Vi søker blodgivarar som har hatt Covid-19

Personar som har vore smitta av koronavirus og hatt Covid-19 kan danne antistoff som gir immunitet mot viruset. Blodbanken i Helse Fonna ønsker kontakt med etablerte blodgivarar som har hatt Covid-19 for å sjekke om dei har slike antistoff.

​Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorleg forløp av sjukdommen hos pasientar med infeksjon og kan også beskytte utsette pasientgrupper eller personell. 

Vi ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivarar som har gjennomgått COVID-19 infeksjon, har beskyttande antistoff. Du må ha vore symptomfri i minimum 14 dagar før det er aktuelt med blodprøvetaking og blodgivning. Blodprøvane vil bli undersøkt med tanke på beskyttande effekt, og utvalgte givarar vil bli spurt om å donere plasma til denne studien. Det kan vere aktuelt å gi fleire gonger.

Dette gjer du for å bidra

Interesserte blodgivarar kan gi sitt samtykke til dette ved å registrere seg på koronastudien.no, som også gir oss god oversikt over smittesituasjonen til den enkelte.

Vi ønsker at du melder deg til din lokale blodbank dersom du:

  • Er godkjent blodgivar OG
  • Har fått påvist infeksjon med COVID-19 (påvist i PCR-prøve tatt frå nese/svelg) ELLER
  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon, for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus.

Vi ber blodgivarar om å ta kontakt med lokal blodbank via telefon for å gjere avtale om blodprøvetaking/blodgivning:

Haugesund/Sauda: 52 73 22 81
Stord: 53 49 10 90
Odda: 53 65 11 23/912 45 996

blodgivarsak-januar_1.jpg

SØKER BLODGIVARAR: Elisabeth Stange Bergslid er fagansvarleg bioingeniør og skal jobbe med det nasjonale prosjektet for Helse Fonna. Foto: Stina Steingildra

Har du ikkje gitt blod før?

Det kan også vere aktuelt å rekruttere personar med gjennomgått COVID-19 infeksjon som ikkje har donert blod før. Men då ber vi deg i første omgang om å lese informasjon om kriterier for å vere blodgivar og melde deg som blodgivar på giblod.no, og deretter ta kontakt med oss på telefon.