Snakk om sjølvmord

Mange sliter i periodar av livet sitt. Noen så tungt at dei vurderer å ta sitt eige liv. Å snakke om sjølvmord er som å skru på lyset i eit mørkt rom. Det vi trur skjuler seg i mørket, blir mindre farleg eller forsvinn.


Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv

​Mange opplev det som vanskeleg å snakke om sjølvmordstankar, og det finst mange mytar. Det er til dømes ikkje slik at det blir fleire sjølvmord dersom vi snakkar om sjølvmordstankar. Det er ikkje farleg å spørje, men vi må vere førebudde på å tole å høyre svaret.

Saka er, som med alt anna, at det ofte blir betre når vi snakkar om det.


Sjå presentasjon frå open kveld 22. mai

Teikn på at ein person kan ha sjølvmordstankar

Mange har tankar om sjølvmord i løpet av livet, og ein kan ha det utan å vere psykisk sjuk. Men blir tankane for tunge, treng ein hjelp. Behandling nyttar, og det er mange som kan og vil hjelpe.

Fareteikn kan vere at den det gjeld ...

 • Verkar tristare og endrar oppførsel utan nokon spesiell grunn

 • Kjenner seg verdilaus og som ei byrde for andre

 • Snakkar om at livet ikkje er verdt å leve, og manglar håp for framtida

 • Er uvanleg oppteken av døden som tema

 • Brått fokuserer på økonomiske plikter som testament, forsikringar og lån

 • Bruker meir alkohol, medisinar eller narkotika enn før

 • Oppfører seg annleis enn før

Hjelpetelefonar og anna hjelp

 • Mental Helse: 116 123

 • Røde Kors: 800 33 321

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40

 • Haugaland/Karmøy DPS 907 61 525, kvardagar 8.00–15.00

 • TIPS 51 51 59 59, kvardagar 8.00–15.00

 • Ved livstruande situasjonar, ring naudnummer 113

 • Helsenorge - hjelpeside

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.