Slik kan du takle pollensesongen betre

Det har vore sterk pollenspreiing til no i år, og heile sesongen kan bli svært plagsam for allergikarar. Heldigvis er det mykje du sjølv kan gjere. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon vere aktuelt.

ALLERGITEAMET: Turid Karin Tøgersen, Berge Andreassen og Heidi Ott frå allergiteamet i Helse Fonna gir deg gode råd.

Mange av oss opplever symptom på pollenallergi i sesongen. Men nokon er hardare ramma enn andre. På grunn av den varme fjorårssommaren og ein relativt varm seinvinter og vår ligg det an til sterk pollenspreiing gjennom heile sesongen.

– Det kan vere vanskeleg for oss andre å forstå kor store plager allergikarar kan ha. For dei som har sterke symptom kan det gå ut over både skule og arbeid. Dei kan vere heilt tette og ha veldig sterk kløe, seier overlege i øyre-nase-hals-sjukdom, Heidi Ott.

Konsentrasjonsvanskar og lite energi på grunn av dårleg sømn er også vanleg. Det viktigaste rådet til allergikarar er å ta allergimedisinane så tidleg som mogleg, og helst før sesongen startar.

– Jo tidlegare du startar, jo betre effekt får du av medisinane. Er du plaga av pollenallergi og ikkje har starta medisinering enno, er mitt råd at du gjer det, seier seksjonsleiar og overlege ved øyre-nase-hals-seksjonen i Helse Fonna Berge Andreassen.

10 gode råd i pollensesongen


1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.

2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hard trening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.

4. Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe.

5. Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. Luft kveldstid eller natt, men med måte – det slipper alltid pollen inn.

6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vindue­­r lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

7. Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting hjelper.

8. Informer omgangskrets, arbeidsgiver og andre om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves.

9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, utlandet.

10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.
 

Kjelde: Astma- og allergiforbundet

 

Vaksinasjon kan vere aktuelt

For dei aller fleste vil gode råd frå Astma- og allergiforbundet og reseptfrie allergimedisinar kunne gi betring. På sjukehuset kan ein få tilbod om behandling med allergivaksinasjon dersom dette likevel ikkje strekk til.

– Nokon har store plager trass symptomdempande allergimedisinar. Mitt råd til dei er å oppsøke fastlege og få vurdert allergivaksinasjon, seier Andreassen.

Ved vaksinasjon gir ein aukande dosar av det som til vanleg utløyser allergi hos pasienten. På den måten blir kroppen tvungen til å reagere mindre på allergenet.   

– Dette er den einaste behandlinga som gjer noko med årsaka til sjukdomen, og ikkje berre demper plagene, seier Andreassen.

Desse allergivaksinene er tilgjengelege:

  • Vaksinasjon mot gras og husstøvmidd finst som smeltetablettar
  • Vaksinasjon mot bjørk fins som dråpar for deg som også har or- og hasselallergi eller som reagerer på vaksinasjon gitt som sprøyte
  • Vaksinasjon mot veps og bie krev behandling med sprøyter.

Dette er allergivaksinering