Samhandlingsavtalar

Sjukehus og primærhelsetenesta skal samarbeide slik at pasientane i større grad opplev samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet gjennom heile pasientforløpet. Difor er det laga eigne samhandlingsavtalar med kommunane i Helse Fonna-området.


Bokn


Bømlo


Etne


Fitjar


Haugesund


Jondal


Karmøy


Kvinnherad


Odda


Sauda


Stord


Suldal

Sveio


Tysnes


Tysvær


Ullensvang


Utsira


Vindafjord


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.