Faglege nettverk

Faglege nettverk skal sikre gode pasientforløp på tvers av nivå. 

Hovudfokus skal vere fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige område i samarbeidsavtalane mellom føretak og kommunane. Nettverket skal óg ha oversikt over fora og kanalar for samarbeid på feltet. 

Fagnettverk i Helse Fonna føretaksområde 

Kreftomsorg og lindrande behandling/palliasjonEldremedisin/geriatriLæring og mestring (LMS)
Tuberkulosenettverk 
Nettverk for barn og unge
Akuttberedskap
IKT NettverkVelferdsteknologiFaglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.