Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendingar

Kommande arrangement

Diabetes type 2 kurs, april 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-april-2018-haugesund-2018-04-24Diabetes type 2 kurs, april 2018, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 24.04.2018 06:45:00KursHaugesund sjukehusI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Kurs for overvektsopererte april 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-for-overvektsopererte-april-2018-haugesund-2018-04-25Kurs for overvektsopererte april 2018, HaugesundEtter ein overvektsoperasjon vil ein oppleva mange endringar i livet, nokre er relatert til operasjonen og andre av vekttapet.25.04.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mai 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mai-2018-stord-2018-05-07Diabetes type 2 kurs, mai 2018 StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 07.05.2018 06:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Epilepsikurs, for foreldre. Mai 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/epilepsikurs-for-foreldre-mai-2018-haugesund-2018-05-08Epilepsikurs, for foreldre. Mai 2018 HaugesundKurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved epilepsi hos barn. 08.05.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Morbus Crohn kurs, mai 2018https://helse-fonna.no/arrangementer/morbus-crohn-kurs-mai-2018-2018-05-09Morbus Crohn kurs, mai 2018Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.09.05.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs mai 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mai-2018-haugesund-2018-05-15Hjartekurs mai 2018, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 15.05.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Grunnkurs rus - ungdom, rus og voldhttps://helse-fonna.no/arrangementer/grunnkurs-rus-ungdom-rus-og-vold-2018-05-15Grunnkurs rus - ungdom, rus og vold15.05.2018 07:00:00KursAuditoriet, Høgskulen på Vestlandet, HaugesundHelse Fonna
Parkinsons sjukdom kurs mai 2018 Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/parkinsons-sjukdom-kurs-mai-2018-haugesund-2018-05-23Parkinsons sjukdom kurs mai 2018 Haugesund Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.23.05.2018 07:00:00KursHelse Fonna
Autismekurs, barn mai 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/autismekurs-barn-mai-2018-haugesund-2018-05-24Autismekurs, barn mai 2018, HaugesundKurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien. 24.05.2018 07:15:00KursBUP HaugesundKurset arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten i samarbeid med BUP. Kurset foregår i BUP sine lokaler.Helse Fonna
Hjartekurs mai 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mai-2018-stord-2018-05-28Hjartekurs mai 2018 StordKurset er pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.28.05.2018 07:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 1 kurs, mai 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-1-kurs-mai-2018-stord-2018-05-29Diabetes type 1 kurs, mai 2018 Stord4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.28.05.2018 22:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mai/juni 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-maijuni-2018-haugesund-2018-05-29Diabetes type 2 kurs, mai/juni 2018, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 29.05.2018 06:45:00KursHaugesund sjukehusI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mai, Oddahttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mai-odda-2018-05-30Diabetes type 2 kurs, mai, OddaMålsetjing for kurset er at du som har diabetes skal få hjelp til å meistre kvardagen og oppleve å få betre kontroll over eigen situasjon. Å få ny kunnskap kombinert med erfaringsutveksling i gruppa kan bidra til dette. 30.05.2018 07:00:00KursOdda sjukehusHelse Fonna
Nyrekurs, juni 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-juni-2018-haugesund-2018-06-05Nyrekurs, juni 2018, HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.05.06.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs juni 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-juni-2018-haugesund-2018-06-12Hjartekurs juni 2018, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 12.06.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Fagdag: Meistring når livet utfordrar!https://helse-fonna.no/arrangementer/fagdag-meistring-nar-livet-utfordrar-2018-06-15Fagdag: Meistring når livet utfordrar!Nettverk for læring og mestring i Helse Vest inviterer til fagdag om det å leve godt med varig sjukdom/varig helseutfordring samt informasjon om mestringstreff; ei handbok i utvikling av diagnoseuspesifikke meistringskurs. 15.06.2018 07:00:00KursHaugesund sjukehusAuditoriet ved Haugesund sjukehusHelse Fonna
Hjartekurs august 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-august-2018-haugesund-2018-08-14Hjartekurs august 2018 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deiras pårørande.14.08.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs august 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-august-2018-stord-2018-08-27Hjartekurs august 2018 StordKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.27.08.2018 06:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Hjartekurs september 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-september-2018-haugesund-2018-09-11Hjartekurs september 2018 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.11.09.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, september 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-september-2018-stord-2018-09-17Diabetes type 2 kurs, september 2018 StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 17.09.2018 06:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 1 kurs, oktober 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-1-kurs-oktober-2018-stord-2018-10-16Diabetes type 1 kurs, oktober 2018 Stord4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.15.10.2018 22:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Hjartekurs oktober 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-oktober-2018-haugesund-2018-10-16Hjartekurs oktober 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 16.10.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Starthjelpkurs okt/nov 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/starthjelpkurs-oktnov-2018-haugesund-2018-10-31Starthjelpkurs okt/nov 2018 HaugesundKurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.31.10.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs november 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-november-2018-haugesund-2018-11-13Hjartekurs november 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 13.11.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, november 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-november-2018-stord-2018-11-19Diabetes type 2 kurs, november 2018 StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 19.11.2018 07:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Styremøte Helse Fonnahttps://helse-fonna.no/arrangementer/styremote-i-helse-fonna-hf/29-11-2018Styremøte Helse FonnaStyremøta i Helse Fonna HF er opne for publikum og presse.28.11.2018 23:00:00StyremøteSjå innkalling til styremøte for stad.Helse Fonna
Hjartekurs desember 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-desember-2018-haugesund-2018-12-04Hjartekurs desember 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 04.12.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Styremøte Helse Fonnahttps://helse-fonna.no/arrangementer/styremote-i-helse-fonna-hf/17-12-2018Styremøte Helse FonnaStyremøta i Helse Fonna HF er opne for publikum og presse.16.12.2018 23:00:00StyremøteSjå innkalling til styremøte for stad.Helse Fonna

Faste arrangement

IBS-kurs: Å leve med irritabel tarmhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ibs-kurs-a-leve-med-irritabel-tarmIBS-kurs: Å leve med irritabel tarmDu vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.Helse Fonna
Kurs i sinnemeistringhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-i-sinnemeistringKurs i sinnemeistringSinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.Helse Fonna
Kurs i sinnemestringhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-i-sinnemestringKurs i sinnemestringKjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?Helse Fonna
KOLS rehabilitering Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kols-rehabilitering-haugesundKOLS rehabilitering HaugesundRehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.Helse Fonna

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.