Samhandlingsavtalar

Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.

​Bokn kommune

Følgjeavtalen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Følgjeavtalen.pdfFølgjeavtalen.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf


 

Bømlo kommune

Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf

Etne kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Fitjar kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 - Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 01 - Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 - Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 - Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 02 - Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 - Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 - Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 03 - Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 - Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 - Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 05 - Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 - Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 - Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 06 - Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 - Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 - Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 07 - Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 - Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 - Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 08 - Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 - Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 - Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 09 - Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 - Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 - Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 10 - Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 - Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 - Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 11 - Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 - Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Haugesund kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Jondal kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Karmøy kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

 

Kvinnherad kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Odda kommune

Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Sauda kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sauda kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Sauda kommune - særavtale.pdfSauda kommune - særavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus) (Følgjeavtalen)».pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus) (Følgjeavtalen)».pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus) (Følgjeavtalen)».pdf

Stord kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Suldal kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Sveio kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sveio.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Særavtalar/Sveio.pdfSveio.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf

Tysnes kommune

Følgjeavtalen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Følgjeavtalen.pdfFølgjeavtalen.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tysnes kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Særavtalar/Tysnes kommune - særavtale.pdfTysnes kommune - særavtale.pdf

Tysvær kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf
Tysvær kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Særavtalar/Tysvær kommune - særavtale.pdfTysvær kommune - særavtale.pdf

Ullensvang kommune

Følgjeavtalen.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Følgjeavtalen.pdfFølgjeavtalen.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf

Utsira kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf
Utsira.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Særavtalar/Utsira.pdfUtsira.pdf

Vindafjord kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdfTenesteavtale 01 – Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre.pdf
Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdfTenesteavtale 02 – Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling for pasientar med behov for koordinerte tenester.pdf
Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 03 – Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging i spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfTenesteavtale 04 – Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdfTenesteavtale 05 – Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta.pdf
Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdfTenesteavtale 06 – Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.pdf
Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfTenesteavtale 07 – Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdfTenesteavtale 08 – Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande.pdf
Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdfTenesteavtale 09 – Samarbeid om IKT-løysingar lokalt.pdf
Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdfTenesteavtale 10 – Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid.pdf
Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdfTenesteavtale 11 – Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda.pdf
Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdfTenesteavtale om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen).pdf