Styremøte 7. mars

Sendinga frå styremøte er no ferdig.

Sjå kven som er i Helse Fonna-styret

Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Brian Bjordal, nestleiar

Liv Kari Eskeland, styremedlem

​Helge Espelid, styremedlem


Pål Midbøe, styremedlem

​Nina Budal, styremedlem


Gunnar Birkeland, styremedlem

Tove Martha Callaghan, styremedlem

​Solfrid Borge, styremedlem


Hilde Christiansen, styremedlem​


Vararepresentantar

Laura Lill Haavik, styremedlem (vara)
Åse Berit Rolland, styremedlem (vara)
Harald Nes, styremedlem (vara)
Wenche Lie, styremedlem (vara)
Valborg Sekse, styremedlem (vara)
Bjørn Nedrebø, styremedlem (vara)

Styresaker til møtet

sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-2-svarbrev-stopp-sepsis.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar-1-årsplan-for-styret-2017.pdf
sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-17-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-17-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-vedlegg-rapport.pdf
sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdfsak-16-17-forprosjektrapport-haugesund-sjukehus-styresak.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-32-samanstilling-av-risiko.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-31-protokoll-frå-amu.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-30-protokoll-frå-drøfting.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-29-høyringssvar-odda-høyre.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-28-høyringssvar-odda-kjemiske-arbeiderforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-27-høyringssvar-kil.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-26-høyringssvar-elektrokjemisk-arbeidsforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-25-høyringssvar-fagforbundet-i-odda.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-24-høyringssvar-smb-tizir-boliden.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-23-høyringssvar-marine-harvest.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-22-høyringssvar-lo-i-indre-hardanger.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-21-høyringssvar-marion-dagestad.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-20-høyringssvar-fastlegane-odda-ullensvang-jondal.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-19-høyringssvar-odda-tyssedal-pensjonistforening.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-18-høyringssvar-odda-eldreråd.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-17-høyringssvar-ffo-odda-ullensvang.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-16-høyringssvar-ullensvang-eldreråd.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-15-høyringssvar-helse-førde.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-14-høyringssvar-helse-bergen.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-13-høyringssvar-sauda-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-12-høyringssvar-etne-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-11-høyringssvar-felles-odda-ullensvang-jondal-kommunar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-10-høyringssvar-fylkesutvalet-i-hordaland.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-09-høyringssvar-fylkesrådmannen-i-hordaland.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-08-høyringssvar-regionalt-brukarutval.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-07-høyringssvar-brukarutvalet-i-helse-fonna.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-06-høyringssvar-kvinnherad-kommune.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-05-ekstern-kvalitetssikring.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-04-kommentar-frå-prosjektdeltakar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-03-kommentar-frå-prosjektdeltakarar.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-02-rapportvedlegg.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-01-rapport.pdf
sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-15-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdf
sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdfsak-14-17-rapport-frå-verksemda.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-4-val-av-styremedlem.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-3-lover-forskrifter.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-2-sysselsetjingsmidlar.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdfsak-13-17-adm-dir-orient-1-tilsyn.pdf
sak-13-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-13-17-adm-dir-orient.pdfsak-13-17-adm-dir-orient.pdf
sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdfsak-12-17-protokoll-frå-styremøte-130117.pdf
sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/sak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-11-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
Samla styresaker 7-3-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/03-07/Samla styresaker 7-3-2017.pdfSamla styresaker 7-3-2017.pdf

Fann du det du leita etter?