Samhandlingsavtalar

Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.

​Bokn kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf


 

Bømlo kommune

Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale til tenesteavtale 4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Særavtale til tenesteavtale 4.pdfSæravtale til tenesteavtale 4.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf

Etne kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Fitjar kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale til tenesteavtale 4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Særavtale til tenesteavtale 4.pdfSæravtale til tenesteavtale 4.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Haugesund kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Jondal kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Karmøy kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

 

Kvinnherad kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Odda kommune

Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 1.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 1.pdfTenesteavtale 1.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf
Tenesteavtale 2.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 2.pdfTenesteavtale 2.pdf
Tenesteavtale 3.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 3.pdfTenesteavtale 3.pdf
Tenesteavtale 5.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 5.pdfTenesteavtale 5.pdf
Tenesteavtale 6.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 6.pdfTenesteavtale 6.pdf
Tenesteavtale 7.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 7.pdfTenesteavtale 7.pdf
Tenesteavtale 8.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 8.pdfTenesteavtale 8.pdf
Tenesteavtale 9.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Tenesteavtale 9.pdfTenesteavtale 9.pdf

Sauda kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sauda kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Sauda kommune - særavtale.pdfSauda kommune - særavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Stord kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale til tenesteavtale 4.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Særavtale til tenesteavtale 4.pdfSæravtale til tenesteavtale 4.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Suldal kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Sveio kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sveio.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Særavtalar/Sveio.pdfSveio.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Tysnes kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf
Tysnes kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Særavtalar/Tysnes kommune - særavtale.pdfTysnes kommune - særavtale.pdf

Tysvær kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf
Tysvær kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Særavtalar/Tysvær kommune - særavtale.pdfTysvær kommune - særavtale.pdf

Ullensvang kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Utsira kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf
Utsira.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Særavtalar/Utsira.pdfUtsira.pdf

Vindafjord kommune

Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tenesteavtale 01.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 01.pdfTenesteavtale 01.pdf
Tenesteavtale 02.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 02.pdfTenesteavtale 02.pdf
Tenesteavtale 03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 03.pdfTenesteavtale 03.pdf
Tenesteavtale 04.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 04.pdfTenesteavtale 04.pdf
Tenesteavtale 05.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 05.pdfTenesteavtale 05.pdf
Tenesteavtale 06.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 06.pdfTenesteavtale 06.pdf
Tenesteavtale 07.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 07.pdfTenesteavtale 07.pdf
Tenesteavtale 08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 08.pdfTenesteavtale 08.pdf
Tenesteavtale 09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 09.pdfTenesteavtale 09.pdf
Tenesteavtale 10.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 10.pdfTenesteavtale 10.pdf
Tenesteavtale 11.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 11.pdfTenesteavtale 11.pdf
Tenesteavtale 12.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Tenesteavtale 12.pdfTenesteavtale 12.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.