Brukarutvalet

Brukarutvalet er eit rådgivande utval for administrasjonen og styret i Helse Fonna.
Brukarutvalet i Helse Fonna
Brukarutvalet i Helse Fonna.

Brukarutvalet i Helse Fonna

Representantar frå brukerutvalet deltar i ulike utval og prosjekt. Dei gir råd i sentrale spørsmål som gjeld helsetilbodet i området, som til dømes tilgjenge, dimensjonering, ventetider og kvalitetsutvikling.

Saker til brukarutvalet kan komme etter initiativ frå Helse Fonna eller frå det lokale brukarutvalet sjølve.

Brukarutvalet for Helse Fonna er samansatt av representantar frå ulike brukarorganisasjonar. Utvalet skal bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap frå brukarar tilbake til sjukehusa og dermed medverke til å sikre kvaliteten på tenestene.

Meir om brukarutvalet

Det regionale brukarutvalet

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet. Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

I utvalet sit representantar frå SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemma organisasjonar) og paraplyorganisasjonen FFO. På nettsidene til Helse Vest finn du sakene som det regionale brukarutvalet i Helse Vest behandlar. Sakene er sortert på dato for møta.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med brukarutvalet. Vi vil gjerne ha forslag og innspel frå alle brukargrupper, pasientar og pårørande: 

Leiar: Laila Stensletten, telefon 992 30 101

Nestleiar: Janne-Elin Kvalheim Thronsen,  telefon 996 04 049

Sekretær: Gro Røine, telefon: 527 32 114

Møteplan

2017

  • 29.-30. august - felles regionalt brukarutval i Helse Vest
  • 25. september
  • 19. oktober
  • 15. november
  • 14. desember

Adresser, skjema, kontrakt, retningslinjer og prosjektoversikt

Kontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Kontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdfKontrakt mellom brukerrepresentant og Helse Fonna.pdf
brukarutvalet-reiserekning.xlshttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/brukarutvalet-reiserekning.xlsbrukarutvalet-reiserekning.xls


Brukerbank

Prosedyre ressursbank.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Prosedyre ressursbank.pdfProsedyre ressursbank.pdf
Brukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Brukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdfBrukerregistrering brukerressurs - Organiserte.pdf
Henvendelse til brukere som ikke er organisert.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Henvendelse til brukere som ikke er organisert.pdfHenvendelse til brukere som ikke er organisert.pdf

Møteinnkalling

Innkalling til møte 2017-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-06-19.pdfInnkalling til møte 2017-06-19.pdf
Innkalling til møte 2017-05-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-05-30.pdfInnkalling til møte 2017-05-30.pdf
Innkalling til møte 2017-04-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-04-26.pdfInnkalling til møte 2017-04-26.pdf
Innkalling til møte 2017-03-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-03-28.pdfInnkalling til møte 2017-03-28.pdf
Innkalling til møte 2017-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2017-02-17.pdfInnkalling til møte 2017-02-17.pdf
Innkalling til møte 2016-12-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-12-15.pdfInnkalling til møte 2016-12-15.pdf
Innkalling til møte 2016-10-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-10-21.pdfInnkalling til møte 2016-10-21.pdf
Innkalling til møte 2016-09-21.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-09-21.pdfInnkalling til møte 2016-09-21.pdf
Innkalling til møte 2016-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-06-17.pdfInnkalling til møte 2016-06-17.pdf
Innkalling til møte 2016-05-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-05-26.pdfInnkalling til møte 2016-05-26.pdf
Innkalling til møte 2016-03-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-03-30.pdfInnkalling til møte 2016-03-30.pdf
Innkalling til møte 2016-01-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2016-01-27.pdfInnkalling til møte 2016-01-27.pdf
Innkalling til møte 2015-12-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-12-03.pdfInnkalling til møte 2015-12-03.pdf
Innkalling til møte 2015-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-10-22.pdfInnkalling til møte 2015-10-22.pdf
Innkalling til møte 2015-09-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-09-08.pdfInnkalling til møte 2015-09-08.pdf
Innkalling til møte 2015-05-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-05-20.pdfInnkalling til møte 2015-05-20.pdf
Innkalling til møte 2015-03-24.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-03-24.pdfInnkalling til møte 2015-03-24.pdf
Innkalling til møte 2014-12-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-12-18.pdfInnkalling til møte 2014-12-18.pdf
Innkalling til møte 2014-10-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-10-27.pdfInnkalling til møte 2014-10-27.pdf
Innkalling til møte 2014-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-09-18.pdfInnkalling til møte 2014-09-18.pdf
Innkalling til møte 2014-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2014-06-19.pdfInnkalling til møte 2014-06-19.pdf
Innkalling til møte 2015-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-03-17.pdfInnkalling til møte 2015-03-17.pdf
Innkalling til møte 2015-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-02-17.pdfInnkalling til møte 2015-02-17.pdf
Innkalling til møte 2015-01-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Innkalling til møte 2015-01-15.pdfInnkalling til møte 2015-01-15.pdf


Referat

Referat 2017-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-06-19.pdfReferat 2017-06-19.pdf
Referat 2017-05-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-05-30.pdfReferat 2017-05-30.pdf
Referat 2017-04-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-04-26.pdfReferat 2017-04-26.pdf
Referat 2017-01-25.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-01-25.pdfReferat 2017-01-25.pdf
Referat 2017-03-28.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2017-03-28.pdfReferat 2017-03-28.pdf
Referat 2016-12-15.pdf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-12-15.pdf.pdfReferat 2016-12-15.pdf.pdf
Referat 2016-01-25.pdf.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-01-25.pdf.pdfReferat 2016-01-25.pdf.pdf
Referat 2016-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-10-22.pdfReferat 2016-10-22.pdf
Referat 2016-21-09.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-21-09.pdfReferat 2016-21-09.pdf
Referat 2016-06-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-06-17.pdfReferat 2016-06-17.pdf
Referat 2016-05-26.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-05-26.pdfReferat 2016-05-26.pdf
Referat 2016-03-30.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-03-30.pdfReferat 2016-03-30.pdf
Referat 2016-01-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2016-01-27.pdfReferat 2016-01-27.pdf
Referat 2015-12-03 fellesmøte.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-12-03 fellesmøte.pdfReferat 2015-12-03 fellesmøte.pdf
Referat 2015-12-03.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-12-03.pdfReferat 2015-12-03.pdf
Referat 2015-10-22.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-10-22.pdfReferat 2015-10-22.pdf
Referat 2015-09-08.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-09-08.pdfReferat 2015-09-08.pdf
Referat 2015-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-06-19.pdfReferat 2015-06-19.pdf
Referat 2015-05-20.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-05-20.pdfReferat 2015-05-20.pdf
Referat 2015-03-24.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-03-24.pdfReferat 2015-03-24.pdf
Referat 2015-01-15.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2015-01-15.pdfReferat 2015-01-15.pdf
Referat 2014-12-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-12-18.pdfReferat 2014-12-18.pdf
Referat 2014-10-27.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-10-27.pdfReferat 2014-10-27.pdf
Referat 2014-09-18.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-09-18.pdfReferat 2014-09-18.pdf
Referat 2014-06-19.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-06-19.pdfReferat 2014-06-19.pdf
Referat 2014-03-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-03-17.pdfReferat 2014-03-17.pdf
Referat 2014-02-17.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Referat 2014-02-17.pdfReferat 2014-02-17.pdf

Årleg melding

Årlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrlig melding 2015 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2014 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2013 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf
Årleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Brukarutvalet/Årleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdfÅrleg melding 2012 Brukarutvalet i Helse Fonna.pdf