Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnposthttps://helse-fonna.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/alderspsykiatriAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpostAAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpostAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpostAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpostAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost
Ambulansehttps://helse-fonna.no/avdelinger/ambulanseAmbulanseAAmbulanseAmbulanseAmbulanseAmbulanse
Barnhttps://helse-fonna.no/avdelinger/barnBarnBBarnBarnBarnBarn
Behandlingshjelpemidlerhttps://helse-fonna.no/avdelinger/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
Blodbanken Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/blodbanken-haugesundBlodbanken HaugesundBBlodbanken HaugesundBlodbanken HaugesundBlodbanken HaugesundBlodbanken Haugesund
Blodbanken Oddahttps://helse-fonna.no/avdelinger/blodbanken-oddaBlodbanken OddaBBlodbanken OddaBlodbanken OddaBlodbanken OddaBlodbanken Odda
Blodbanken Stordhttps://helse-fonna.no/avdelinger/blodbanken-stordBlodbanken StordBBlodbanken StordBlodbanken StordBlodbanken StordBlodbanken Stord
BUP Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/bup-haugesundBUP HaugesundBBUP HaugesundBUP HaugesundBUP HaugesundBUP Haugesund
BUP Stordhttps://helse-fonna.no/avdelinger/bup-stordBUP StordBBUP StordBUP StordBUP StordBUP Stord
Dialyse Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/dialyse-haugesundDialyse HaugesundDDialyse HaugesundDialyse HaugesundDialyse HaugesundDialyse Haugesund
Dialyse Oddahttps://helse-fonna.no/avdelinger/dialyse-oddaDialyse OddaDDialyse OddaDialyse OddaDialyse OddaDialyse Odda
Dialyse Stordhttps://helse-fonna.no/avdelinger/dialyse-stordDialyse StordDDialyse StordDialyse StordDialyse StordDialyse Stord
Familieambulatoriethttps://helse-fonna.no/avdelinger/familieambulatorietFamilieambulatorietFFamilieambulatorietFamilieambulatorietFamilieambulatorietFamilieambulatoriet
Fertilitetssenterethttps://helse-fonna.no/avdelinger/fertilitetssenteretFertilitetssenteretFFertilitetssenteretFertilitetssenteretFertilitetssenteretFertilitetssenteret
Folgefonn DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/folgefonn-dpsFolgefonn DPSFFolgefonn DPSFolgefonn DPSFolgefonn DPSFolgefonn DPS
Forsking og innovasjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/forsking-og-innovasjonForsking og innovasjonFForsking og innovasjonForsking og innovasjonForsking og innovasjonForsking og innovasjon
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-fonna.no/avdelinger/stord-sjukehus/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Føde og barsel Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/fode-og-barsel-haugesundFøde og barsel HaugesundFFøde og barsel HaugesundFøde og barsel HaugesundFøde og barsel HaugesundFøde og barsel Haugesund
Føde og barsel, Stord sjukehushttps://helse-fonna.no/avdelinger/fode-og-barsel-stordFøde og barsel, Stord sjukehusFFøde og barsel, Stord sjukehusFøde og barsel, Stord sjukehusFøde og barsel, Stord sjukehusFøde og barsel, Stord sjukehus
Gastro/nefro sengeposthttps://helse-fonna.no/avdelinger/gastronefro-sengepostGastro/nefro sengepostGGastro/nefro sengepostGastro/nefro sengepostGastro/nefro sengepostGastro/nefro sengepost
Geriatrisk seksjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/geriatrisk-seksjonGeriatrisk seksjonGGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjonGeriatrisk seksjon
Gynekologisk seksjon, Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/gynekologisk-seksjon-haugesundGynekologisk seksjon, HaugesundGGynekologisk seksjon, HaugesundGynekologisk seksjon, HaugesundGynekologisk seksjon, HaugesundGynekologisk seksjon, Haugesund
Habiliteringhttps://helse-fonna.no/avdelinger/habiliteringHabiliteringHHabiliteringHabiliteringHabiliteringHabilitering
Haugaland DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/haugland-dpsHaugaland DPSHHaugaland DPSHaugaland DPSHaugaland DPSHaugaland DPS
Hemato/endo/infeksjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/hematoendoinfeksjonHemato/endo/infeksjonHHemato/endo/infeksjonHemato/endo/infeksjonHemato/endo/infeksjonHemato/endo/infeksjon
Kardiologisk og medisinsk intermediær overvåkinghttps://helse-fonna.no/avdelinger/kardiologisk-og-medisinsk-intermedier-overvakingKardiologisk og medisinsk intermediær overvåkingKKardiologisk og medisinsk intermediær overvåkingKardiologisk og medisinsk intermediær overvåkingKardiologisk og medisinsk intermediær overvåkingKardiologisk og medisinsk intermediær overvåking
Kardiologisk poliklinikkhttps://helse-fonna.no/avdelinger/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikkKKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Karmøy DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/karmoy-dpsKarmøy DPSKKarmøy DPSKarmøy DPSKarmøy DPSKarmøy DPS
Kirurgi Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/kirurgi-haugesundKirurgi HaugesundKKirurgi HaugesundKirurgi HaugesundKirurgi HaugesundKirurgi Haugesund
Kirurgi Stordhttps://helse-fonna.no/avdelinger/kirurgi-stordKirurgi StordKKirurgi StordKirurgi StordKirurgi StordKirurgi Stord
Klinikk for psykisk helsevernhttps://helse-fonna.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevernKKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevernKlinikk for psykisk helsevern
Laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-fonna.no/avdelinger/laboratoriemedisin/laboratorium-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinLaboratorium for immunologi og transfusjonsmedisinLLaboratorium for immunologi og transfusjonsmedisinLaboratorium for immunologi og transfusjonsmedisinLaboratorium for immunologi og transfusjonsmedisinLaboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin
Laboratorium for medisinsk biokjemi https://helse-fonna.no/avdelinger/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemiLaboratorium for medisinsk biokjemi LLaboratorium for medisinsk biokjemi Laboratorium for medisinsk biokjemi Laboratorium for medisinsk biokjemi Laboratorium for medisinsk biokjemi
Laboratorium for medisinsk mikrobiologihttps://helse-fonna.no/avdelinger/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologiLaboratorium for medisinsk mikrobiologi
Laboratorium patologihttps://helse-fonna.no/avdelinger/laboratoriemedisin/laboratorium-patologiLaboratorium patologiLLaboratorium patologiLaboratorium patologiLaboratorium patologiLaboratorium patologi
Lungemedisinhttps://helse-fonna.no/avdelinger/lungemedisinLungemedisinLLungemedisinLungemedisinLungemedisinLungemedisin
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-fonna.no/avdelinger/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdeling Oddahttps://helse-fonna.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-oddaMedisinsk avdeling OddaMMedisinsk avdeling OddaMedisinsk avdeling OddaMedisinsk avdeling OddaMedisinsk avdeling Odda
Medisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/medisinsk-gastroenterologisk-og-nefrologisk-seksjonMedisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjonMMedisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjonMedisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjonMedisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjonMedisinsk gastroenterologisk og nefrologisk seksjon
Nevrologisk seksjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/nevrologisk-seksjonNevrologisk seksjonNNevrologisk seksjonNevrologisk seksjonNevrologisk seksjonNevrologisk seksjon
Nevropsykologihttps://helse-fonna.no/avdelinger/nevropsykologiNevropsykologiNNevropsykologiNevropsykologiNevropsykologiNevropsykologi
Nyføddintensivhttps://helse-fonna.no/avdelinger/nyfoddintensivNyføddintensivNNyføddintensivNyføddintensivNyføddintensivNyføddintensiv
Nyrepoliklinikkhttps://helse-fonna.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nyrepoliklinikkNyrepoliklinikkNNyrepoliklinikkNyrepoliklinikkNyrepoliklinikkNyrepoliklinikk
Onkologisk dageining, Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/onkologisk-dageining-haugesundOnkologisk dageining, HaugesundOOnkologisk dageining, HaugesundOnkologisk dageining, HaugesundOnkologisk dageining, HaugesundOnkologisk dageining, Haugesund
Operasjon Oddahttps://helse-fonna.no/avdelinger/operasjon-oddaOperasjon OddaOOperasjon OddaOperasjon OddaOperasjon OddaOperasjon Odda
Ortopedisk seksjonhttps://helse-fonna.no/avdelinger/ortopedisk-seksjon-haugesundOrtopedisk seksjonOOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjonOrtopedisk seksjon
Overvektspoliklinikkenhttps://helse-fonna.no/avdelinger/overvektspoliklinikkOvervektspoliklinikkenOOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikkenOvervektspoliklinikken
Radiologi Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/radiologi-haugesundRadiologi HaugesundRRadiologi HaugesundRadiologi HaugesundRadiologi HaugesundRadiologi Haugesund
Radiologi Oddahttps://helse-fonna.no/avdelinger/radiologi-oddaRadiologi OddaRRadiologi OddaRadiologi OddaRadiologi OddaRadiologi Odda
ROP-postenhttps://helse-fonna.no/avdelinger/rop-postenROP-postenRROP-postenROP-postenROP-postenROP-posten
Smertepoliklinikkhttps://helse-fonna.no/avdelinger/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkSSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikk
Stord DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/stord-dpsStord DPSSStord DPSStord DPSStord DPSStord DPS
Søvnpoliklinikkenhttps://helse-fonna.no/avdelinger/sovnpoliklinikkenSøvnpoliklinikkenSSøvnpoliklinikkenSøvnpoliklinikkenSøvnpoliklinikkenSøvnpoliklinikken
Urologihttps://helse-fonna.no/avdelinger/urologiUrologiUUrologiUrologiUrologiUrologi
Valen sjukehushttps://helse-fonna.no/avdelinger/valen-sjukehusValen sjukehusVValen sjukehusValen sjukehusValen sjukehusValen sjukehus
Voldtektsmottakethttps://helse-fonna.no/avdelinger/voldtektsmottaketVoldtektsmottaketVVoldtektsmottaketVoldtektsmottaketVoldtektsmottaketVoldtektsmottaket
Øre-nese-halshttps://helse-fonna.no/avdelinger/ore-nese-halsØre-nese-halsØØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-halsØre-nese-hals
Øyehttps://helse-fonna.no/avdelinger/oyeØyeØØyeØyeØyeØye

Besøksadresser

Valen sjukehushttps://helse-fonna.no/steder/valen-sjukehusValen sjukehus
BUP Stordhttps://helse-fonna.no/steder/bup-stordBUP Stord
Odda sjukehushttps://helse-fonna.no/steder/odda-sjukehusOdda sjukehus
Stord DPShttps://helse-fonna.no/steder/stord-dpsStord DPS
Stord sjukehushttps://helse-fonna.no/steder/stord-sjukehusStord sjukehus
Haugesund sjukehushttps://helse-fonna.no/steder/haugesund-sjukehusHaugesund sjukehus
BUP Haugesundhttps://helse-fonna.no/steder/bup-haugesundBUP Haugesund
Folgefonn DPShttps://helse-fonna.no/steder/folgefonn-dpsFolgefonn DPS

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.