Bakteriologisk dyrkning - øvre luftveier

Utføres ved

Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi, Haugesund sykehus

Indikasjon

Ekstern otitt med cellulitt eller ved terapisvikt etter lokal anti-inflamatorisk/ anti-infeksiøs behandling.
Akutt mellomøyrebetennelse der ein gir eller vurderer å gi antibiotika.
Behandlingssvikt/ residiv av purulent sinusitt
Klinisk mistanke om streptokokktonsillitt der det føreligg negativt hurtigtest for Gruppe A streptokokkar (GAS).
Mistanke om andre, spesielle årsaker til tonsillitt (t.d. difteri og oral gonoré). Slike analysar krev spesiell behandling i laboratoriet, og konkret mistanke om slik infeksjon må komma fram i kliniske opplysningar på rekvisisjonen.

Metode

Rekvirering

Prøvemateriale

Sekret fra øvre luftveier

Ved sinusitt er aspirat fra siunus å foretrekke, også ved tanke på anarob dyrkning. verdi av penselprøve fra bihuleåpninger i nese er usikker.

Neseprøve tas med tynn pensel fra neseslimhinnen i concha media-området.

Prøvetaking og analysevolum

Prøvebehandling og holdbarhet

Analysetid

Svar/ svarvurdering