Vi treng deg som er helsepersonell

For å bekjempe utbrotet av koronavirus treng vi ekstra helsepersonell til sjukehusa i Helse Fonna. Og vi treng det raskt.

Vi treng legar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarer, jordmødre og studentar innen desse helsefaa. Vi treng også helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar og helsesekretærar/medisinske sekretærar som kan bidra i ein krevande bemanningssituasjon.

Klikk her for å registrere deg

OBS: Har du allereie eit arbeidsforhold i sjukehus og/eller kommune er du medrekna i planane våre og treng ikkje melde deg her.

Vi har no behov for deg som ikkje har et stillingsforhold i sjukehus eller kommune, og som ønsker å bidra. I denne omgang vil vi at du registrerer deg med CV. Vi tar kontakt ved behov.

I registreringa ber vi om følgande kortfatta informasjon om deg:

1. Kva utdanning du har, spesifiser erfaring. Legg ved autorisasjonsnummer dersom du har det
2. Dersom du er stundent: Kva utdanning tar du, og kva semester/studieår er du på?
3. Eventuelt kva type erfaring frå sjukehus og kommune du har
4. Når kan du starte å arbeide, og kor stor stillingsprosent