Praksiskonsulentordninga

Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som har ansvar for å utvikle samarbeidet mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar / private spesialistar. Vi har konsulentar i Haugesund, Stord og Odda.

​​​​​​​​​​​​​​​Viktige arbeidsoppgåver for PKO er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudier. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet. ​

Ordninga har si nasjonale heimeside www.pko.no kor det ligg mykje nyttig informasjon om kva praksiskonsulentane kan medverke til.

Hald deg oppdatert - les Praksisnytt

 

Praksiskonsulentar

Ernst Reinhard Lim

E: ernstlim@hotmail.com  T: 53 40 30 90 Tilknyttet Stord sjukehus

Lars Johan Lysen

E: llysen@online.no  T: 52 75 88 88/932 16 654

Tilknyttet Haugesund sjukehus

Hogne Buchvold

E: hognebuchvold@gmail.com  T: 53 42 30 00/986 41 330

Tilknyttet Stord sjukehus

Tore Haaland

E: tore.haaland.46@gmail.com  T: 41 63 31 58 Tilknyttet Haugesund sjukehus

Eirik Røthing Simonsen

E: eirikrs@gmail.com T: 52 70 39 00

Tilknyttet Haugesund sjukehus

Daniela G. Brühl

E: dbru@ullensvang.herad.no  T: 53 67 13 40

Tilknyttet Odda sjukehus


Fastlegar i Helse Fonna

Sjå oversikt etter kommune.

Bokn  

I Bokn er det ein fastlege. 823 innb. Kommunelege er Jan Schille, jan.schille@bokn.kommune.no 


 

Schille, Jan 

Adresse/telefon/telefaks: Boknatun, Føresvik, 5561 Bokn/52 75 25 40/52 75 25 35

 

Bømlo  

På Bømlo er det 10 fastlegar. 10 998 innb. Kommuneoverlege er Kjersti Follesø, kjersti.helen.folleso@bomlo.kommune.no


 

Aas, Marit Helene

Adresse/telefon/telefaks: Bremnes legesenter, 5430 Bremnes/53 42 33 11/53 42 30 03 


 

Bondevik, Gunnar Tschudi

Adresse/telefon/telefaks: Kystlegane A/S, 5430 Bremnes/53 42 56 10/53 42 80 90


 

Braut, Livar

Adresse/telefon/telefaks: Kystlegane A/S, 5430 Bremnes/53 42 56 10/53 42 80 90


 

Buchvold, Hogne Vikanes 

Adresse/telefon/telefaks: Moster legekontor, 5440 Mosterhamn/53 42 33 80/53 42 33 


 

Dahl, Kåre Jr

Adresse/telefon/telefaks: Kystlegane A/S, 5430 Bremnes/53 42 56 10/53 42 80 90


 

Follesø, Kjersti Helen

Adresse/telefon/telefaks: Bremnes legesenter, 5430 Bremnes/53 42 33 11/53 42 30 03 


 

Færevåg, Astrid Jacobsen

Adresse/telefon/telefaks: Kystlegane A/S, 5430 Bremnes/53 42 56 10/53 42 80 90


 

Leversund, Jan

Adresse/telefon/telefaks: Kystlegane A/S, 5430 Bremnes/53 42 56 10/53 42 80 90


 

Lie, Heidi

Adresse/telefon/telefaks: Bømlo legekontor, 5443 Bømlo/53 42 33 70/53 42 33 71


 

Martinez, Michael

Adresse/telefon/telefaks: Bremnes legesenter, 5430 Bremnes/53 42 33 11/53 42 30 03 


 

Shahzad, Qaiser

Adresse/telefon/telefaks: Bremnes legesenter, 5430 Bremnes/53 42 33 11/53 42 30 03 


 

Taraldsøy, Torhild I 

Adresse/telefon/telefaks: Moster legekontor, 5440 Mosterhamn/53 42 33 80/53 42 33 81


 

Eidfjord  

I Eidfjord er det 2 fastlegar. 933 innb. Kommuneoverlege er Torbjørn Bjotveit, torbjorn.bjotveit@eidfjord.kommune.no


 

Bjotveit, Torbjørn Adresse/telefon/telefaks: Eidfjord Legekontor, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord/53 67 35 50/53 67 35 90


 

Krisciuniene, Laimute 

Adresse/telefon/telefaks: Eidfjord Legekontor, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord/53 67 35 50/53 67 35 90

 

Etne  

I Etne er det 5 fastlegar. 3 852 innb. Kommuneoverlege er Bengt Helge Kallevik.


 

Gunleiksrud, Elisabeth

Adresse/telefon/telefaks: Etne Helsesenter, Enge, 5590 Etne/53 75 81 00/53 75 81 01


 

Kallevik, Bengt Helge  

Adresse/telefon/telefaks: Etne Helsesenter, Enge, 5590 Etne/53 75 81 00/53 75 81 01


 

Meister, Helene S

Adresse/telefon/telefaks: Etne Helsesenter, Enge, 5590 Etne/53 75 81 00/53 75 81 01 


 

Mills, Eric Ward

Adresse/telefon/telefaks: Etne Helsesenter, Enge, 5590 Etne/53 75 81 00/53 75 81 01


 

Saxov, Mikkel

Adresse/telefon/telefaks: Etne Helsesenter, Enge, 5590 Etne/53 75 81 00/53 75 81 01


 

Fitjar  

I Fitjar er det 2 fastlegar. 2 912 innb. Kommunelege er Tore Eikeland.


 

Brisam, Waleed Shaie

Adresse: Havnahuset, 5419 Fitjar 53458610/ 53458601


 

Eikeland, Tore 

Adresse/telefon/telefaks: Dr Eikeland'S Kontor, 5419 Fitjar/53 49 71 05/53 49 71 49

 

Haugesund  

I Haugesund er det 25 fastlegar. 32 956 innb. Kommuneoverlege er Jostein Helgeland. 


 

Anvedsen, Solfrid Anette

Adresse/telefon: Dr. Anvedsens Kontor, Strandgaten 54, 5528 Haugesund, 4551 3973


 

Apeland, Svein Gisle 

Adresse/telefon/telefaks: Breidablikk Legekontor, Breidablikgata 149, 5527 Haugesund/52 80 43 80/52 80 43 81 


 

Christensen, Per Jacob 

Adresse/telefon/telefaks: Norsk Medisinsk Senter, Nygårdsveien 6, 5501 Haugesund /52 70 18 00/52 70 18 31 


 

Dramsdahl, Rune 

Adresse/telefon/telefaks: Norsk Medisinsk Senter, Nygårdsveien 6, 5501 Haugesund /5270 1800/ 5270 1830 


 

Felecian, Sidney 

Adresse/telefon/telefaks: Haugesund Medisinske Senter, Haraldsgt. 139, 5527 Haugesund, 5270 3900/ 5270 3929

/55 70 39 00/52 70 39 29 


 

Fykse, Åshild Adresse: Haugesund Legesenter, Skippergaten 14, 5527 Haugesund, 52 70 55 80/52 70 55 81


 

Fyllingen, Jan

Adresse/telefon/telefaks: Solvang Legekontor A/S, Espevikveien 18, 5521 Haugesund/52 70 83 33 /52 71 22 19


 

Glette, Kjell Ivar 

Adresse/telefon/telefaks: Haugesund Legesenter, Skippergaten 14, 5527 Haugesund/52 70 55 80/52 70 55 81 


 

Haga, Monica

Adresse: Bylegane, Haraldsgt.140, 5527 Haugesund 5270 1680, 5270 1689


 

Hegdahl, Andreas Hersvik

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/5274 4221 


 

Helgeland, Jostein

Adresse/telefon/telefaks: Dr. Helgeland, Karmsundgaten 59B, 5531 Haugesund/5280 4000 


 

Hovig, Elen-Marta 

Adresse/telefon/telefaks: Solvang Legekontor A/S, Espevikveien 18, 5521 Haugesund/52 70 83 33 /52 71 22 19


 

Iveland, Erling 

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/5274 4221 


 

Johannesen, Tor 

Adresse/telefon/telefaks: Haugesund Legesenter, Skippergaten 14, 5527 Haugesund/52 70 55 80/52 70 55 81 


 

Kleiven, Anne Sinnes

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/5274 4221 


 

Kringeland, Stein Roar 

Adresse/telefon: Bylegane, Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund/52 71 76 55 


 

Kvalheim, Anne 

Adresse/telefon/telefaks: Haugesund Medisinske Senter, Haraldsgt. 139, 5527 Haugesund/52 70 39 00/52 70 39 29 


 

Kvalvik, Torleiv 

Adresse/telefon/telefaks: Markedet Legesenter, Skåregata 92, 5528 Haugesund/ 52 72 29 17/52 71 83 37 


 

Lillesund, Stig Raymund

Adresse: Bredablikk Legekontor, Breidablikgaten 149, 5527 Haugesund 5280 6060, 5280 6061


 

Melkeråen, Sjur Erik

Adresse/telefon: Dr.Melkeråen, Flotmyrgt. 212, 5525 Haugesund/5272 5856


 

Mohammed, Hawre Ali 

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/52 73 63 79 


 

Qvale, Teis Vidar 

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/52 73 63 79 


 

Sannes, Åse-Britt 

Adresse/telefon: Legesenteret Sør, Austmannaveien 11, 5537 Haugesund/52 73 73 66 Fax: Nei


 

Simonsen, Eirik Røthing

Adresse /telefon/telefaks: Haugesund Medisinske Senter, Haraldsgt. 139, 5527 Haugesund, 52 70 39 00/52 70 39 29


 

Solvang, Richard 

Adresse/telefon: Legesenteret Sør, Austmannaveien 11, 5537 Haugesund/52 73 73 66 Fax: Nei


 

Svindland, Marianne V S 

Adresse/telefon: Legesenteret Sør, Austmannaveien 11, 5537 Haugesund/52 73 73 66 Fax: Nei


 

Veuskens, Christian

Adresse/telefon/telefaks: Bleikemyr Legesenter, Myrullvegen 3, 5518 Haugesund/52 74 42 20/5274 4221 


 

Waage-Rasmussen, Torfinn 

Adresse/telefon: Dr. Waage-Rasmussen, Rossabø Helsehus, 5532 Haugesund/52 71 36 41


 

Wiese, Monica

Adresse /telefon/telefaks: Haugesund Medisinske Senter, Haraldsgt. 139, 5527 Haugesund, 52 70 39 00/52 70 39 29

 

Jondal  

I Jondal er det 2 fastlegar. 1 047 innb. Kommuneoverlege er  Tora Lerfall Alvsåker, Tora@jondal.kommune.no


 

Alvsåker, Tora  Lerfall 

Adresse: Jondal Legekontor, Vikevollen, 5627 Jondal, 53 67 53 80/53 67 53 81


 

Mora, Marino Raisa

Adresse/telefon/telefaks: Jondal Legekontor, Vikevollen, 5627 Jondal/53 67 53 80/53 67 53 81

 

Karmøy  

I Karmøy er det 20 fastlegar. 38 926 innb. Kommuneoverlege er Miran Miah .

 

Aune, Tor Morten

Adresse/telefon/telefaks: Kopervik Legesenter, Kopparen, 4250 Kopervik/52 84 61 50/52 84 61 51 


 

Austdal, Lars 

Adresse/telefon/telefaks: Kopervik Legesenter, Kopparen, 4250 Kopervik/52 84 61 50/52 84 61 51 


 

Blindheim, Endre Bø

Adresse/telefon/telefax: Bygnes Legesenter, Vestheimvegen 1, 4250 Kopervik 5282 7008/ 5285 3994


 

Brunovskis, Per 

Adresse/telefon/telefaks: Dr. Brunovskis Kontor, Selvåg 2A, 4280 Skudeneshavn/52 82 91 78/52 82 09 70 


 

Bua, Lars 

Adresse/telefon/telefaks: Norheim Legesenter, Norheim, 5542 Karmsund/

52 83 05 77/52 81 40 71 


 

Eikrem, Martin

Adresse/telefon/telefaks: Åkra Legesenter, Engveien 2,4270 Åkrehamn/52 84 50 10/52 84 50 11 


 

Gaard, Tor Kristian 

Adresse/telefon/telefaks: Kopervik Legesenter, Kopparen, 4250 Kopervik/52 84 61 50/52 84 61 51 


 

Harfat, Razieh

Adresse/telefon/telefaks: Skudesneshavn Legesenter, Nylundsbakken 2, 4280 Skudeneshavn 5282 8205/5282 8268


 

Kawarea, Eyad Gabr Hemdan 

Adresse/telefon/telefaks: Karmsund Legesenter, Kong Augvalds Veg 6, 4262 Avaldsnes/52 83 06 00 


 

Langhelle, Sara Beate

Adresse/telefon/telefaks: Avaldsnes Legesenter 4262 Avaldsnes/52 84 53 70/52 84 53 71


 

Lund, Kurt Bjarne 

Adresse/telefon/telefax: Bygnes Legesenter, Vestheimvegen 1, 4250 Kopervik 5282 7008/ 5285 3994 


 

Ly, Hai Phong

Adresse/telefon/telefaks: Åkra Legesenter, Engveien 2,4270 Åkrehamn/52 84 50 10/52 84 50 11 


 

Mathisen, Alf Morten 

Adresse/telefon/telefaks: Nordvegen Legesenter, Kong Augvaldsveg 6, 4262 Avaldsnes/52 83 86 80/52 83 86 81 


 

Miah, Mohammed Miran

Adresse/telefon/telefaks: Avaldsnes Legesenter 4262 Avaldsnes/52 84 53 70/52 84 53 71 


 

Nesse, Kari 

Adresse/telefon/telefaks: Avaldsnes Legesenter 4262 Avaldsnes/52 84 53 70/52 84 53 71 


 

Nummedal, Hilde

Adresse/telefon/telefaks: Norheim Legesenter, Norheim, 5542 Karmsund/

52 83 05 77/52 81 40 71  


 

Nygaard, Morten 

Adresse/telefon/telefax: Vedavågen Legesenter, Munkejordsvegen 2, 4276 Vedavågen/ 5173 1017


 

Parvinder, Kaur

Adresse/telefon/telefax: Vedavågen Legesenter, Munkejordsvegen 2, 4276 Vedavågen/ 5173 1017


 

Rhamati, Alireza

Adresse/telefon/telefax: Bygnes Legesenter, Vestheimvegen 1, 4250 Kopervik 5282 7008/ 5285 3994


 

Rismyhr, Bjørn 

Adresse/telefon/telefaks: Lege Bjørn Rismyhr As, Rådhusveien 16, 4270 Åkrehamn/52 81 66 66/52 81 81 44 


 

Singh, Manpreet

Adresse/telefon/telefaks: Skudesneshavn Legesenter, Nylundsbakken 2, 4280 Skudeneshavn 5282 8205/5282 8268


 

Tekin, Deniz

Adresse/telefon/telefaks: Åkra Legesenter, Engveien 2,4270 Åkrehamn/52 84 50 10/52 84 50 11 


 

Thormodsen, Martin 

Adresse/telefon: Karmsund Legesenter, Kong Augvalds Veg 6, 4262 Avaldsnes/52 83 06 00 


 

Vassbø, Ola

Adresse/telefon/telefax: Bygnes Legesenter, Vestheimvegen 1, 4250 Kopervik 5282 7008/ 5285 3994


 

Vika, Ingvald 

Adresse/telefon/telefaks: Norheim Legesenter, Norheim, 5542 Karmsund/52 83 05 77/52 81 40 71

 

Kvinnherad  

I Kvinnherad er det 13 fastlegar. 13 063 innb. Kommuneoverlege er Oddvar Rune Larsen.


 

Runar Braut 

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet, 5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Dalland, Jan Helge T 

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet, 5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Jensen, Dagfinn 

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet, 5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Jensen, Sindre Nymark

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet, 5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Larsen, Oddvar Rune 

Adresse/telefon/telefaks: Halsnøy Helsesenter, 5454 Sæbøvik/5346 1530/5346 1550


 

Lura, Toralv 

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet, 5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Mehri, Ali 

Adresse/telefon/telefax: Husnes Helsesenter, Husnestunet,  5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601  


 

Nygård, Anne Brit 

Adresse/telefon/telefaks: Husnes Helsesenter, Husnestunet,  5460 Husnes/53 46 16 00/53 46 1601 


 

Simonsen, Carsten 

Adresse/telefon/telefaks: Halsnøy Helsesenter, 5454 Sæbøvik/5346 1530/5346 1550 


 

Siqveland, Solfrid Hellesøy

Adresse/telefon/telefaks: Halsnøy Helsesenter, 5454 Sæbøvik/5346 1530/5346 1550


 

Solheim, Torbjørn 

Adresse/telefon/telefaks: Rosendal Helsesenter, 5470 Rosendal/53 48 32 00/53 48 32 10 


 

Søndergaard, Jacob B 

Adresse/telefon/telefaks: Rosendal Helsesenter, 5470 Rosendal/53 48 32 00/53 48 32 10 


 

Torjusen, Trygve Braathen

Adresse/telefon/telefaks: Rosendal Helsesenter, 5470 Rosendal/53 48 32 00/53 48 32 10 


 

Zimmermann, Birgit 

Adresse/telefon/telefaks: Rosendal Helsesenter, 5470 Rosendal/53 48 32 00/53 48 32 10 


 

Øyarhamn, Vita  

Adresse/telefon/telefaks: Hatlestrand Helsesenter, Gjermundshamn, 5635 Hatlestrand/5346 1480/5346 1481

 

Odda  

I Odda er det 7 fastlegar. 7 107 innb. Kommunelege er Steinar Jacobsen. 


 

Burchardt, Hans 

Adresse/telefon/telefaks: Odda Legesenter, Røldalsveien 34, 5750 Odda/53 65 45 00/53 65 45 01


 

Dagestad, Magnhild H 

Adresse: Odda Legesenter, Røldalsvegen 34, 5750 Odda/ 53 65 45 00/53 65 45 01 


 

Igeltjørn, Marit 

Adresse/telefon/telefaks: Odda Legesenter, Røldalsveien 34, 5750 Odda/53 65 45 00/53 65 45 01


 

Jacobsen, Steinar 

Adresse/telefon/telefaks: Bygdarbøen Legesenter, Bygdabøen 2, 5750 Odda/53 65 17 00/53 65 1701 


 

Lien, Arne 

Adresse/telefon/telefaks: Bygdarbøen Legesenter, Bygdabøen 2, 5750 Odda/53 65 17 00/53 65 1701 


 

Pløen, Øystein 

Adresse/telefon/telefaks: Odda Legesenter, Røldalsveien 34, 5750 Odda/53 65 45 00/53 65 45 01 


 

Vakant/ Ubesatt 

Adresse/telefon/telefaks: Odda Legesenter, Røldalsveien 34, 5750 Odda/53 65 45 00/53 65 45 01 

 

Sauda  

I Sauda er det 7 fastlegar. 4 734 innb. Kommuneoverlege er Knut Arve Omdal, knut.omdal@vindafjord.kommune.no


 

Anjum, Fatima

Adresse/telefon/telefaks: Sauda Legesenter, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda/5278 6000 /5278 6019


 

Mikalsen, Anne Ruth S 

Adresse/telefon/telefaks: Sauda Legesenter, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda/5278 6000 /5278 6019


 

Saltnes, Barbro 

Adresse/telefon/telefaks: Sauda Legesenter, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda/5278 6000 /5278 6019


 

Sørheim, Inga Cecilie

Adresse/telefon/telefaks: Sauda Legesenter, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda/5278 6000 /5278 6019


 

Vikar

Adresse/telefon/telefaks: Sauda Legesenter, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda/5278 6000 /5278 6019

 

Stord  

 

På Stord er det 19 fastlegar. 17 092 innb. Kommuneoverlege er Lars Helge Sørheim, larshelge.sorheim@stord.kommune.no


 


 Aasheim, Agnar

Adresse/telefon/telefaks: Leirvik Legekontor, Vikabrekko 11, 5417 Stord/53 40 32 90/53 40 32 91 


 

Antonsen, Ingvill Ekeberg 

Adresse/telefon/telefaks: Legesenteret I Sagvåg, Vassneset 1 5410 Sagvåg /5349 6860/5349 6861 


 

Berg, Elisabeth Størkson

Adresse/telefon/telefaks: Legesenteret I Sagvåg, Vassneset 1 5410 Sagvåg /5349 6860/5349 6861  


 

Bolset, Tone

Adresse/telefon/telefaks: Legesenteret I Sagvåg, Vassneset 1 5410 Sagvåg /5349 6860/5349 6861   


 

Borgemyr, Kristine (Begynnar 1. august 2013) 

Adresse/telefon/telefaks: Stord Legesenter, Lønningsåsen 9 B, 5417 Stord/5340 4140/53 49 69 94 


 

Hakestad, Håvard 

Adresse/telefon/telefaks: Leirvik Legekontor, Vikabrekko 11,  5417 Stord/53 40 32 90/53 40 32 91 


 

Haugen, Olav 

Adresse/telefon/telefaks: Stord Legesenter, Lønningsåsen 9 B, 5417 Stord/5340 4140/53 49 69 94 


 

Johannesen, Dag F Valen 

Adresse/telefon/telefaks: Stord Legesenter, Lønningsåsen 9 B, 5417 Stord/5340 4140/53 49 69 94 


 

Kvamme, Odd Jarl

Adresse/telefon/telefaks: Leirvik Legekontor, Vikabrekko 11, 5417 Stord/53 40 32 90/53 40 32 91 


 

Lim, Ernst Reinhard

Adresse/telefon/telefaks: Øyo Legekontor, Hamnegt. 48, 5411 Stord 5340 3090/5340 3091


 

Myklevoll, Kristian

Adresse/telefon/telefaks: Øyo Legekontor, Hamnegt. 48, 5411 Stord 5340 3090/5340 3091


 

Nygård, Øystein

Adresse/telefon/telefaks: Stord Legesenter, Lønningsåsen 9 B, 5417 Stord/5340 4140/53 49 69 94 


 

Skorpen, Anja Elen Kristin 

Adresse/telefon/telefaks: Øyo Legekontor, Hamnegt. 48, 5411 Stord 5340 3090/5340 3091


 

Storebø, Aasmund 

Adresse/telefon/telefaks: Landsbylegane, Torgbakken 2, 5411 Stord/53 40 42 30/53 40 42 33 


 

Sundal, Gunhild 

Adresse/telefon/telefaks: Landsbylegane, Torgbakken 2, 5411 Stord/53 40 42 30/53 40 42 33 


 

Tilrem, Hans-Christian

Adresse/telefon/telefaks: Legesenteret I Sagvåg, Vassneset 1 5410 Sagvåg /5349 6860/5349 6861 


 

Vevatne, Audun Magne 

Adresse/telefon/telefaks: Landsbylegane, Torgbakken 2, 5411 Stord/53 40 42 30/53 40 42 33 


 

Vie, Helge Einar 

Adresse/telefon/telefaks: Landsbylegane, Torgbakken 2, 5411 Stord/53 40 42 30/53 40 42 33 


 

Wilhelmsen, Bjarte Herheim

Adresse/telefon/telefaks: Øyo Legekontor, Hamnegt. 48, 5411 Stord 5340 3090/5340 3091

 

Suldal  

I Suldal er det 5 fastlegar. 3 823 innb. Kommuneoverlege er Harald Bjarne Hellesen, harald.bjarne.hellesen@suldal.kommune.no


 

Al-Hassan, Ali Hassan

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05 


 

Harald Bjarne Hellesen

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05 


 

Kasin, Randi

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05 


 

Nielsen, Dorhe Normann

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05 


 

Stuhr, Niels Sebastian, Tilsynslege Suldal Sjukeheim

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05 


 

Vest, René

Adresse/telefon/telefaks: Legekontoret, Eidsvegen 3, 4230 Sand/52 79 23 00/52 79 23 05

 

Sveio  

I Sveio er det 3 fastlegar. 5 247 innb. Kommuneoverlegar er Ståle Andreassen stale.andreassen@sveio.kommune.no (Miljøretta helsevern), og Håkon Sætre Hakon.saetre@sveio.kommune.no  (Smittevern).


 

Aksdal, Astrid Skeie 

Adresse/telefon/telefaks: Førde Legekontor, 5555 Førde/53 74 70 70/53 74 70 71 


 

Aksdal, Jens 

Adresse/telefon/telefaks: Førde Legekontor, 5555 Førde/53 74 70 70/53 74 70 71 


 

Andreassen, Ståle  

Adresse/telefon/fax: Sveio Legekontor, Kommunehuset i Sveio, 5550 Sveio/5374 8400/5374 8401


 

Sætre, Håkon  

Adresse/telefon/fax: Sveio Legekontor, Kommunehuset i Sveio, 5550 Sveio/5374 8400/5374 8401


 

Wirkola, Trond Vindenes

Adresse/telefon/: Albatross Legesenter, Leitevegen 48, 5550 Sveio/

53 74 35 15

 

Tysnes  

 På Tysnes er det 3 fastlegar. 2 773 innb. Kommuneoverlege er Magne Skartveit, magne.skartveit@tysnes.kommune.no


 


Markov, Victor 

Adresse/telefon/telefaks: Tysnes Legekontor, Rådhuset, 5685 Uggdal/53 43 70 80/53 43 70 81


 

Midtun, Anita K. 

Tysnes Legekontor, Rådhuset 5685 Uggdal 53 43 70 80/53 43 70 81 


 

Skartveit, Magne 

Adresse/telefon/telefaks: Tysnes Legekontor, Rådhuset, 5685 Uggdal/53 43 70 80/53 43 70 81

 

Tysvær  

 I Tysvær er det 7 fastlegar. 9 604 innb. Kommuneoverlege er Lars Johan Lysen, Lars-Johan.lysen@tysver.kommune.no


 

Egenberg, Torbjørn 

Adresse/telefon/telefaks: Hegren Legesenter, Aksdal, 5570 Aksdal/52 75 88 00/52 75 88 01


 

Hatteland, Linn

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Legesenter, Aksdalsvegen 165, 5570 Aksdal/52 75 88 88/52 75 88 81 


 

Johansen, Yngve

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Legesenter, Aksdalsvegen 165, 5570 Aksdal/52 75 88 88/52 75 88 81 


 

Lysen, Lars Johan

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Legesenter, Aksdalsvegen 165, 5570 Aksdal/52 75 88 88/52 75 88 81 


 

Mattson, Elisabeth

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Legesenter, Aksdalsvegen 165, 5570 Aksdal/52 75 88 88/52 75 88 81 


 

Nakling, Dietlind 

Adresse/telefon/telefaks: Nedstrand Legekontor, 5560 Nedstrand/52 77 81 31/52 77 82 52 


 

Strand, Rolf Martin 

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Legesenter, Aksdalsvegen 165, 5570 Aksdal/52 75 88 88/52 75 88 81


 

Trimbitasu, Alexandra 

Adresse/telefon/telefaks: Aksdal Senter Legekontor, Postboks 242, 5575 Aksdal/52 75 50 60/52 75 5061

 

Ullensvang  

 I Ullensvang er det 4 fastlegar. 3 415 innb. Kommuneoverlege er  Daniela Gisela Brühl.


 

Behzad, Tapok Narges 

Adresse/telefon/telefaks: Lofthus Legekontor, 5781 Lofthus/53 67 13 80/53 67 13 81


 

Bratland, Agnieszka Novako

Adresse/telefon/telefaks: Utne Legekontor, 5778 Utne/53 67 13 40/53 67 13 41


 

Brühl, Daniela Gisela

Adresse/telefon/telefaks: Utne Legekontor, 5778 Utne/53 67 13 40/53 67 13 41 


 

Kvammen, Håkon 

Adresse/telefon/telefaks: Lofthus Legekontor, 5781 Lofthus/53 67 13 80/53 67 13 81 

 

Utsira  

 På Utsira er det 1 fastlege. 212 innb. Kommunelege Stig Lillesund.


 

Lillesund, Stig Raymund

Adresse/telefon: Utsira Legekontor, Siratun, 5547 Utsira/52 75 01 24 

 

Vindafjord  

I Vindafjord er det 9 fastlegar. 8 084 innb. Kommuneoverlege er Knut Arve Omdal, knut.omdal@vindafjord.kommune.no    

Amend, Mark Ernst 

Adresse/telefon/telefaks: Ølen Legekontor, Eiotunet, 5580 Ølen/53 65 55 00/53 65 55 01 

Austestad, Janne

Adresse/telefon/telefaks: Ølen Legekontor, Eiotunet, 5580 Ølen/53 65 55 00/53 65 55 01 

Hognestad, Jon Huge 

Adresse/telefon/telefaks: Vindafjord Legekontor, Isvik I Skjold, 5574 Skjold/52 76 74 00/52 76 74 01 

Klage-Håheim, Iris Daniela 

Adresse/telefon/telefaks: Ølen Legekontor, Eiotunet, 5580 Ølen/53 65 55 00/53 65 55 01 

Kleiven, Terje Egil 

Adresse/telefon/telefaks: Vindafjord Legekontor, Isvik I Skjold, 5574 Skjold/52 76 74 00/52 76 74 01 

Knudsen, Harald 

Adresse/telefon/telefaks: Vikedal Legekontor 5583 Vikedal/53 65 55 40/53 65 55 41 

Omdal, Knut Arve

Adresse/telefon/telefaks: Ølen Legekontor, Eiotunet, 5580 Ølen/53 65 55 00/53 65 55 01 

Opheim, Svetlana

Adresse/telefon/telefaks: Vindafjord Legekontor, Isvik I Skjold, 5574 Skjold/52 76 74 00/52 76 74 01 


Sparchholz, Tina 

Adresse/telefon/telefaks: Vikedal Legekontor 5583 Vikedal/53 65 55 40/53 65 55 41 

Stokkan, Trine Larsen 

Adresse/telefon/telefaks: Vindafjord Legekontor, Isvik I Skjold, 5574 Skjold/52 76 74 00/52 76 74 01 

Vågen, Elin Hundhammer 

Adresse/telefon/telefaks: Ølen Legekontor, Eiotunet, 5580 Ølen/53 65 55 00/53 65 55 01

Kurs og møte

Sjå oversikt på Praksisnytt

Veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Rammeavtale PKO

Samhandlingsplakat for leger (PDF 468KB)


Fann du det du leita etter?