2 kurs, 2019 OddaFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen, og dine pårørande. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen, og dine pårørande. 16.01.2019 08:00:00KursOdda sjukehus3 etg. sjukeheimsbygget ved Odda sykehus Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, januar 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-januar-2019-haugesund-2019-01-25Diabetes type 2 kurs, januar 2019 HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 25.01.2019 07:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshophttps://helse-fonna.no/arrangementer/sosial-ferdigheitstrening-for-barn-og-unge-med-autismespekterforstyrring-workshop/05-02-2019Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshopTeam for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. Team for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. 04.02.2019 23:00:00Haugesund sjukehusAuditorietHelse Fonna
Hjartekurs februar 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-februar-2019-haugesund-2019-02-05Hjartekurs februar 2019 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.05.02.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Kurs for overvektsopererte, februar 2019 Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-for-overvektsopererte-februar-2019-haugesund-2019-02-13Kurs for overvektsopererte, februar 2019 Haugesund Kurs for deg som er overvektsoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.Kurs for deg som er overvektoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.13.02.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Morbus Crohn kurs februar 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/morbus-crohn-kurs-februar-2019-haugesund-2019-02-14Morbus Crohn kurs februar 2019, HaugesundKurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande14.02.2019 09:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Tinnituskurs februar 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/tinnituskurs-februar-2019-haugesund-2019-02-15Tinnituskurs februar 2019 HaugesundKurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.Kurs for deg med tinnitus .15.02.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Ulcerøs kolitt kurs, februar 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ulceros-kolitt-kurs-februar-2019-haugesund-2019-02-20Ulcerøs kolitt kurs, februar 2019, HaugesundKurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.20.02.2019 09:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshophttps://helse-fonna.no/arrangementer/sosial-ferdigheitstrening-for-barn-og-unge-med-autismespekterforstyrring-workshop/05-03-2019Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshopTeam for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. Team for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. 04.03.2019 23:00:00Haugesund sjukehusAuditorietHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mars 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mars-2019-haugesund-2019-03-05Diabetes type 2 kurs, mars 2019, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 05.03.2019 07:30:00KursHaugesund sjukehusI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Smertemeistringskurs mars 2019 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/smertemeistringskurs-mars-2019-haugesund-2019-03-06Smertemeistringskurs mars 2019 HaugesundSmertemeistringskurs for pasientar og deira pårørandeSmertemeistringskurs for pasientar og deira pårørande05.03.2019 23:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs mars 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mars-2019-haugesund-2019-03-12Hjartekurs mars 2019, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 12.03.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs mars/april 2019, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-marsapril-2019-haugesund-2019-03-26Hjartekurs mars/april 2019, Haugesund Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.26.03.2019 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshophttps://helse-fonna.no/arrangementer/sosial-ferdigheitstrening-for-barn-og-unge-med-autismespekterforstyrring-workshop/02-04-2019Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshopTeam for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. Team for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. 01.04.2019 22:00:00Haugesund sjukehusAuditorietHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, april 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-april-2019-haugesund-2019-04-05Diabetes type 2 kurs, april 2019, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 05.04.2019 06:45:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Hjartekurs april/mai 2019, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-aprilmai-2019-haugesund-2019-04-30Hjartekurs april/mai 2019, Haugesund Kurset er for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller operasjon av blodårene på hjartet.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.30.04.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Tinnituskurs mai 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/tinnituskurs-mai-2019-haugesund-2019-05-03Tinnituskurs mai 2019, HaugesundKurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.03.05.2019 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshophttps://helse-fonna.no/arrangementer/sosial-ferdigheitstrening-for-barn-og-unge-med-autismespekterforstyrring-workshop/07-05-2019Sosial ferdigheitstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring - workshopTeam for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. Team for barnehabilitering vil våren 2019 starte opp eit 4-dagars workshoptilbod til foreldre, skular og PPT kontor i Helse Fonna. Tema er sosial trening med barn og unge med autismespekterforstyrring. 06.05.2019 22:00:00Haugesund sjukehusAuditorietHelse Fonna
Kurs for overvektsopererte, mai 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-for-overvektsopererte-mai-2019-haugesund-2019-05-08Kurs for overvektsopererte, mai 2019, HaugesundKurs for deg som er overvektsoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.Kurs for deg som er overvektoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.08.05.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Nyrekurs, mai 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-mai-2019-haugesund-2019-05-14Nyrekurs, mai 2019, HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.14.05.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mai 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mai-2019-haugesund-2019-05-24Diabetes type 2 kurs, mai 2019, Haugesund24.05.2019 06:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Hjartekurs juni 2019, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-juni-2019-haugesund-2019-06-11Hjartekurs juni 2019, HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.11.06.2019 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna

Faste arrangement

IBS-kurs: Å leve med irritabel tarmhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ibs-kurs-a-leve-med-irritabel-tarmIBS-kurs: Å leve med irritabel tarmDu vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.Helse Fonna
Kurs i sinnemeistringhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-i-sinnemeistringKurs i sinnemeistringSinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.Helse Fonna
KOLS rehabilitering Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kols-rehabilitering-haugesundKOLS rehabilitering HaugesundRehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.KOLS rehabiliteringsprogram som går over fem veker.Helse Fonna
Kurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, Stavangerhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-for-foreldre-til-barn-og-unge-med-mecfs-stavangerKurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, StavangerOpplæringstilbud i Stavanger for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha fått bekrefta diagnosen. Opplæringstilbud for foreldre til barn og unge med CFS/ME (Stavanger)Helse Fonna
HIV-kurs, tilbod v/Stavanger Universitetssjukehushttps://helse-fonna.no/arrangementer/hiv-kurs-tilbod-vstavanger-universitetssjukehusHIV-kurs, tilbod v/Stavanger UniversitetssjukehusKurs for pasientar som er smitta med HIV, og deira pårørande. Kurs for pasientar som er smitta med HIV, og deira pårørande. Helse Fonna

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.