Samhandlingsavtalar

Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale og tolv tenesteavtalar, samt særavtalar mellom Helse Fonna og kommunane i regionen. Hovudmålet med avtalene er å sikre pasientar og brukarar samordning, kontinuitet og fagleg god kvalitet i tenestetilbodet, uavhengig om pasienten mottek tenestene frå sjukehuset eller frå kommunehelsetenesta.

​Bokn kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bokn kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf


 

Bømlo kommune

Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 04 Særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 04 Særavtale.pdfAvtale 04 Særavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Bømlo kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf

Etne kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Etne kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf

Fitjar kommune

- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 04 Særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 04 Særavtale.pdfAvtale 04 Særavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Fitjar kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf

Haugesund kommune

- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfAvtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Haugesund kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf

Jondal kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Jondal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf

Karmøy kommune

- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfAvtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Karmøy kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf

 

Kvinnherad kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Kvinnherad kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf

Odda kommune

Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Odda kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf

Sauda kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sauda kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Sauda kommune - særavtale.pdfSauda kommune - særavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sauda kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf

Stord kommune

- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 Særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 04 Særavtale.pdfAvtale 04 Særavtale.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Stord kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf

Suldal kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfAvtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdfSæravtale om kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Suldal kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf

Sveio kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Sveio.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Sveio kommune/Særavtalar/Sveio.pdfSveio.pdf

Tysnes kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Tysnes kommune - særavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysnes kommune/Særavtalar/Tysnes kommune - særavtale.pdfTysnes kommune - særavtale.pdf

Tysvær kommune

- Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/- Overordna samarbeidsavtale.pdf- Overordna samarbeidsavtale.pdf
Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdfAvtale 04 Særavtale om ØHD-tilbodet.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Tysvær kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf

Ullensvang kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Ullensvang kommune/Særavtalar/Særavtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdfSæravtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.pdf

Utsira kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf
Utsira.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Utsira kommune/Særavtalar/Utsira.pdfUtsira.pdf

Vindafjord kommune

Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdfAvtale 01 om helse- og arbeidsoppgåver.pdf
Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdfAvtale 02 om ansvars- og oppgåvedeling.pdf
Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdfAvtale 03 om oppgåvedeling ved innlegging.pdf
Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdfAvtale 04 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod.pdf
Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdfAvtale 05 om oppgåvedeling ved opphald og utskriving.pdf
Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdfAvtale 06 om kunnskap og informasjonsutveksling.pdf
Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdfAvtale 07 om forsking, utdanning, praksis og læretid.pdf
Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdfAvtale 08 om svangerskap, fødsel og barselomsorg.pdf
Avtale 09 om IKT løysingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 09 om IKT løysingar.pdfAvtale 09 om IKT løysingar.pdf
Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 10 om folkehelse og førebygging.pdfAvtale 10 om folkehelse og førebygging.pdf
Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 11 om beredskapsplanar.pdfAvtale 11 om beredskapsplanar.pdf
Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Avtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdfAvtale 12 om følgjeteneste i sjukehus.pdf
Overordna samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Vindafjord kommune/Overordna samarbeidsavtale.pdfOverordna samarbeidsavtale.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.