HELSENORGE

Områdemøte

For å ivareta oppfølging av lovpålagte avtalar er det etablert områdemøter knytt til sjukehusa i Haugesund, Stord og Odda.

Områdemøtet består av øvste helsefagleg leiing i tilhøyrande kommunar, klinikkdirektørar og samhandlingssjef i føretaket. Koordinator for Samhandlingsutvalet (SU koordinator) deltek i alle møta. 

Refarat og møtedokument

​Haugalandet

2020

2019


Odda

2020


2019


Sunnhordland

2020


2019


Fann du det du leita etter?